Werkplaats maatschappijvernieuwing

krant.indd

Een workshop van 5 woensdagavonden met John Hogervorst

In het onderwijs, de gezondheidszorg, de financiële wereld, de landbouw en voedselvoorziening en de economie: overal wordt duidelijk dat we een andere koers moeten inslaan. Want op dit moment koersen we af op een wereld zoals wij die niet aan onze kinderen en kleinkinderen zouden willen overdragen.
Rudolf Steiner ontwikkelde een actuele en praktische kijk op de samenleving die hij ‘sociale driegeleding’ noemde: een samenleving waarin mensen zich in vrijheid ontwikkelen, in broederschap in de economie werken en in gelijkheid actief zijn in het gebied waar wetten, regels en afspraken worden gemaakt. Een samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap, elk in hun eigen gebied, tot leven kunnen komen.

In de Werkplaats maatschappijvernieuwing gaan we aan de slag met de sociale driegeleding. Allereerst gaan we proberen de sociale driegeleding te begrijpen en zo concreet mogelijk voor ons te kunnen zien. Vervolgens gaan we onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden om een nieuwe koers te kiezen.

Vraagstukken die daarbij onder meer aan de orde zullen komen zijn:
- waarom een vrije ruimte voor de ontwikkeling van de mens van cruciaal belang is
- wat is democratie, wat zijn de grenzen van de democratie
- waarom is samenwerken zo moeilijk
- waarom is de economie het samenwerkingsgebied bij uitstek
- hoe komen we tot een economie die intrinsiek rechtvaardig is en toch voldoende welvaart creëert
- wat is geld, wat is de taak van de bankier en hoe komen we tot een gezond geldsysteem.

Praktisch:
De Werkplaats maatschappijvernieuwing vindt plaats op woensdagavond, van 19.30 tot 22.00 uur.
Data: 25 maart, 1, 8, 15 en 22 april
Locatie: Aventurijn, Voorsterweg 1, 7371 GA Loenen (Gld)
Kosten: van het betalen van de deelname aan de Werkplaats maken we een kleine praktijkoefening. Dat betekent dat de deelnemers gezamenlijk per avond € 185,00 (€ 925,00 voor de vijf avonden) moeten opbrengen (daarin inbegrepen: gebruik van de ruimte, koffie/thee, honorarium en reiskosten). Hoe ze dat gaan doen, op welke manier ze tot een verdeling komen en welke overwegingen daarbij een rol spelen – dat alles levert een heel leerzame praktijkervaring op (die we met goed gevolg gaan afsluiten).

Nadere informatie en opgave:
M. de Voogt
E: mgedv@kpnplanet.nl
T: 06 3438 3300

In beweging blijven

lothlorienVast en zeker leeft de sociale driegeleding in ieder mens, in zijn al dan niet onbewuste verlangen naar vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Toch gaan die idealen niet vanzelf werkelijkheid worden: we moeten ons aan de hand van deze idealen in beweging brengen en houden.
Wie daarvoor wat extra inspiratie kan gebruiken (en wie is dat eigenlijk niet?) is van harte uitgenodigd bij de volgende activiteiten:

Zondag 8 maart
Inspiratiedag
Open dag op BD-bedrijf De Zonnehoeve, met rondleiding, voordrachten en workshops
Van 11.00 tot 17.00 uur bruist het op biologisch-dynamisch bedrijf De Zonnehoeve van de activiteiten voor jong en oud, met onder andere workshops beeldhouwen, speksteen bewerken, werken met klei, massage, onthaasten, recepten proeven en een rondleiding door De Zonnehoeve.
Met inleidingen van o.a. John Hogervorst over Rudolf Steiner als maatschappijvernieuwer (ook thema van een Zomerweek vanaf 9 augustus in Centre Lothlorien) en van Marjolein Engbers over Geweldloze communicatie en diverse stands en inleidingen en nadere informatie over zomeractiviteiten op Centre Lothlorien in Noord-Oost Frankrijk.
Opgeven en nadere informatie per mail: centrelothlorien@gmail.com
Van 10:30 tot 17:30 uur
De Zonnehoeve
Priempad 6
3896 LJ Zeewolde

Woensdag 11 maart
Voordracht door John Hogervorst in Loenen
Nieuwe denkbeelden en nieuwe inspiratie voor een nieuwe samenleving
In het onderwijs, de gezondheidszorg, de financiële wereld, de landbouw en voedselvoorziening en de economie: overal wordt duidelijk dat we een andere koers moeten inslaan. Want op dit moment koersen we af op een wereld zoals wij die niet aan onze kinderen en kleinkinderen zouden willen overdragen. Rudolf Steiner ontwikkelde een actuele en praktische kijk op de samenleving die hij ‘sociale driegeleding’ noemde: een samenleving waarin mensen zich in vrijheid ontwikkelen, in broederschap in de economie werken en in gelijkheid actief zijn in het gebied waar wetten, regels en afspraken worden gemaakt. Een samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap, elk in hun eigen gebied, tot leven kunnen komen.
Hoe komen we tot een koersverandering?

Kosten: vrijwillige bijdrage
Tijdens deze avond wordt er ook nadere informatie verstrekt over de Werkplaats maatschappijvernieuwing, een workshop van vijf bijeenkomsten die op 25 maart (zelfde locatie) van start gaat.
Woensdag 11 maart 19:45-21:45 uur
Aventurijn
Voorsterweg 1
7371 GA Loenen
Info: 06 3438 3300 of mgedv@planet.nl

Drijf ze uit!

samsom halver
U heeft het wel geraden: Diederik Samsom is de lone wolf die ernstig meent dat veel problemen in dit land als sneeuw voor de zon wegsmelten wanneer kinderen voortaan op driejarige leeftijd naar school gaan.
Waarom ik Diederik een lone wolf noem?
Omdat hij binnenkort door zijn partijvriendjes als een dolle hond zal worden uitgedreven en zodoende een nieuw hoekje in zijn biografie mag gaan verkennen. Smartelijk voor hem, maar voor ons is het beter zo. Berichten van haat of waanzin kunnen, indien ze al geuit moeten worden, beter in de woestijn geroepen worden, waar niemand ze hoort.
Persoonlijk blijf ik dan nog wel met de vraag zitten of Samsoms ideetje over driejarige kinderen van pure haat of van reine waanzin getuigt. Het heeft van allebei wel wat namelijk. Maar dit zal een van die vragen zijn waar je als mens nooit een antwoord op krijgt.

Of heb ik makkelijk praten, zo van langs de zijlijn?

Laat ik het eens aan iemand vragen die al zo’n 35 jaar in het onderwijs zit, bedacht ik me. Iemand die vele jaren met kleuters heeft gewerkt. Die na- en bijschoolde en ook andere klassen, sorry: groepen, deed en ook nog schoolleider werd. En die vervolgens weer terugkeerde naar de kleuters, die lieverdjes die zo nieuwsgierig in het leven staan, die nog verwondering kennen en in sprookjes geloven, die nog braaf nadoen wat ze om zich heen zien – en die door ons volwassenen zo grondig verpest en geschaad kunnen worden.

Zodoende vroeg ik mijn zus, want die is het, hoe zij naar Diederiks plannetje keek. Dat heb ik geweten. Ze vertelde me namelijk dat ze net, daags ervoor, aan haar schoolleider had verteld dat ze aan het eind van het schooljaar de lier aan de wilgen hangt. Na al die jaren in het onderwijs is ze gekraakt en gesloopt, gemangeld en uitgeperst: ze is op.
Niet door de kinderen en hun vragen of problemen. Nee, dat is nu juist het enige waaraan ze nog voldoening beleeft. Nee, het is al het andere dat om het directe bezig zijn met de kinderen hangt en dat alles dat maar zweemt naar betrokkenheid, enthousiasme, plezier of opvoedkunst de kop indrukt. Als leerkracht is ze op de eerste plaats boekhouder in dienst van de anonieme tiran die het onderwijs in Nederland in zijn greep heeft en die leerkrachten dwingt alles dat ze in de klas doen vooraf tot in detail te beschrijven, inclusief datgene wat met lesje a of b bereikt moet worden. Aan het eind van de dag, als de kinderen naar huis zijn, moet ieder lesje nog eens opnieuw, maar nu achteraf, worden beschreven: is het gegaan zoals de bedoeling was, kon het niet beter, is er bereikt wat er bereikt moest worden, welk kind heeft wat nog nodig en hoe gaat dat er uit zien en wanneer gebeurt dat, en bovendien: hoe gaan de lesjes van morgen er uitzien?

Ergens via het IT-systeem kijkt grote broer tiran voortdurend mee, want immers: niet alleen de kinderen maar vooral ook de leerkrachten moeten bij de les blijven.
Ach, en zoiets als dit is nog maar het topje van de ijsberg waarin de praktijk van het onderwijs ingevroren zit. Er kan immers geen maatschappelijk probleem zijn (geweld, alcoholmisbruik, obesitas, religieus fundamentalisme, loverboys en ga maar door) of ‘het onderwijs’ mag het oplossen.

Ik hoorde dus een heleboel van mijn zus maar had niet meer de euvele moed door te vragen naar haar visie over Diederiks ideetje. Ze ligt namelijk al wakker van de onderwijs-werkelijkheid van nu en ik zou wel heel wreed zijn als ik haar ook nog eens zou vragen zich een beeld te vormen van alle kansarme achtergestelde driejarige kindjes die Diederik de klas in wil drijven.

Dan liever Diederik de woestijn in. Ik zou er overigens geen bezwaar tegen hebben wanneer hij al zijn collega politici die zich ‘onderwijsspecialist’ voelen of noemen, zou meenemen. In alle oprechtheid, en uit zorg voor het kind en voor de toekomst zou ik zeggen: drijf ze uit!
Drs Teentjes

Dolende zielen

samsom half
Nauwelijks nog maar zijn we bekomen van de ramp die ons bespaard is gebleven toen bleek dat polder-jihadist Tarek Z. met al zijn wapengekletter machteloos bleek te staan tegen het kordate politie optreden in de NOS studio te Hilversum.
Levensgevaarlijk dat zo’n verwarde ziel zomaar kon doordringen tot het hart van onze nationale nieuwsvoorziening! Want het is niet moeilijk je een voorstelling te maken van de chaos die veroorzaakt had kunnen worden wanneer een halve gare op primetime live op tv zou zijn verschenen.
En je zou denken dat deze gebeurtenis reden zou zijn de beveiliging van de instituties die ons het dagelijkse nieuws toedienen onverwijld jihadisten- en verwarden-proof te maken.
Dat blijkt niet het geval.

Vandaag zijn ook de burelen van de Volkskrant het toneel van een genadeloze actie van een verdwaasde jihadist geweest. In tegenstelling tot Tarek Z. wist deze dolende ziel wél zijn boodschap de wereld in te slingeren. In een onontwarbare kluwen van betekenisloze en gelukkig onbegrijpelijke wartaal leek deze verwarde extremist een oproep te doen om kinderen van drie voortaan naar school te sturen. Dat zou een hele goede oplossing zijn voor alle problemen in het land, zo leek de kern van het pamflet dat de man de media in wist te slingeren.

“De grandioze verheffing die ons onderwijs de afgelopen decennia heeft gerealiseerd mag niet stoppen nu de te overbruggen achterstanden hardnekkiger worden. (…) Als we het in de toekomst aandurven om het schoolgaan al op 3-jarige leeftijd te laten beginnen, geven we een nieuwe impuls aan het onderwijs als verheffingsmachine.”

Gemeld wordt dat in kringen van medici, inlichtingendiensten zowel als in het onderwijsveld unisono klinkt dat de aanslagpleger een gestoorde lone wolf moet zijn.
“Zijn verhaal mist elke consistentie en lijkt te wijzen op dissociatie.”

Opmerkelijk is wel dat justitie nog niet heeft kunnen bevestigen dat de verdachte is aangehouden.
“U kunt er van op aan dat ik er boven op zit”, was het enige dat minister Opstelten over de kwestie kwijt wilde.

Drs Teentjes

Bovenbaas

ackman
Bill Ackman is de baas van Pershing Square, een hedgefonds dat niet alleen belangen in bedrijven aankoopt en met veel winst probeert door te verkopen, maar dat zich ook actief bemoeit met de gang van zaken om de uiteindelijke winst te optimaliseren.

Hoe dat er in de praktijk aan toe gaat en wat dat kan betekenen voor medewerkers, leveranciers en klanten van dergelijke bedrijven is genoegzaam bekend.

Pershing Square behaalt een rendement van 21% per jaar en dat is heel veel. Zo veel dat Ackman in sommige kringen als superman wordt gezien. Hij is bovenbaas in de wereld van de hedgefunds.

Toch betrappen we hem hier op een vergissing: “Het enige wat geld voor mij betekent is onafhankelijkheid”, stelde Ackman in een portret geschreven door Katrina Brooker. Ackman, wiens strategie het is om de dingen eenvoudig te houden, maakt het hier wat té eenvoudig. Want als hij echt meent dat geld tot onafhankelijkheid leidt, moet hij zich eens afvragen wat zijn geld hem zou brengen zonder dat er andere mensen zijn die bereid zijn, al dan niet in ruil voor dat geld, iets voor hem te doen.

Geen mens op deze wereld, rijk of arm, is onafhankelijk van alle andere mensen. Wie werkelijk meent dat wel te kunnen zijn, heeft geen benul van wat geld is, al bezit hij er nog zo veel van.

(Een in dit verband interessant citaat van Rudolf Steiner, afkomstig uit Wij kunnen op elkaar bouwen:
“En dit vraagstuk hangt nauw samen met de werkelijke belangstelling die van mens tot mens leeft. Wie gelooft dat hij leeft van geld – dat hij bijvoorbeeld geërfd heeft of op een andere manier verkregen heeft dan, zoals het tegenwoordig het geval is, door te werken -, wie zo leeft en meent dat hij van geld kan leven, die heeft geen interesse voor zijn medemensen want van geld kan niemand leven.

De mens moet eten en ons voedsel moet door iemand geproduceerd worden. De mens moet zich kleden en onze kleren moeten door andere mensen gemaakt worden. Mensen moeten hun arbeidskracht urenlang inzetten opdat ik een jas of een broek kan aantrekken. Die mensen werken voor mij: daar leef ik van, niet van mijn geld!”)

Aantekeningen uit Het Spiegelparadijs*

glass-10179216Op Radio 1 waren eergisteren twee ‘deskundigen’ in gesprek over de vraag wat het met een mens doet wanneer hij op tv of internet beelden ziet zoals die van vorige week in Parijs: bijvoorbeeld de beelden waarop een op straat liggende politieman door het hoofd werd geschoten.
Dat doet niet veel met een mens, vertelde één van de twee.

Hij gaf een voorbeeld: in de zomer van 2014 was hij geschokt en aangedaan door de beelden van de eerste onthoofding van een westerse journalist door IS. Bij de volgende onthoofding, die hij ook bekeek, was de schok minder, bij de derde onthoofding nog minder en bij de vierde onthoofding merkte hij dat het hem niet veel meer deed. Hij was “afgestompt” en verbond dáár de conclusie aan dat het zien van dergelijke beelden geen werking heeft en dus geen kwaad kan. (Deze deskundige, Hans Aarsman, moge veel van beelden weten, van de mens heeft hij kennelijk weinig benul.)

Ondertussen zijn dergelijke beelden niet meer weg te bannen uit Het Spiegelparadijs. Ze worden ook dagelijks bekeken door kinderen, bijvoorbeeld pubers. Het Spiegelparadijs is een steeds belangrijker deel van de wereld die zij bij hun geboorte ‘aantreffen’. Elk opgroeiend kind, waar en hoe het ook opgroeit, neemt datgene wat er om zich heen is aan als ‘het gewone’. Het heeft van nature de behoefte de dingen om zich heen voor ‘waar’ aan te nemen.

In Het Spiegelparadijs groeit het kind op in een wereld van beelden waarin het gewoon is, en waarin het de mediaconsument nog nauwelijks beroert, dat de ene mens de ander vermoordt.

Welkom in Het Spiegelparadijs!

*Het spiegelparadijs is het labyrint waarin de mediaconsument dwaalt. Omringd door vergezichten, doorkijkjes, details en stillevens die zich luidruchtig en al dan niet vervormd in elkaar spiegelen, doolt hij rond – voorzichtig tastend naar vaste grond onder de voeten, een fundament waarop dit alles begrepen kan worden en een richting om in verder te gaan…

Themadag Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap

vgbroer
Donderdag 22 januari a.s. komen de gezamenlijke omroepen op radio en tv met een themadag over de kernwaarden van onze samenleving: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen in Frankrijk. Hopelijk nemen de omroepen in hun bespiegelingen dan mee dat deze idealen niet alleen mooi én actueel zijn, maar dat we ze pas goed begrijpen als we ons realiseren dat ze in de samenleving elk hun eigen gebied hebben en daar pas goed tot hun recht kunnen komen:
- in vrijheid ontwikkelt de mens zich op zijn best;
- in gelijkheid komen we tot de beste wetten, regels en afspraken;
- in broederschap werken we samen in de economie én verdelen we dat wat daar geproduceerd is:
vrij, gelijk en samen – zo noemen wij dat!

Beknopt meer lezen over: zie de sectie met Ideeën op www.summer-foundation.org

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken