E-Nieuwsbrief (morgen de deur uit)

Driegonaal logo
We horen geregeld van mensen dat ze onze E-Nieuwsbrief niet kennen – maar wél zouden willen ontvangen. Dat kan en dat vinden we heel fijn.
In de E-Nieuwsbrief nemen we gevarieerde berichten en korte teksten op en vindt u ook een Agenda met driegeledingsactiviteiten. De E-Nieuwsbrief verschijnt 10 tot 12 maal per jaar en morgen gaat er weer een de deur uit, met onder meer aandacht voor de ongekende groei van de vrijescholen.
Ook de E-Nieuwsbrief ontvangen? In de kolom hier rechts, bijna onderaan, kunt u uw emailadres opgeven.

Werkplaats Arbeid en Inkomen

arbeidZaterdag 6 februari a.s. in De Zonneboom te Leiden aan het werk met het vraagstuk arbeid en inkomen
met John Hogervorst

Over arbeid en over inkomen spelen in de actualiteit veel vragen:
- Werken we over één of twee decennia nog maar 15 uur per week dankzij de voortgeschreden technologie?
- Zijn er wel genoeg mensen om al het nodige werk in de zorg of in het onderwijs te blijven doen?
- Is het tijd om het basisinkomen in te voeren?

In deze Werkplaats onderzoeken we wat arbeid is; waar geld ‘vandaan komt’; en welke relatie arbeid en inkomen tot elkaar hebben. Daarmee bouwen we ook aan een oordeelsbasis om actuele en toekomstige vragen rondom arbeid en inkomen passend te kunnen beantwoorden.

Tijd: 13.00 tot 16.30 uur
Kosten: € 32,50
Info & opgave: info@zonneboom.nl
www.zonneboom.nl

Dit kan wél waar zijn!

crisis

Voordracht door John Hogervorst
Een economie, die is wat hij moet zijn en doet wat hij moet doen: een economie, die mens en aarde niet uitbuit maar alle mensen een materiële bestaansbasis biedt en de mogelijkheid tot zingeving en ontwikkeling. Die economie is deel van een samenleving waarin het wordt bevorderd dat mensen toekomen aan het vervullen van hun levensidealen. Dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen! ‘Een economie van samen werken en samen delen!’ Kan dat waar zijn?

Ja, dat kan waar zijn! Omdat de economie geen natuurverschijnsel, maar mensenwerk is. Daarom kán déze economie werkelijkheid worden. Tenminste, als mensen hiervoor kiezen en zich er voor inzetten!

John Hogervorst zal deze avond ingaan op de vraag hoe we tot een andere economie kunnen komen in een samenleving waarin mensen zich vrij kunnen ontwikkelen en waarin ieder mens gelijkwaardig deelneemt aan het vormen van wetten, regels, afspraken. Vrijheid, gelijkheid en broederschap: dat zijn de grote en nog altijd actuele idealen die we dichterbij halen door ze alle drie een eigen werkingssfeer te geven.

Woensdag 20 januari 20:00-22:00 uur
Op Hodenpijl
Rijksstraatweg 20 – 22
Schipluiden
T: 015 380 1840
W: www.ophodenpijl.nl

Telefoongesprek George B. en Tony B.

bushblairHet is ook altijd hetzelfde! Vijftien (!) jaar na dato staan de media bol met de lekkerste (maar zouteloze en halfbakken) hapjes uit de vijfhonderd-en-zoveel pagina’s tekst van de telefoontjes tussen Bill Clinton en Tony Blair – maar dat Driegonaal in 2003 al een transcript publiceerde van een telefoongesprek tussen George W. Bush en Tony Blair: daar wilde niemand iets van weten.
Nota bene nog vóór de inval in Irak publiceerden wij dit transcript waaruit eenduidig duidelijk werd dat Bush de inval al gepland en voorbereid had en waarin hij de Britse premier onder druk zette om zijn medewerking aan deze onzalige actie te verlenen.
De rest is geschiedenis – waar we vandaag nog middenin zitten. Het geeft weinig voldoening om hier opnieuw te constateren: de wereld zou er anders uitzien als iedereen Driegonaal zou lezen!

De wereldwijde scoop (in Driegonaal jrg 26, nr 3) waar niemand van wilde weten, dankten we aan toenmalig freelance medewerker Jerzy Rats. Helaas beschikte Driegonaal niet over de middelen deze internationaal vermaarde onderzoeksjournalist lang aan zich te binden. We introduceerden hem destijds als volgt:

Jerzy slaapt vaker in een 737 dan in z’n bed; is je-en-jij met iedereen die wat te betekenen heeft; prikt vijf maal daags zijn vorkje met topdiplomaten, Nobelprijswinnaars, MP’s en PM’s; ontbreekt nergens waar het echte nieuws gemaakt wordt: Jerzy Rats: nu in Driegonaal met zijn exclusieve bijdrage: wat u niet in de krant gelezen heeft!

En dít was de grootste wereldwijd genegeerde scoop in de geschiedenis van het geschreven woord:

-Ben jij het Tony?

-Ik ben het George.

-Oh… Hallo Tony! Karl (Rumsfeld , toenmalig minister van defensie van de VS – redactie) zei dat het goed was dat jij en ik een beetje bijpraten.

-Da’s altijd goed George.

-Alles goed Tony?

-Ach George, je weet, het leven kent pieken en dalen, als ik denk aan,…

-Onzin Tony! Het gaat om wat je doet! Dat is het enige wat telt!

-… hhm? …

-Tony? Je krijgt toch geen slappe knieën hè? Karl waarschuwde me er al voor.

-Maak je geen zorgen George, het is alleen dat,…

-Hoe bedoel je? Sta je aan mijn kant of niet Tony?

-Je weet waar ik sta George. Je hebt geen reden om,…

-Ik vraag het me soms af Tony!… Ik zal eerlijk met je zijn. Karl en ik hebben het hier net nog over gehad.

-En?

-Wat en? Hoe bedoel je dat? Ik zal je wat zeggen Tony… dat geleuter met Koffie (Koffi Anan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties – redactie) en de rest, en niet te vergeten die verschrikkelijke Chibrac (bedoeld is Jacques Chirac, toenmalig president van Frankrijk – redactie), dat moet nou maar eens afgelopen zijn. Over drie weken gaat het los Tony!

-Daar hebben jij en ik het al over gehad George. Het tijdschema is duidelijk.

-Nou dan – wat zeur je dan?

-Ik zeur niet George.

-Dat leek er anders wel op Tony. Sorry jongen, ik ben misschien niet zo duplomatiek (sic) als jullie Britten. Je weet dat ik er niets persoonlijks mee bedoel, toch?

-Dat weet ik George. Geen probleem.

-Precies! Nou zijn we waar we wezen moeten: geen probleem! Hier gaat alles ook naar wens. Heb je de laatste plannen al gezien? 4000 kruisraketten in 24 uur, wat zeg je daarvan? Jullie doen er twaalf Tony – wij de rest. Da’s nooit eerder vertoond. Zelfs niet door mijn vader! Zélfs niet door die,… die Hutler van jullie!

-Hitler bedoel je. Dat was een Duitser, George!

-Een Duitser…? Je bedoelt,… net als die Schorder (bedoeld is: toenmalig bondskanselier Schröder van Duitsland – redactie) bedoel je?… Jeeminee! Had ik dat geweten Tony! Jullie Europeanen! Jullie verrassen me Tony! Weet je dat?

-Nee, dat wist ik niet George. Maar zeg eens, hoe zit het met de media?

-De media?… Je bedoelt de tv – straks als de actie begint?

-Ja.

-Geen zorgen Tony. Karl heeft er al naar gekeken. En als ik zeg Karl, dan bedoel ik ook de mensen die om Karl heen staan, begrijp je Tony?

-Zeker George.

-Het is geregeld Tony. Neem dat maar van mij en Karl aan. Het wordt een all American picture! De strijd tegen het Kwaad! Een verhaal van moed en zelfopoffering. Mannen en vrouwen, zij aan zij, verenigd tegen het Kwaad! Mens en techniek verdelgen het Kwaad met wortel en tak. Met fantastische special effects en state of the art technologie! Maar het krijgt allemaal een menselijk gezicht! Het wordt veel beter dan met vader!

-Blij dat te horen George.

-Okee Tony. Dan hebben we voor dit moment alles gehad. Ik zie je gauw weer. Enne,… hou je knieën stijf Tony!

-Zal ik doen George.

-Je bent een goed christenmens Tony. God zegene je!

-Jou ook George.

Jerzy Rats

Sporen van mensheid

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Onze redacteur Liesbeth Takken, al sinds de ’80-er jaren in de redactie, is ook al lange tijd actief als kunstenaar. Opgeleid aan de Koninklijke Academie in Den Haag en aan de Rietveld Academie in Amsterdam, ontwikkelde ze een karakteristieke eigen stijl in haar schilder- en tekenwerk.

Sinds een tiental jaren is daar de landschapskunst bijgekomen: projecten in het landschap (in Nederland van het oer-landschap van Drenthe, het terrein van Westergasfabriek in Amsterdam, het strand van Katwijk tot in een woonwijk in Gorinchem; daarbuiten onder meer in Denemarken, Oman en China).

Deze land-art projecten brengen nog een andere dimensie met zich mee: vaak komen ze tot stand met medewerking van groepen mensen: kinderen, asielzoekers, ambtenaren, daklozen,… Tijdens die projecten wordt door menigeen ervaren wat in woorden of gedachten nauwelijks overdraagbaar is; niet alleen in de zin van een sociaal proces (met het aspect van de verhouding individu : gemeenschap) maar ook in de zin van een scheppend proces: wie of wat schept – en waar ontspringt deze scheppende kracht?

Sinds enkele jaargangen worden veel artikelen in Driegonaal geïllustreerd met foto’s van werk van Liesbeth Takken.

Op dit moment werkt zij aan een groot project dat onder meer zal uitmonden in een bijzondere boekuitgave die een overzicht zal bieden van haar veelzijdige werk. Om dat project, met de naam Sporen van mensheid, te financieren loopt er een crowdfundingsactie om de benodigde middelen bijeen te brengen.

Die actie kunt u hier bekijken!

De kraan en de dweil

raqqa

[20/11/2015] Om het vluchtelingenprobleem op te lossen moeten de grenzen dicht.
Om terrorisme tegen te gaan moet Raqqa plat gebombardeerd.

Makkelijke oplossingen zijn niet moeilijk te vinden – en lossen niets op.

Heeft de sociale driegeleding misschien nog een oplossing in de aanbieding, voor het vluchtelingenprobleem, of voor het terrorisme?

De sociale driegeleding heeft geen oplossing maar is feitelijk de enige oplossing. Mensen die zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, die mondig mee kunnen participeren in het vorm geven van wederzijdse rechten en plichten, die deel hebben aan een associatieve economie hebben geen reden om hun land te ontvluchten of om anderen om het leven te brengen.

Willen we de stroom vluchtelingen van arm naar rijk, van onveilig naar veilig verminderen?
Maak de associatieve economie werkelijkheid.

Willen we ideologisch extremisme de wind uit de zeilen nemen?
Schep een vrije ruimte voor het geestesleven.

De problemen van het heden hangen stuk voor stuk samen met het feit dat de sociale driegeleding onvoldoende is opgenomen. De enige begaanbare weg naar een oplossing voor die problemen is een weg die in overeenstemming is met de grondbeginselen van de sociale driegeleding.

Al zo lang de sociale driegeleding door Rudolf Steiner werd geïntroduceerd houden de mensen die de dingen op deze wereld regelen zich liever bezig met het ‘aanpakken van concrete problemen’ in plaats van een poging te doen te begrijpen wat de sociale driegeleding is. Ze hebben het zo druk met de bestrijding van symptomen dat ze geen idee hebben van wat echt genezend kan werken.
Ze zoeken wanhopig naar nieuwe dweiltjes en zien niet dat de kraan nog openstaat.

Wilt u meewerken aan een oplossing voor het vluchtelingenprobleem?
Voelt u zich machteloos en bang als het om het terrorisme gaat?
Bestudeer de sociale driegeleding.
Totdat deze innerlijk tot leven komt.
Dan wordt duidelijk wat u te doen staat.

Makkelijker kunnen we het niet maken.

Inspirerende praktijken

aralente

In een interview in de Volkskrant (van 14 november) vertelt voormalig diplomaat en minister van buitenlandse zaken Ben Bot een kleine anekdote over een bijeenkomst van de Arabische Liga die hij bijwoonde. Bot bracht daar de mensenrechten ter sprake. En wat gebeurde er: “… mijn Saoedische collega, al 22 jaar minister stond op en zei: ‘Nou moet je eens goed luisteren, jullie hebben mensenwetten, onze wetten komen rechtstreeks van God – wat denk je dat hier voorrang heeft? Hou op met dat gezwets’.”

De essentie van deze anekdote werpt een schril licht op de neiging, zoals die in Amerika en in West-Europa leeft, om zich als voorlopers van de mensheid te zien en ontneemt iedere bodem aan de illusie dat militair ingrijpen in verre landen bij kan dragen aan het wortel laten schieten van ‘onze democratische verworvenheden’.

Het ingrijpen van westerse mogendheden in verschillende Arabische staten (denk aan Irak, Afghanistan, Lybië of Syrië) waren stappen op weg naar de toestand waarin Europa zich nu bevindt: verdeeld over het vraagstuk wat te doen met de vele vluchtelingen die hier hun heil zoeken, verkrampt van angst door daden van geweld zoals die in Parijs.

Al bijna een eeuw lang verzuimen ‘we’ (‘we’, dat zijn hier de westerse, op democratische leest geschoeide landen) concreet te werken aan een samenleving die recht doet aan het eenduidige principe van de gelijkheid dat de basis van democratie is. (Deze samenleving is die, die zich naar het beeld van de sociale driegeleding vormt.)

Hoe zou onze praktijk anderen kunnen inspireren?

Vooralsnog is er alleen onze welvaart die aantrekkingskracht uitoefent.

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken