Werkplaats economie

kringloop-GA_296_11.8.1919
We kunnen de economie niet meer op zijn beloop laten: om tot een gezonde economie te komen zullen we gezonde denkbeelden over de economie moeten ontwikkelen. In de Werkplaats Economie gaan we ons intensief verdiepen in de belangrijkste aspecten van de economie:

wat is economie? wat is het doel van de economie? arbeidsdeling en wereldeconomie de juiste prijs samenwerken of concurreren? kapitaal en ondernemerschap economie en privé-eigendom arbeid en inkomen altruïsme en egoïsme in de economie wat is geld? de organische geldkringloop de rol van de banken.

Daarmee verkrijgen we een essentieel inzicht in het begrijpen van de wortels van veel problemen in onze tijd en spreken we vooral de wil aan om tot een werkelijk gezonde economie te komen die aan zijn ware doel beantwoordt.

In de Werkplaats Economie wordt gewerkt met John Hogervorst, o.m. oprichter/ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, directeur van de Summer Foundation en docent aan de opleiding Impuls!!!

5 bijeenkomsten op donderdag, van 19.15 tot 22.00u, op 25 september, 9 oktober, 30 oktober, 20 november en op 27 november.

Van het betalen van de deelname aan de Werkplaats maken we een kleine praktijkoefening: inclusief 21% btw kost de werkplaats € 190,00 per avond (€ 950,00 in totaal).

De deelnemers brengen dit bedrag gezamenlijk op. Hoe ze dat gaan doen, op welke manier ze tot een verdeling komen en welke overwegingen daarbij een rol spelen – dat alles levert een heel leerzame praktijkervaring op (die we met goed gevolg gaan afsluiten).

Meer info: www.zonneboom.nl of info@zonneboom.nl

Open Dag Impuls!!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zondag 7 september a.s.: Open Dag IMPULS!!!

De opleiding Impuls!!! is in opzet en inhoud uniek: in samenspraak met elkaar en de begeleiders bepalen de deelnemers zelf in belangrijke mate de thema’s, het tempo en de intensiviteit van het opleidingstraject.

Impuls!!! biedt een opleidingsweg waarin je inzicht en begrip ontwikkelt in het hoe en waarom van de dingen. Daarbij blijft het niet, want al doende en oefenend reikt Impuls!!! je ook de vaardigheden aan om daar waar je bent, in je eigen levenspraktijk, alert te worden en actief mee te vormen aan de werkelijkheid om je heen.

Impuls!!! richt de blik op de grote vragen van onze tijd en ontvouwt wat jij daarmee aan moet, kunt of wilt. Impuls!!! start (voor de achtste keer) in oktober a.s. en duurt tot in mei 2015 (1 dagdeel per week, schoolvakanties uitgezonderd).

Met medewerking van o.a. Martin van den Broek, Christine Gruwez, Ron Henkes, John Hogervorst, Ger van der Pas en Liesbeth Takken

Nadere informatie op www.zonneboom.nl

Over inkt, gif en goud

5929
Een citaat van Rudolf Steiner:
“Mensen praten over de uiterlijke alchemie en menen dat de alchemist koper in goud kan veranderen. Allerlei charlatans willen ons dat nog steeds laten geloven; en goedgelovige mensen hebben het altijd geloofd. In de geest zijn deze dingen echter wel mogelijk; alleen moet men wel in de waarheid van de geest geloven. De drukinkt die drukkers gebruiken is materieel gezien overal dezelfde, of met die inkt nou een boek vol waarheid of een krant vol leugens gedrukt is geworden. In het ene geval is de inkt als een giftige leugen, in het andere geval als vloeibaar goud. – Voor de geest zijn de dingen die in de fysieke wereld gelijk zijn, geheel verschillend.”
(22 september 1923, GA 350, Rhytmen im Kosmos und im Menschenwesen – vert. jh)

Niks nieuws natuurlijk, want u leest immers ook de krant?
Misschien om naar uit te zien: het nieuwe nummer van Driegonaal is vandaag ter post gegaan!

Het hoofd koel houden

mh17
Het valt niet ieder, en niet altijd, mee om, juist als het er op aan komt, het hoofd koel te houden. De warmte, de gebeurtenissen in de wereld, …
Het komende nummer van Driegonaal ligt eindelijk bij de drukker!
En dit is een fragment uit een van de artikelen:

“Op het internet kunnen we een indruk krijgen van de mate van belangstelling voor de ‘loges’ en in het verborgen werkende machtskringen die de ontwikkelingen in de wereld naar hun hand willen zetten. Belangstelling als zodanig is echter niet wat van ons gevraagd wordt; het gaat om inzicht, begrip en het daaruit volgende handelen en de bonte stoet aan informatie die duizenden websites bieden draagt daar niet altijd aan bij. Anders gezegd: de informatie die daar te vinden is bevat veel suggestie en onwaarheid en werkt angst en fascinatie (overigens twee uit elkaar lopende ‘bewegingen’ in de ziel) in de hand.
Wie bij wil dragen aan het vertroebelen van het in onze tijd van de mens gevraagde heldere bewustzijn bouwt een website om aldaar zijn angst of fascinatie tot uiting te brengen.”

Voorstellen = dichterbij halen

marc desaules(…) Met voorbijgaan aan onze conventionele manier van denken stellen we ons nu een wereld voor (we laten de vraag of dat reëel is even achterwege) waarin de prijs van elke waar zodanig is dat de individuele mens die de waar geproduceerd heeft “als tegenprestatie voor het resultaat van zijn inspanning een bedrag ontvangt dat voldoende is om hem in staat te stellen het geheel van zijn behoeften, inclusief die van degenen die van hem afhankelijk zijn, te bevredigen totdat hij een volgend zelfde product gemaakt heeft”.

Deze ‘juiste prijs’ wordt niet vastgesteld door de koper, de consument, maar uitsluitend door de verkoper, de producent. En de beslissende factor in het bepalen van de prijs wordt niet gevormd door de kosten die met de productie zijn verbonden maar door de toekomstige behoeften van de producent.

De gevolgen van het begrijpen van de juiste prijs op deze manier zijn immens: door zijn eigen behoeften te vervullen garandeert de consument, met elke transactie opnieuw, de vervulling van de behoeften van allen die bij de productie betrokken waren – al hun behoeften, niet slechts hun primaire behoeften. Dit zou niet alleen plaatselijk het geval zijn, maar geldt ook wereldwijd, voor alle mensen, wáár zij ook werkzaam zijn. Door elke transactie opnieuw, zou het hanteren van de juiste prijs een genezend effect hebben dat het hele economische organisme zou dynamiseren.
Tegelijkertijd zou het wereldwijd rechtvaardigheid voortbrengen. (…)

Marc Desaules in het komende nummer van Driegonaal

Vrijheid als enig criterium

tolstoi_ln01
“Wij kunnen de gehele filosofie van de pedagogie niet erkennen, omdat we niet kunnen toegeven dat een mens weten kan wat een mens weten moet. (…) Onze levensovertuiging kent de ervaring als enig uitgangspunt voor opvoeding en onderwijs en als enig criterium de vrijheid.
Leo Tolstoi

(in het komend nummer van Driegonaal)

Kritisch nadenken?

GATTO
“Een generatie van jonge mensen die zou hebben geleerd kritisch na te denken, zou het economisch systeem waarin de schoolkinderen van nu in de toekomst zullen moeten leven en functioneren, niet overleven.”
John Taylor Gatto

(in het komend nummer van Driegonaal)

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken