Over inkt, gif en goud

5929
Een citaat van Rudolf Steiner:
“Mensen praten over de uiterlijke alchemie en menen dat de alchemist koper in goud kan veranderen. Allerlei charlatans willen ons dat nog steeds laten geloven; en goedgelovige mensen hebben het altijd geloofd. In de geest zijn deze dingen echter wel mogelijk; alleen moet men wel in de waarheid van de geest geloven. De drukinkt die drukkers gebruiken is materieel gezien overal dezelfde, of met die inkt nou een boek vol waarheid of een krant vol leugens gedrukt is geworden. In het ene geval is de inkt als een giftige leugen, in het andere geval als vloeibaar goud. – Voor de geest zijn de dingen die in de fysieke wereld gelijk zijn, geheel verschillend.”
(22 september 1923, GA 350, Rhytmen im Kosmos und im Menschenwesen – vert. jh)

Niks nieuws natuurlijk, want u leest immers ook de krant?
Misschien om naar uit te zien: het nieuwe nummer van Driegonaal is vandaag ter post gegaan!

Het hoofd koel houden

mh17
Het valt niet ieder, en niet altijd, mee om, juist als het er op aan komt, het hoofd koel te houden. De warmte, de gebeurtenissen in de wereld, …
Het komende nummer van Driegonaal ligt eindelijk bij de drukker!
En dit is een fragment uit een van de artikelen:

“Op het internet kunnen we een indruk krijgen van de mate van belangstelling voor de ‘loges’ en in het verborgen werkende machtskringen die de ontwikkelingen in de wereld naar hun hand willen zetten. Belangstelling als zodanig is echter niet wat van ons gevraagd wordt; het gaat om inzicht, begrip en het daaruit volgende handelen en de bonte stoet aan informatie die duizenden websites bieden draagt daar niet altijd aan bij. Anders gezegd: de informatie die daar te vinden is bevat veel suggestie en onwaarheid en werkt angst en fascinatie (overigens twee uit elkaar lopende ‘bewegingen’ in de ziel) in de hand.
Wie bij wil dragen aan het vertroebelen van het in onze tijd van de mens gevraagde heldere bewustzijn bouwt een website om aldaar zijn angst of fascinatie tot uiting te brengen.”

Voorstellen = dichterbij halen

marc desaules(…) Met voorbijgaan aan onze conventionele manier van denken stellen we ons nu een wereld voor (we laten de vraag of dat reëel is even achterwege) waarin de prijs van elke waar zodanig is dat de individuele mens die de waar geproduceerd heeft “als tegenprestatie voor het resultaat van zijn inspanning een bedrag ontvangt dat voldoende is om hem in staat te stellen het geheel van zijn behoeften, inclusief die van degenen die van hem afhankelijk zijn, te bevredigen totdat hij een volgend zelfde product gemaakt heeft”.

Deze ‘juiste prijs’ wordt niet vastgesteld door de koper, de consument, maar uitsluitend door de verkoper, de producent. En de beslissende factor in het bepalen van de prijs wordt niet gevormd door de kosten die met de productie zijn verbonden maar door de toekomstige behoeften van de producent.

De gevolgen van het begrijpen van de juiste prijs op deze manier zijn immens: door zijn eigen behoeften te vervullen garandeert de consument, met elke transactie opnieuw, de vervulling van de behoeften van allen die bij de productie betrokken waren – al hun behoeften, niet slechts hun primaire behoeften. Dit zou niet alleen plaatselijk het geval zijn, maar geldt ook wereldwijd, voor alle mensen, wáár zij ook werkzaam zijn. Door elke transactie opnieuw, zou het hanteren van de juiste prijs een genezend effect hebben dat het hele economische organisme zou dynamiseren.
Tegelijkertijd zou het wereldwijd rechtvaardigheid voortbrengen. (…)

Marc Desaules in het komende nummer van Driegonaal

Vrijheid als enig criterium

tolstoi_ln01
“Wij kunnen de gehele filosofie van de pedagogie niet erkennen, omdat we niet kunnen toegeven dat een mens weten kan wat een mens weten moet. (…) Onze levensovertuiging kent de ervaring als enig uitgangspunt voor opvoeding en onderwijs en als enig criterium de vrijheid.
Leo Tolstoi

(in het komend nummer van Driegonaal)

Kritisch nadenken?

GATTO
“Een generatie van jonge mensen die zou hebben geleerd kritisch na te denken, zou het economisch systeem waarin de schoolkinderen van nu in de toekomst zullen moeten leven en functioneren, niet overleven.”
John Taylor Gatto

(in het komend nummer van Driegonaal)

Geen ‘Gay Village’ in Tilburg? Dan de ruimte in …..

sterzegge

Op een Sterzegge.

‘n Tilburgse Sterzegge wichelt sterren,
Heel dichtbije maar ook heel verre.
Om diep’re betekenis te geven
Aan, zeg ‘t aardse plantenleven.

Zeer getroffen was hij/zij dan ook
Toen laatst een exoplaneet opdook.
Op vijftigplus lichtjaar hier vandaan,
Draaiend rond een ster in een reuzenbaan.

De kleur trof de zegge-plant ‘t meest,
‘Vaal fuchsia’, roze, in die geest.
Hij/zij vindt de planeet prachtig en ….
Icoon voor plantaardig tweeslachtigen.

Toos Komma

Toekomst

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Dat wat we ‘toekomst’ noemen is een wonderlijk iets. Het bestaat namelijk niet, of nog niet, maar leeft wel. De toekomst leeft in de wereld van het mogelijke en het mogelijke wacht erop door de mens aangeraakt, opgenomen en verwerkelijkt te worden.”
(John Hogervorst in Driegonaal jrg 33, nr.1/2, het komende nummer)

We bedoelen maar: de werkzaamheden aan het nieuwe nummer, dat al sinds maanden nagenoeg klaar is, komen weer langzaam op gang…!

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken