Bovenbaas

ackman
Bill Ackman is de baas van Pershing Square, een hedgefonds dat niet alleen belangen in bedrijven aankoopt en met veel winst probeert door te verkopen, maar dat zich ook actief bemoeit met de gang van zaken om de uiteindelijke winst te optimaliseren.

Hoe dat er in de praktijk aan toe gaat en wat dat kan betekenen voor medewerkers, leveranciers en klanten van dergelijke bedrijven is genoegzaam bekend.

Pershing Square behaalt een rendement van 21% per jaar en dat is heel veel. Zo veel dat Ackman in sommige kringen als superman wordt gezien. Hij is bovenbaas in de wereld van de hedgefunds.

Toch betrappen we hem hier op een vergissing: “Het enige wat geld voor mij betekent is onafhankelijkheid”, stelde Ackman in een portret geschreven door Katrina Brooker. Ackman, wiens strategie het is om de dingen eenvoudig te houden, maakt het hier wat té eenvoudig. Want als hij echt meent dat geld tot onafhankelijkheid leidt, moet hij zich eens afvragen wat zijn geld hem zou brengen zonder dat er andere mensen zijn die bereid zijn, al dan niet in ruil voor dat geld, iets voor hem te doen.

Geen mens op deze wereld, rijk of arm, is onafhankelijk van alle andere mensen. Wie werkelijk meent dat wel te kunnen zijn, heeft geen benul van wat geld is, al bezit hij er nog zo veel van.

(Een in dit verband interessant citaat van Rudolf Steiner, afkomstig uit Wij kunnen op elkaar bouwen:
“En dit vraagstuk hangt nauw samen met de werkelijke belangstelling die van mens tot mens leeft. Wie gelooft dat hij leeft van geld – dat hij bijvoorbeeld geërfd heeft of op een andere manier verkregen heeft dan, zoals het tegenwoordig het geval is, door te werken -, wie zo leeft en meent dat hij van geld kan leven, die heeft geen interesse voor zijn medemensen want van geld kan niemand leven.

De mens moet eten en ons voedsel moet door iemand geproduceerd worden. De mens moet zich kleden en onze kleren moeten door andere mensen gemaakt worden. Mensen moeten hun arbeidskracht urenlang inzetten opdat ik een jas of een broek kan aantrekken. Die mensen werken voor mij: daar leef ik van, niet van mijn geld!”)

Aantekeningen uit Het Spiegelparadijs*

glass-10179216Op Radio 1 waren eergisteren twee ‘deskundigen’ in gesprek over de vraag wat het met een mens doet wanneer hij op tv of internet beelden ziet zoals die van vorige week in Parijs: bijvoorbeeld de beelden waarop een op straat liggende politieman door het hoofd werd geschoten.
Dat doet niet veel met een mens, vertelde één van de twee.

Hij gaf een voorbeeld: in de zomer van 2014 was hij geschokt en aangedaan door de beelden van de eerste onthoofding van een westerse journalist door IS. Bij de volgende onthoofding, die hij ook bekeek, was de schok minder, bij de derde onthoofding nog minder en bij de vierde onthoofding merkte hij dat het hem niet veel meer deed. Hij was “afgestompt” en verbond dáár de conclusie aan dat het zien van dergelijke beelden geen werking heeft en dus geen kwaad kan. (Deze deskundige, Hans Aarsman, moge veel van beelden weten, van de mens heeft hij kennelijk weinig benul.)

Ondertussen zijn dergelijke beelden niet meer weg te bannen uit Het Spiegelparadijs. Ze worden ook dagelijks bekeken door kinderen, bijvoorbeeld pubers. Het Spiegelparadijs is een steeds belangrijker deel van de wereld die zij bij hun geboorte ‘aantreffen’. Elk opgroeiend kind, waar en hoe het ook opgroeit, neemt datgene wat er om zich heen is aan als ‘het gewone’. Het heeft van nature de behoefte de dingen om zich heen voor ‘waar’ aan te nemen.

In Het Spiegelparadijs groeit het kind op in een wereld van beelden waarin het gewoon is, en waarin het de mediaconsument nog nauwelijks beroert, dat de ene mens de ander vermoordt.

Welkom in Het Spiegelparadijs!

*Het spiegelparadijs is het labyrint waarin de mediaconsument dwaalt. Omringd door vergezichten, doorkijkjes, details en stillevens die zich luidruchtig en al dan niet vervormd in elkaar spiegelen, doolt hij rond – voorzichtig tastend naar vaste grond onder de voeten, een fundament waarop dit alles begrepen kan worden en een richting om in verder te gaan…

Themadag Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap

vgbroer
Donderdag 22 januari a.s. komen de gezamenlijke omroepen op radio en tv met een themadag over de kernwaarden van onze samenleving: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen in Frankrijk. Hopelijk nemen de omroepen in hun bespiegelingen dan mee dat deze idealen niet alleen mooi én actueel zijn, maar dat we ze pas goed begrijpen als we ons realiseren dat ze in de samenleving elk hun eigen gebied hebben en daar pas goed tot hun recht kunnen komen:
- in vrijheid ontwikkelt de mens zich op zijn best;
- in gelijkheid komen we tot de beste wetten, regels en afspraken;
- in broederschap werken we samen in de economie én verdelen we dat wat daar geproduceerd is:
vrij, gelijk en samen – zo noemen wij dat!

Beknopt meer lezen over: zie de sectie met Ideeën op www.summer-foundation.org

Werkplaats maatschappijvernieuwing

Vanaf 29 januari
Werkplaats maatschappijvernieuwing
met John Hogervorst

In het onderwijs, de gezondheidszorg, de financiële wereld en de economie: op allerlei gebieden wordt duidelijk dat we een andere koers moeten inslaan. Want op dit moment lijken we af te koersen op een wereld zoals je die niet aan je kinderen zou willen overdragen.

Rudolf Steiner ontwikkelde een fundamenteel vernieuwende kijk op de samenleving, ‘de sociale driegeleding’: het beeld van een samenleving waarin mensen zich in vrijheid ontwikkelen, in broederschap in de economie werken en in gelijkheid actief zijn in het gebied waar wetten, regels en afspraken worden gemaakt. Een samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap elk in hun eigen gebied tot leven kunnen komen.

In de Werkplaats maatschappijvernieuwing gaan we aan de slag met de sociale driegeleding. Allereerst gaan we proberen de sociale driegeleding te begrijpen en zo concreet mogelijk voor ons te kunnen zien. Vervolgens gaan we onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden om de samenleving op een zo noodzakelijke nieuwe koers te krijgen. Daarbij kijken we ook naar initiatieven die in de praktijk met de sociale driegeleding werken.

John Hogervorst is o.m. als ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, redacteur van tijdschrift Driegonaal, docent aan de opleiding Impuls!!! en als directeur van de Summer Foundation op verschillende manieren actief met Rudolf Steiners sociale en economische gedachtengoed.

Lokatie: De Zonneboom, De Laat de Kanterstraat 5, Leiden (www.zonneboom.nl)
Data: 5 donderdagavonden
29 januari, 12 februari, 5 maart, 19 maart en 26 maart
Tijd: 19.15 tot 22.00 uur
Van het betalen van de deelname aan de Werkplaats maken we een kleine praktijkoefening: inclusief 21% btw kost de werkplaats € 190,00 per avond (€ 950 in totaal).
De deelnemers brengen dit bedrag gezamenlijk op. Hoe ze dat gaan doen, op welke manier ze tot een verdeling komen en welke overwegingen daarbij een rol spelen – dat alles levert een heel leerzame praktijkervaring op (die we met goed gevolg gaan afsluiten).

Alle neuzen dezelfde kant op?

neuzenHet komt regelmatig voor dat bepaald nieuws, dat sommigen het liefst zo onopgemerkt mogelijk achter zich laten, fluisterend ‘bekend’ gemaakt wordt. Bijvoorbeeld door het stilletjes los te laten op een tijdstip dat alle neuzen (en alle aandacht) naar iets anders gericht zijn.

Op de dag dat bekend wordt dat de Nederlandse regering in juli vorig jaar op de hoogte was van het feit dat het Oekraïense luchtruim onveilig was, is er niemand om de consequenties daarvan voor de MH17-ramp te overdenken.

Want NU zijn we immers massaal ondergedompeld in een volgende ramp en onder aanvoering van media en gezagsdragers putten we ons uit in afkeuring, geven vrij baan aan de angst en staan stoer op de bres voor ‘het vrije woord’ en de democratie (bekijk als u tijd heeft ook nog even het voorgaande berichtje op deze website).

De sinds 9/11 ingezette ‘war-on-terror’ moge dan niet zo effectief zijn in het voorkomen van terreurdaden, als middel om de privacy van de burger volledig af te breken is deze ‘oorlog’ uitermate probaat.

Graag doen we u een paar leestips aan de hand om de temperatuur van het badwater te voelen: lees ‘De Vorst’ van Machiavelli nog eens, ga op zoek naar ‘Wij’ van Zamjatin en doe er bijvoorbeeld ‘De Cirkel’  van Dave Eggers bij.

Prettig weekend!

De democratie als leugen

9Het zijn vooral antroposofen van wie je vaak hoort: “Ja, Rudolf Steiner was óók een kind van zijn tijd en veel van wat hij zei is gewoon door de tijd ingehaald.” Maar soms denk je: misschien was Rudolf Steiner wel een zó scherp waarnemer van zijn tijd en waren zijn observaties soms zó waar, dat het pijn doet ze binnen te laten.
Dit citaat is daar misschien een mooi voorbeeld van.

“U heeft misschien wel gehoord dat bepaalde mensen steeds opnieuw rondbazuinen dat de democratie in de hele beschaafde wereld ingevoerd moet worden. Democratisering zal de mensheid het heil brengen, en daarom moet nu alles kort en klein geslagen worden, zodat de democratie zich over de wereld verbreiden kan. – (…) Men ziet abstracte begrippen aan voor de werkelijkheid. En zo kan het zomaar gebeuren dat de illusie de plaats van de werkelijkheid inneemt, doordat men de mensen verdoofd en laat inslapen in vage begrippen. Dan menen de mensen dat zij streven naar een situatie waarin ieder door de verschillende democratische instellingen zijn wil tot uitdrukking kan brengen – maar zij merken niet dat deze democratische structuren zó werken dat steeds een handjevol mensen aan de touwtjes trekt en dat de anderen gemanipuleerd worden. Omdat men hen steeds voorspiegelt dat zij in een democratie leven, merken zij niet op dat zij gemanipuleerd worden, dat een handjevol mensen de touwtjes in handen heeft. En dat lukt dit handjevol mensen des te beter naarmate de anderen geloven dat zij zelf de koers bepalen en niet gemanipuleerd worden.”
(Rudolf Steiner, 28 oktober 1917, GA 177 – vert. jh)

Geen plaats meer in de Dienstbare economie?

p41064_164653De cursus over dienstbare economie, die komende woensdag in Groningen van start gaat… is vol geboekt. We gaan vijf avonden stevig aan de slag met de volgende thema’s:
- om de economie te begrijpen is een nieuwe manier van denken noodzakelijk
- wat is economie / wat is de taak van de economie
- grenzen aan de economie
- de plaats en betekenis van de economie in het geheel van de samenleving
- arbeid: arbeidsdeling / wereldeconomie / arbeid en inkomen
- hoe ontstaat waarde in de economie
- prijs en prijsvorming: de juiste prijs
- grond: prijs, gebruik en eigendom van grond
- productiemiddelen: prijs, gebruik en eigendom van productiemiddelen
- kapitaal: hoe ontstaat kapitaal / hoe wordt kapitaal gebruikt / wat is kapitaal / kapitaal en ondernemerschap
- rente
- krediet en vertrouwen
- samenwerken in de economie: associëren
- wat is geld / hoe kunnen we geld ‘gezond’ laten ‘werken’

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken