Naar een dienstbare economie!

p41064_164653Het wordt steeds duidelijker dat onze maatschappij niet meer in balans is: alles wordt ondergeschikt gemaakt aan economisch gewin. We kunnen de economie niet meer op zijn beloop laten: we zullen gezonde denkbeelden moeten ontwikkelen voor een gezonde economie.

In deze Workshop “Dienstbare Econonomie” gaan we ons verdiepen in de belangrijkste aspecten van de huidige economie met als doel het verkrijgen van essentieel inzicht van de oorzaken van de problemen in onze tijd. Om tot een werkelijk gezonde economie te komen die bijdraagt aan een evenwichtige maatschappij op een gezonde planeet, zal ingegaan worden op de maatschappelijke visie van visionair Rudolf Steiner. Een visie die ruim een eeuw geleden ontwikkeld werd voor Midden-Europa als antwoord op het oprukkende communisme uit het Oosten en het Anglo-Saksische kapitalisme uit het Westen. Deze maatschappelijke visie (de sociale drie-geleding) is actueler dan ooit en heeft niets aan kracht verloren.

In deze workshop wordt gewerkt met John Hogervorst, oprichter/ondernemer van uitgeverij Nearchus, directeur van de Summer Foundation, docent aan de opleiding Impuls en redacteur van Driegonaal.

Geïnteresseerd?
Maak een voorproefje mee tijdens de informatie avond op 18 november om te kijken of de workshop iets voor je is.
Lokatie: Widar Vrijeschool, Merwedestraat 43, Groningen
Aanvang 20.00 uur
SVP aanmelden via: pgtwijk@gmail.com (Peter van Wijk)

De workshop wordt gehouden in Groningen op 5 avonden (10 dec., 7 jan., 21 jan., 4 feb., 18 feb.), kosten en locatie afhankelijk van aantal deelnemers.

Onderwijs in beweging?

ouderengym
De leraar moet weer aan de macht komen, aldus een artikel in de Volkskrant van vandaag. SGP, D66 en CDA zoeken in de kamer naar steun voor een wetsvoorstel dat de macht van de Onderwijsinspectie beperkt en scholen ruimte geeft het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven.
Het zal tijd worden.
Artikel 23 van de Grondwet stelt dat scholen zelf bepalen hoe ze het onderwijs organiseren, mits ze aan de deugdelijkheidseisen voldoen. En die handelen over hoofdpunten als gekwalificeerd personeel, verplichte vakken en het aantal lesuren.

De regelzucht van ministerie en inspectie gaat veel en veel verder. Het onderwijs in Nederland heeft zich decennia lang laten omvormen tot de eenheidsworst die het nu is. ‘Professionals’ (zij die in het onderwijs werkzaam zijn) laten zich alle kanten op sturen. Grofweg hebben ze in het huidig onderwijs twee mogelijkheden: willoos meedraaien in de mallemolen die lui die buiten de praktijk van het onderwijs staan van het onderwijs willen maken en vergeten waar het in het onderwijs feitelijk om draait – of vasthouden aan die kern en de bevlogenheid die ze ooit voor hun vak hebben gevoeld en geleidelijk aan vermalen worden in het steeds klemmender keurslijf waarin ze hun werk moeten doen.

Wanneer we het onderwijs zouden beoordelen naar wat het doel van onderwijs zou moeten zijn (het stimuleren van het kind in zijn volledige ontwikkeling) dan gaan er louter onvoldoendes vallen:
- voor de politiek die in de illusie verkeert dat zij zich met het hoe, wat en wanneer van het onderwijs zou moeten bemoeien
- voor ambtenaren en inspectie die vanachter hun bureau en aan de hand van betekenisloze formulieren de regelzucht vorm geven en controleren
- voor de onderwijsprofessionals die zich als blatende schaapjes het gezag van ambtenarij en inspectie volgen
- voor de ouders die hun kind braaf naar een school sturen en zich geen enkele gedachte vormen over welk onderwijs voor hun kind het passende zou zijn.

Wegens onderpresteren zouden alle betrokkenen eigenlijk moeten blijven zitten. Maar dat toch liever niet: laat ze in hemelsnaam in beweging komen!

Drs Teentjes

Rudolf Steiner als revolutionair

5
Rudolf Steiner (1861-1925) is bekend als de grondlegger van de antroposofie, de vrijescholen, de antroposofische geneeskunst, de biologisch-dynamische landbouw en meer. Toch is er een kant van zijn leven en werken die weinig aandacht gekregen heeft. Deze onbekende Rudolf Steiner is Rudolf Steiner als maatschappijvernieuwer, als econoom, als ‘revolutionair’.

De onbekende Rudolf Steiner formuleerde in 1898 de sociologische basiswet, waarin hij een rode draad in de menselijke geschiedenis beschreef, namelijk de ontwikkeling van de mens van groepswezen tot zelfstandig individu. De mens die individu geworden is, maakt in het leven zijn eigen keuzes, en is daarmee de weg naar vrijheid ingeslagen. Maar dat wat mensen gezamenlijk doen wordt door dit individualiseringsproces steeds minder vanzelfsprekend. Sociale verbanden lossen op naarmate de mens zich tot individu emancipeert. In een samenleving die uit individuen bestaat moet het sociale weefsel bewust worden gevormd. Zie hier, in een notendop, een onderliggende verklaring voor allerlei grotere en kleinere vraagstukken waarmee we in onze tijd te maken hebben.

Zelf afkomstig uit een eenvoudig milieu, werd Rudolf Steiner in 1899 leraar in de Arbeiterbildungsschule in Berlijn. De school was deel van de socialistische beweging en was bedoeld om ‘het proletariaat te verlichten’ en partijkaders te scholen. Rudolf Steiner werd er onder meer gevraagd om geschiedenis te doceren. Voordat hij de baan aannam, maakte hij duidelijk dat hij geen geschiedenisles zou geven “zoals dat op dat moment op basis van het marxisme in sociaaldemocratische kringen gebruikelijk was.” Maar men wilde hem graag hebben. In de daaropvolgende vijf jaren groeide hij uit tot een bekende spreker in sociaaldemocratische kringen. Daar kwam een einde aan toen hij door de leiding van de Arbeiterbildungsschule uit de school gezet werd, want “binnen onze partij en in onze partij-opleidingen gaat het niet om vrijheid maar om verstandige dwang.”

Lees verder

Zwart op wit (en de kloof tussen wetenschap en werkelijkheid)

petten
Als het niet zwart op wit gedrukt zou staan zou je het haast niet geloven.

De Volkskrant gaf zaterdag 18 oktober  een inkijkje in de praktijk van het bewaken van de veiligheid in de kernreactor van Petten. (Het bericht bevat een heleboel stof tot nadenken, maar we pikken er hier een aardig detail uit, en niet meer dan dat).
In een controlekamer bevinden zich, onder andere, drie meters waarop af te lezen is of er radioactief gas uit de centrale ontsnapt. De drie meters meten alle drie hetzelfde, het zijn er drie – om er zeker van te zijn dat er niet ongemerkt radioactief gas ontsnapt, ook als er bijvoorbeeld een meter kapot is.
Vorig jaar bleek een van de drie meters een afwijkend meetresultaat te tonen, dat hoger was dan van beide andere meters.  Dat had er, onder bepaalde omstandigheden, op kunnen wijzen dat er radioactiviteit uit de centrale ontsnapte. Niemand zag aanleiding tot direct ingrijpen. De haperende gasdrukmeter kon rustig door blijven haperen tot de volgende reguliere ‘grote onderhoudsbeurt’, zo werd geoordeeld.
Toen er uiteindelijk, maanden later, echt naar gekeken werd bleek dat de betreffende meter prima functioneerde, maar de andere twee meters niet. Die waren stuk en gaven de gasdruk verkeerd weer.
So far voor de veiligheid te Petten, maar dit terzijde.

Lees verder

Rudolf Steiner versus James Bond …

zevenblad

Op een Zevenblad

Een Zevenblad, voortwoekerend te Rotterdam,
Sprak, toen hem onverwacht ter ore kwam
Dat in de Kunsthal daar ter stede,
Steiner en Bond om de aandacht streden:
“Hoe prachtig tweegeleed, uitersten drijven boven,
Glamour en geweld naast wijsheid van de Sofen.
Geheimwissenschaft ontmoet geheim agent!
‘t Soort tegenstelling mij van mijzelf bekend:
Als ‘O, O, Zevenblad’, de schrik bij ‘t tuinieren
Als lekker slablad heilzaam voor de nieren”.

Toos Komma

Rudolf Steiner: maatschappijvernieuwer

krant.indd

Op dit moment worden 33.000 exemplaren van een eenmalige krant over sociale driegeleding en associatieve economie verspreid. De 24 pagina’s tellende krant staat boordevol met artikelen die de actualiteit van Rudolf Steiners sociale gedachtegoed onderstrepen. De krant is geschreven zonder enig jargon of antroposofische inkleuring en mikt op alle mensen die vragen willen stellen bij de economische, politieke of culturele werkelijkheid van vandaag.
In de krant artikelen over een eerlijke economie, over een volgende stap in de ontwikkeling van de democratie, over eerlijk-delen als het enige duurzame sociale principe, over de kracht van een vrij geestesleven – en veel meer.

U kunt de krant hier downloaden en digitaal tot in het oneindige verspreiden!
(Klik op de link hieronder)

rudolf steiner maatschappijvernieuwer

Augustus 2014

5930Hier nog niet vermeld: het eerste nummer (dubbelnummer) van de 33ste jaargang is verschenen!
We kregen er veel lovende reacties op en de laatste doos is inmiddels aangebroken. Van dit nummer boordevol blijvende inzichten en gezonde gedachten resteren nog maar enkele tientallen exemplaren.
In dit nummer:

  • Het vergezicht als kompas (John Hogervorst): over de kracht van de toekomst in het hier en nu
  • Arjen Nijeboer over de krachten binnen de Europese Unie die het verleden willen vasthouden
  • Marc Desaules over het basisinkomen: géén basisinkomen maar de juiste prijs!
  • Aflevering 5 in de vertaling van Over graan en goud van Christopher Houghton Budd
  • Een interview met Christopher Houghton Budd: over Rudolf Steiner als econoom, kapitaal en krediet, werk en inkomen, de toekomst van de banken
  • John Hogervorst over het bewaren van een innerlijk evenwicht tussen de angst en fascinatie die complotdenkers oproepen
  • Het onderwijs als sorteermachine; naar aanleiding van Clara Steinkellner’s Menschenbildung in einer globalisierten Welt
  • En verder in dit nummer: de Vegetarische Verzen; een interview met Koos Bakker en Ruud Thelosen over het boek van ondernemer L.Dijkman

Te bestellen via www.abc-antroposofie.nl

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken