Nieuw en dubbeldik

6462968346

Een nieuw en opnieuw dubbeldik nummer (48 pagina’s) van Driegonaal dat zich volledig richt op de betekenis van Rudolf Steiners sociale gedachtegoed, de sociale driegeleding, voor de wereld van nu.
In dit nummer onder meer artikelen over:
-Apple in China
-Over goud en graan als grondslag voor een gezond geldsysteem
-Thomas Piketty en zijn verkeerde oplossingen voor een werkelijk probleem
-De oorlog van 1914-1918 als kruispunt van de 20e eeuw

Tot en met maandag 25 mei a.s. geldt in onze webwinkel:
géén verzendkosten (op uw gehele bestelling en binnen Nederland) wanneer u dit nieuwe dubbelnummer van Driegonaal bestelt.

Fragmenten uit de inhoud van dit nummer:

”Al het eigentijdse gepraat aan de oppervlakte mag worden gezien als tijdverdrijf – en tijdverdrijf krijgt tegenwoordig steeds meer de kleur van tijdverspilling. Niet omdat tijd geld is, verre van dat. Geld is er genoeg op de wereld; tijd misschien niet.
Dat wat in elkaar tuimelt en over elkaar heen buitelt, speelt zich af aan de oppervlakte van de tijd en haar vragen. Dat houden we niet meer overeind. (Want, schrik niet: de wereld draait namelijk niet vanzelf door. Wij zullen daar zelf de hand in moeten hebben.)”
uit: Erop of er onder (met de driegeleding) van John Hogervorst

”Al sinds Steve Jobs verpersoonlijking van de Californische ‘way of life’ wordt consumptie bij Apple als proces van een radicaal geïndividualiseerd verkrijgen van genot opgevat – weliswaar luchtig, maar zonder veel rekening te houden met iets anders.
Met deze strategie, slim verpakt in termen als ‘duurzaam’ en ‘goed voor de gemeenschap’ een boodschap van, al dan niet vermeende, esthetiek en gemeenschapszin van industriemissionaris, zelfs ‘ideeën-martelaar’ (zoals zijn wisselvallige bedrijfscarrière moet onderschrijven) Steve Jobs hoogstpersoonlijk, die in ieder opzicht de incarnatie van zijn religie was en blijft, maakt Apple met een geloofwaardigheid, soberheid, verve, ijskoude en compromisloze internationale standaardisering (bijvoorbeeld de marketingstrategie, presentatie en verkoopprijs) een miljardenwinst op een manier die in de geschiedenis van het nieuwe kapitalisme nauwelijks vertoond is.”
uit: Appel tegen roos van Ronald Benedikter

”Steiner was waarschijnlijk wel in zijn nopjes geweest met een groot deel van de analyses van Piketty. Destijds wees hij er op dat in het kapitalisme het geld zichzelf begint voort te brengen, dat het geld wild is geworden en moet worden getemd. Dat klinkt erg Piketty-achtig. Maar hij zou zich in zijn graf omdraaien bij Piketty’s belastingvoorstellen. Steiner wees bij allerlei gelegenheden op het verschijnsel dat veel hervormers allerlei economische misstanden laten bestaan en dan willen ‘hervormen’ door de staat de opbrengsten van de misstanden via belastingen af te romen. Daarmee wordt de staat dan eigenlijk medeplichtig aan die misstanden en wordt er financieel zelfs van afhankelijk, want eenmaal gewend aan die inkomsten kan ze die niet meer missen. Piketty’s voorstellen zijn daarvan een schoolvoorbeeld.”
uit: Thomas Piketty en de economische ongelijkheid van Arjen Nijeboer

”Het niet los kunnen komen van het achterhaalde concept van de ‘nationale economieën’, staat inmiddels al ongeveer een eeuw lang wereldvrede en vruchtbare samenwerking in de weg. Bovendien verstoort en vertroebelt het onze beeld- en begripsvorming; het vormt met name een ernstige hinderpaal om te komen tot een heldere conceptie van de associatieve economie. Dat is de nieuwe vorm die past bij de werkelijkheid van de wereldeconomie en die het achterhaalde (neo)kapitalisme moet aflossen.”
uit: Bedenkingen bij de ‘Groote oorlog’ van Luuk Humblet

”Twee belangrijke materiële eigenschappen van graan laten zien waarom dat zo is. Het zijn eigenschappen die net zo onveranderlijk en stabiel lijken als die van goud zelf. Ten eerste is gebleken dat op de lange duur goede en slechte oogsten elkaar in evenwicht houden, zodat er sprake is van een
gemiddeld constante oogst.
Door deze gemiddelde oogst vast te stellen, is het mogelijk graanreserves aan te leggen om zo een wisselend aanbod in een constante toevoer om te zetten. De mondiale graanproductie vertegenwoordigt een constante in het economische leven, precies zoals de onmogelijkheid van het scheppen of vernietigen van goud ook een constante is.”
uit: Over graan en goud (6) van Christopher Houghton Budd

Werkplaats Broederschap

broederschapIs ‘broederschap’ een mooi ideaal, iets voor een verre toekomst? Of is het ook iets waar we nu aan en mee kunnen werken?

Rudolf Steiner plaatste de broederschap als leidend principe in de economie. Door samen te werken om de behoeften van anderen te vervullen, en door samen te delen wat samen bewerkt is, wordt broederschap een stuk tastbaarder.

In deze Werkplaats gaan we onderzoeken wat broederschap is en wat de stappen zijn om broederschap dichterbij te brengen. Daarbij komen o.m. de betekenis van de arbeidsdeling, de moderne wereldeconomie en de rol van de consument, het eigendomsrecht en de juiste prijs aan de orde.

We zullen ontdekken dat heel nuchtere, organisatorische stappen nodig zijn om een diep-christelijk principe waar te maken.

John Hogervorst is o.m. oprichter/ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, directeur van de Summer Foundation en redacteur van tijdschrift Driegonaal.

Zaterdag 30 mei 13:00-17:00 uur
Kosten € 32,50
De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden
071 512 3137
info@zonneboom.nl
www.zonneboom.nl

Wél waar!

6437260215Dit kan wél waar zijn!
Een economie die doet wat zij moet doen; die mens en aarde niet uitbuit maar die er voor zorgt dat alle mensen een redelijke bestaansbasis hebben en die daarmee ook bevordert dat de mens toekomt aan het vervullen van zijn levensideaal en het ontwikkelen van zijn talenten – kan dat waar zijn?
Aangezien economie geen natuurverschijnsel, maar mensenwerk is, kán déze economie werkelijkheid worden. Wanneer voldoende mensen zich daarvoor inzetten.
John Hogervorst geeft een inleidende voordracht over deze economie en over de stappen op weg daar naartoe. (Aanvang: 10.30 uur)

Deze voordracht vindt plaats tijdens de jaarlijkse Hemelvaartmarkt op Aventurijn, een staatsvrije school in Loenen (Gld). De hele dag is welgevuld met voordrachten (ook over o.a. pedagogie, astrosofie en ecologisch bouwen), muziek, activiteiten voor jong en oud, een markt en meer.
Meer informatie

Driegonaal Nieuwsbrief

Driegonaal logoVandaag wordt de vierde Driegonaal Nieuwsbrief van dit kalenderjaar per email verspreid.
In deze Nieuwsbrief een artikel van John Hogervorst over het vormen van nieuwe samenwerkingsverbanden in de economie. In deze verbanden, waarin consument, handelaar en producent verenigd zijn, kan een kringloop worden gevormd waarin ieder zijn rol en verantwoordelijkheid heeft, waarin behoeften en prijs met elkaar in balans worden gebracht en waaruit een andere vorm voor het omgaan met eigendom (beheer in plaats van bezit) oprijst.
En de Nieuwsbrief bevat deze keer een overvolle Agenda met een grote verscheidenheid aan activiteiten (over o.a. economie, ‘land grabbing, onderwijs en broederschap) in verschillende plaatsen in het land.
Wilt u de Driegonaal Nieuwsbrief ontvangen?
Dat kan door u, rechtsonder op deze pagina, in te schrijven.

Keynes, Steiner en de wereldeconomie

keynes“Rudolf Steiner zag in dat de wereldeconomie  een niet meer te loochenen feit was en legde er in zijn cursus voor economiestudenten in 1922 grote nadruk op. Ook de al genoemde Britse econoom John Maynard Keynes zag dat zo; daarom probeerde hij tijdens de oprichting van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds in 1944 zijn idee van de Bancor als wereldmunt ingang te doen vinden. Daarmee zouden overschotten in de betalingsbalansen van landen, zodra deze een zeker niveau overschreden, voor humanitaire hulp kunnen worden aangewend; op die manier zou de wereld financieel te stabiliseren zijn. De Amerikanen spraken daartegen hun veto uit omdat zij wel inzagen dat hun land daarmee aan autonomie zou inboeten. Er bestaan dan ook vandaag 184 officiële nationale muntsoorten; door manipulatie van hun onderlinge verhoudingen kan economie als machtsmiddel worden ingezet en dat gebeurt nog steeds volop (5).

Het niet los kunnen komen van het achterhaalde concept van de ‘nationale economieën’, staat inmiddels al ongeveer een eeuw lang wereldvrede en vruchtbare samenwerking in de weg. Bovendien verstoort en vertroebelt het onze beeld- en begripsvorming; het vormt met name een ernstige hinderpaal om te komen tot een heldere conceptie van de associatieve economie. Dat is de nieuwe vorm die past bij de werkelijkheid van de wereldeconomie en die het achterhaalde (neo)kapitalisme moet aflossen.”
Een fragment uit ‘Bedenkingen bij de Groote Oorlog’, een artikel van Luuk Humblet in het komende nummer van Driegonaal dat in de komende dagen aan de abonnees verzonden wordt.

De hand aan de ploeg slaan!

ploegen
Vandaag, of in de komende dagen, in het nieuws (behalve als het ondersneeuwt in de waan van de dag): onderzoekers brengen aan het licht dat de landbouwgronden in de Noordoostpolder (of Flevopolder, of allebei, het nieuws flitste in 15 seconden langs mij heen en is op internet nergens te vinden) in snel tempo aan vruchtbaarheid verliezen en dat het, als het zo doorgaat, over 30 jaar nodig zal zijn om de grond te diepploegen om er nog een plantje te laten groeien.

Diepploegen, staat u er svp even bij stil, wil zeggen: de grond tot op een diepte van anderhalve meter afgraven en omgooien. Door de megazware landbouwmachines en andere moderne landbouwpraktijken, verliest de landbouwgrond haar vruchtbaarheid – zo stellen de wetenschappers.

Wanneer die wetenschappers -of andere mensen, bijvoorbeeld mensen met gewoon gezond verstand- wat dieper zouden graven, zouden ze misschien op het spoor van het bestaan van de biologisch-dynamische landbouw komen; bijna een eeuw geleden geïntroduceerd door Rudolf Steiner. Zelfs zonder diep te graven zouden ze deze landbouwmethode in de werkelijkheid kunnen onderzoeken bij de tientallen biologisch-dynamisch werkende boerenbedrijven die er in Nederland zijn. Sommigen al decennia lang.

Dames en heren onderzoekers: bezoek een BD-bedrijf, steek er een spa in de grond en onderzoek de werkelijkheid van deze landbouwmethode, en haar invloed op de bodem.

Het gezonde verstand zou vervolgens volstaan om de huidige industriële landbouw, die een systematische aantasting van de aarde vormt, om te bouwen en af te koersen op een landbouw die de aarde verzorgt en voedt – en als ‘bijproduct’ ook nog eens de mens volwaardige, gezonde voeding levert.

Als we de hand nu werkelijk aan de ploeg willen slaan, maken we direct een eind aan de dodelijke omhelzing van de banken en de huidige economie op de landbouw:
- landbouwgrond wordt onverkoopbaar, zodat de banken naar de periferie van de landbouw worden gedreven (hun kapitaal is er nog maar tijdelijk en beperkt nodig, de grond wordt in bruikleen gegeven aan de boer die de aarde op de juiste wijze verzorgen kan);
- de boer wordt een financiële (en menswaardige) bestaansbasis geboden door de gemeenschap van mensen die zich met zijn producten voeden.

Als er in de komende jaren diep geploegd  moet worden, zou ik zeggen: radicaal omploegen dat hele landbouwbeleid. Met wortel en tak eruit!
Drs. Teentjes

Oost en west in de wereldeconomie?

jobsComing soon: dubbelnummer Driegonaal jaargang 33, nr 3/4. Daarin het eerste deel van een artikel van Roland Benedikter over de relatie tussen China en Apple. Is er in onze tijd sprake van een wereldeconomie of is het nog steeds: “Want oost is oost, en west is west…”?
Hier een fragment.

Apple’s basisstrategie: vervolmaking van het ‘Ik’

Apple excelleerde door middel van een zeer doordachte acceptatie-strategie, die het bedrijf tijdens zijn komeetachtige opkomst consequent doorvoerde. Deze appelleerde vanaf het begin doelgericht aan het westerse, onafhankelijke, vrije en egoïstische ik – en had juist daarmee in de geschiedenis van de postmoderne industriële bedrijven een ongeëvenaard succes. Want in de globale consumptiecultuur gaat het om de vaardigheid tot ‘Californication’, dat betekent de paradoxale combinatie van een volledig doorgevoerde individualisering met een volledige grenzeloosheid en een universeel cultureel aanpassingsvermogen.

Vanwege deze totale ver-ik-kingsstrategie begint de naam van alle Apple producten met ‘Ik’ of ‘I’: ‘iPhone’, ‘iPad’, ‘iPod’, ‘iMac’. De steeds sterker wordende globalisering en de daarom in zijn eigen omgeving steeds eenzamer wordende consument leiden schijnbaar tot een zowel totaal gepersonifieerde als grenzeloze, niet plaatsgebonden ‘ik-consument’. In ieder geval wordt het de ‘ik-consument’ als zodanig verkocht – veel eerder dan het concrete product zelf. Deze ‘ik-consumptie’ wordt gepresenteerd als een begerenswaardige, eigentijdse leefwijze en zo vertelt Apple zijn consumenten, de Apple-koper zelf – en alleen hijzelf als individu – is het centrum van het consumeren. Al sinds Steve Jobs verpersoonlijking van de Californische ‘way of life’ wordt consumptie bij Apple als proces van een radicaal geïndividualiseerd verkrijgen van genot opgevat – weliswaar luchtig, maar zonder veel rekening te houden met iets anders.

Met deze strategie, slim verpakt in termen als ‘duurzaam’ en ‘goed voor de gemeenschap’ een boodschap van, al dan niet vermeende, esthetiek en gemeenschapszin van industriemissionaris, zelfs ‘ideeën-martelaar’ (zoals zijn wisselvallige bedrijfscarrière moet onderschrijven) Steve Jobs hoogstpersoonlijk, die in ieder opzicht de incarnatie van zijn religie was en blijft, maakt Apple met een geloofwaardigheid, soberheid, verve, ijskoude en compromisloze internationale standaardisering (bijvoorbeeld de marketingstrategie, presentatie en verkoopprijs) een miljardenwinst op een manier die in de geschiedenis van het nieuwe kapitalisme nauwelijks vertoond is.

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken