Zwart op wit (en de kloof tussen wetenschap en werkelijkheid)

petten
Als het niet zwart op wit gedrukt zou staan zou je het haast niet geloven.

De Volkskrant gaf zaterdag 18 oktober  een inkijkje in de praktijk van het bewaken van de veiligheid in de kernreactor van Petten. (Het bericht bevat een heleboel stof tot nadenken, maar we pikken er hier een aardig detail uit, en niet meer dan dat).
In een controlekamer bevinden zich, onder andere, drie meters waarop af te lezen is of er radioactief gas uit de centrale ontsnapt. De drie meters meten alle drie hetzelfde, het zijn er drie – om er zeker van te zijn dat er niet ongemerkt radioactief gas ontsnapt, ook als er bijvoorbeeld een meter kapot is.
Vorig jaar bleek een van de drie meters een afwijkend meetresultaat te tonen, dat hoger was dan van beide andere meters.  Dat had er, onder bepaalde omstandigheden, op kunnen wijzen dat er radioactiviteit uit de centrale ontsnapte. Niemand zag aanleiding tot direct ingrijpen. De haperende gasdrukmeter kon rustig door blijven haperen tot de volgende reguliere ‘grote onderhoudsbeurt’, zo werd geoordeeld.
Toen er uiteindelijk, maanden later, echt naar gekeken werd bleek dat de betreffende meter prima functioneerde, maar de andere twee meters niet. Die waren stuk en gaven de gasdruk verkeerd weer.
So far voor de veiligheid te Petten, maar dit terzijde.

Lees verder

Rudolf Steiner versus James Bond …

zevenblad

Op een Zevenblad

Een Zevenblad, voortwoekerend te Rotterdam,
Sprak, toen hem onverwacht ter ore kwam
Dat in de Kunsthal daar ter stede,
Steiner en Bond om de aandacht streden:
“Hoe prachtig tweegeleed, uitersten drijven boven,
Glamour en geweld naast wijsheid van de Sofen.
Geheimwissenschaft ontmoet geheim agent!
‘t Soort tegenstelling mij van mijzelf bekend:
Als ‘O, O, Zevenblad’, de schrik bij ‘t tuinieren
Als lekker slablad heilzaam voor de nieren”.

Toos Komma

Rudolf Steiner: maatschappijvernieuwer

krant.indd

Op dit moment worden 33.000 exemplaren van een eenmalige krant over sociale driegeleding en associatieve economie verspreid. De 24 pagina’s tellende krant staat boordevol met artikelen die de actualiteit van Rudolf Steiners sociale gedachtegoed onderstrepen. De krant is geschreven zonder enig jargon of antroposofische inkleuring en mikt op alle mensen die vragen willen stellen bij de economische, politieke of culturele werkelijkheid van vandaag.
In de krant artikelen over een eerlijke economie, over een volgende stap in de ontwikkeling van de democratie, over eerlijk-delen als het enige duurzame sociale principe, over de kracht van een vrij geestesleven – en veel meer.

U kunt de krant hier downloaden en digitaal tot in het oneindige verspreiden!
(Klik op de link hieronder)

rudolf steiner maatschappijvernieuwer

Augustus 2014

5930Hier nog niet vermeld: het eerste nummer (dubbelnummer) van de 33ste jaargang is verschenen!
We kregen er veel lovende reacties op en de laatste doos is inmiddels aangebroken. Van dit nummer boordevol blijvende inzichten en gezonde gedachten resteren nog maar enkele tientallen exemplaren.
In dit nummer:

  • Het vergezicht als kompas (John Hogervorst): over de kracht van de toekomst in het hier en nu
  • Arjen Nijeboer over de krachten binnen de Europese Unie die het verleden willen vasthouden
  • Marc Desaules over het basisinkomen: géén basisinkomen maar de juiste prijs!
  • Aflevering 5 in de vertaling van Over graan en goud van Christopher Houghton Budd
  • Een interview met Christopher Houghton Budd: over Rudolf Steiner als econoom, kapitaal en krediet, werk en inkomen, de toekomst van de banken
  • John Hogervorst over het bewaren van een innerlijk evenwicht tussen de angst en fascinatie die complotdenkers oproepen
  • Het onderwijs als sorteermachine; naar aanleiding van Clara Steinkellner’s Menschenbildung in einer globalisierten Welt
  • En verder in dit nummer: de Vegetarische Verzen; een interview met Koos Bakker en Ruud Thelosen over het boek van ondernemer L.Dijkman

Te bestellen via www.abc-antroposofie.nl

Onvoorwaardelijk basisinkomen? (2)

MARC DESAULES 2“We leven in een tijdperk van lage prijzen. Hoe minder we voor iets betalen, hoe beter – dit is niet alleen een wijdverbreide opvatting maar leeft ook zo in de moderne economische wetenschap. De enorme neerwaartse druk op prijzen bewerkt dat er weinig geld is om degenen die werken te betalen. Gevolg is dat het gebrek aan inkomen onvermijdelijk tot schulden leidt, die overal toenemen en uitgroeien tot een fenomeen dat nog nauwelijks onder controle gehouden kan worden. Deze neerwaartse spiraal heeft tot het punt geleid waarop regeringen alleen nog door verdere geldinjecties de dingen door kunnen laten gaan. Geld heeft niet alleen een waarde op zichzelf gekregen, maar is iets geworden dat verwant lijkt aan een kunstmatige bron van leven. Geld ketent individuele mensen ook steeds sterker aan hun egoïsme en drijft hen nog verder in de strijd om het bestaan.

Er is een grote urgentie om te handelen, maar hoe? Sommigen zoeken het antwoord in het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen, als een bescherming tegen een allesvernietigende situatie. Zij beredeneren dat de garantie van een basisinkomen een sociale verzekering zou vormen, omdat de onvoorwaardelijkheid van het basisinkomen het individu vrij zou stellen van de noodzaak om te werkenOp het eerste gezicht lijken deze perspectieven aansprekend, maar zijn ze dat ook werkelijk?

Wanneer we ze preciezer gaan bekijken zien we een andere werkelijkheid opdoemen: een onvoorwaardelijk basisinkomen raakt niet de kern van het probleem. De economie blijft onberoerd en gaat onveranderd verder, gebaseerd op het idee van de strijd om het bestaan waarin iedereen tegen elkaar blijft strijden. Verder verslechtert het de situatie door ieders houding ten opzichte van werk te vergiftigen, waarmee tegelijkertijd aan de menselijke waardigheid een belangrijke mogelijkheid zich uit te drukken wordt ontnomen. En ten slotte leidt een regelmatig inkomen dat iedereen in de schoot geworpen wordt tot een totale afhankelijkheid van dat inkomen, vergelijkbaar met de afhankelijkheid van een kudde tot zijn herder.”
Dit is een fragment uit: De juiste prijs in plaats van een onvoorwaardelijk basisinkomen van Marc Desaules in Driegonaal, jrg 33, nr 1/2, augustus 2014)

Onvoorwaardelijk basisinkomen?

CH BUDD

Steiner spreekt over de scheiding tussen werk en inkomen. Tegenwoordig doen er voorstellen de ronde voor een gegarandeerd basisinkomen voor iedereen, ongeacht of hij of zij werkt. Hoe denkt u hierover?

CHB: Ik ben tegen een basisinkomen. Ondanks de argumenten die er voor pleiten, betekent invoering van het basisinkomen het instellen van een ‘godfather-achtig’ bestuur dat ons tegen ons eigen egoïsme moet beschermen door nog meer egoïsme. Als we juiste prijzen zouden betalen, is er niemand wiens behoeften niet gedekt zouden zijn. Dus waarom zouden we de huidige ongelijke verdeling van rijkdom versterken door er een systeem van te maken?

(uit een interview met Christopher Houghton Budd, Driegonaal, jrg 33, nr 1/2, augustus 2014)

De revolutionaire Rudolf Steiner

5914

Maandagavond 22 september a.s. in Rotterdam:

Al in zijn vroege werk formuleerde Rudolf Steiner belangrijke sociale inzichten en al was er voor die kant van zijn werk soms weinig belangstelling: Als een verborgen rode draad in Rudolf Steiners werken ligt zijn streven de antroposofie als geesteswetenschap ook in het sociaal-maatschappelijke leven tot bloei te brengen.

Rudolf Steiner verwoordde essentiële inzichten over economie, geld, bankieren, democratie, arbeid en inkomen, de betekenis van onderwijs, kunst en wetenschap in de samenleving, en nog veel meer – maatschappelijke vraagstukken waar we in de 21e eeuw nog steeds mee worstelen. Over deze ‘revolutionaire Rudolf Steiner’ en de weg naar een menswaardige toekomst voor allen die hij voor zich zag, gaat het vanavond.

Nadere informatie? Klik hier

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken