Das Auto. Die Assoziation.

transporter

Terwijl Volkswagen wereldwijd in het defensief gedrongen is wegens het toepassen van sjoemelsoftware die ervoor zorgde dat de emissiecijfers tijdens tests worden gemanipuleerd, ontvouwde de Nederlandse importeur van Volkswagen, Pon, gistermiddag tijdens een bijeenkomst met alle Volkswagendealers in Nederland een stoutmoedig plannetje.

“De volgende keer dat wij elkaar zien”, bezwoer Pon, “zijn wij niet in deze kring bijeen maar bevinden zich ook vertegenwoordigers van onze klanten, werknemers, toeleveranciers, milieu-organisaties, energieleveranciers, wetenschappers, kredietverstrekkers  en anderen in ons midden. Volkswagen raakt namelijk alleen uit de prut wanneer we moedig voorwaarts bewegen en de inspiratie daartoe ligt in ons verleden.”

(Van 1945 tot 1960 was Volkswagen een bedrijf zonder eigenaar. Na het beëindigen van de tweede wereldoorlog werd Volkswagen eerst enkele jaren beheerd door de Britse bezettingsmacht en daarna werd het onder beheer van de deelstaat Niedersachsen gesteld. Pas in 1960 werd Volkswagen geprivatiseerd en werden er aandelen uitgegeven. )

“Deze geschiedenis laat zien”, aldus Pon, “dat Volkswagen ook blijft draaien wanneer het niet de belangen van de aandeelhouders hoeft te dienen. Sterker nog: het dienen van de belangen van de aandeelhouders onder aanvoering van een managerskaste – die oprecht meent dat de miljoenen euro’s die zij jaarlijks incasseert een terechte beloning vormt – is een ziekelijk verschijnsel dat zich alleen voor kan doen omdat het bedrijf privé-eigendom is.

Wij slaan een nieuwe weg in en worden de duurzaamste mobiliteitsmaker ter wereld – en dat doen we door de aandeelhouders aan de kant te zetten, door de aandelen met onmiddellijke ingang onverkoopbaar te maken, en door een transparant samenwerkingsverband aan te gaan met allen die belang hebben bij de producten die wij zullen leveren. Waarom zouden we onze klanten en de hele wereld besodemieteren? Wat is dat voor een verdienmodel? We gaan in het vervolg gewoon precies datgene maken wat onze klanten verlangen! Logisch toch?

Das Auto wordt Die Assoziation!” aldus Pon.

Gaat ‘Wolfsburg’, waar de Volkswagendirectie zetel houdt, luisteren naar Pon?
Sag niemals nie, want Ben Pon sr tekende in zijn notitieblokje de oer-Volkswagen-Transporter en die kwam er ook.

Drs. Teentjes

Naar een nieuwe economie

952

Naar een nieuwe economie
(Academie op Zaterdag i.s.m. De Blauwe Bloem)

Hoe komt een correcte prijsvorming tot stand?
Hoort concurrentie wel thuis in een eigentijdse economie?
Welke plaats komt de economie toe in onze samenleving?
Waar liggen de oorsprong en de uiteindelijke bestemming van kapitaal?
Kunnen we economie funderen op broederschap in plaats van op broederstrijd?
Welke drie kwaliteiten heeft geld en hoe kunnen die in de praktijk tot hun recht komen?
Waarom zijn associaties noodzakelijk om in het economische leven evenwicht te scheppen?
Hoe kunnen wij als consumenten een actieve, bepalende rol spelen in het economische leven?

6 maandelijkse zaterdagen van 10.00 tot 13.00u.
Nadere informatie: info@AE-Vereniging.org
of kijk op deze website

Broederschap

broederschapLeiden, 13 september
Werkplaats Broederschap

met John Hogervorst
Is ‘broederschap’ een mooi ideaal, iets voor een verre toekomst? Of is het ook iets waar we nu aan en mee kunnen werken?
Rudolf Steiner plaatste de broederschap als leidend principe in de economie. Door samen te werken om de behoeften van anderen te vervullen, en door samen te delen wat samen bewerkt is, wordt broederschap een stuk tastbaarder.
In deze Werkplaats gaan we onderzoeken wat broederschap is en wat de stappen zijn om broederschap dichterbij te brengen. Daarbij komen o.m. de betekenis van de arbeidsdeling, de moderne wereldeconomie en de rol van de consument, het eigendomsrecht en de juiste prijs aan de orde.
13.00-17.00u
Informatie: www.zonneboom.nl
of: 071 512 3137 of: info@zonneboom.nl

Augustus 2015

6705156402

Een greep uit de inhoud van dit nummer:

“… Een duale standaard, van graan en goud, is wat ook nu nodig is. De prijs van goederen moet worden gezien, en dus ook in verhouding worden gehouden, met de prijs van basale grondstoffen, waarvan graan de meest basale is. Maar de prijs van krediet moet worden bezien in samenhang met goud. Om deze stap te zetten, hoeft men slechts te begrijpen dat de fundamentele en sterkste economische betekenis van goud niet ligt in zijn beschikbaarheid – in abstracte termen van wereldwijde goud-deposito’s, noch in relatieve termen zoals wanneer het, bijvoorbeeld, de Europese economie overspoelt – nee, de werkelijke economische betekenis van goud ligt in zijn duurzaamheid en in het feit dat het niet vernietigd kan worden. …”
(Christopher H. Budd in: Over goud en graan)

“…Wanneer mensen tegenwoordig twijfels hebben over de verklaring van de gebeurtenissen van 11 september dan spreken zij daar alleen in kleine kring, met vrienden over. Als historicus verkeer ik in een andere positie. Ik onderzoek en communiceer in het openbaar. Wanneer ik beweer dat 11 september een nog niet opgelost raadsel is, bekritiseer ik daarmee de Verenigde Staten. Dat leidt tot spanningen. De Verenigde Staten vormen het machtigste imperium van onze tijd: ze hebben, gemeten naar het Bruto Binnenlands Product, de grootste economie ter wereld; ze beschikken over de meeste vliegdekschepen en wereldwijd over de meeste militaire steunpunten – overigens niet één in Zwitserland en dat is belangrijk -; ze hebben bovendien met de dollar de belangrijkste reservedekking en hebben via Hollywood natuurlijk grote culturele invloed. Voor dit imperium van de Verenigde Staten vormt 11 september het fundament van de zogenaamde ‘oorlog tegen terreur’ (‘war on terror’). We zitten nog steeds in deze oorlog en ik geloof niet dat die snel voorbij zal zijn. …”
(Daniele Ganser in: “Moed om de waarheid te willen kennen”)

“… Hiermee komen we op een potentieel ‘brisant’ punt: de in de mens levende behoefte om op basis van zijn eigen keuzes te leven, stuit in de werkelijkheid op al het ‘bestaande’, bijvoorbeeld op tradities, op cultureel en levensbeschouwelijk bepaalde normen en waarden, op wetgeving en jurisprudentie en op het hele stelsel van de uit dit alles voortgekomen praktijk.
Deze botsing tussen wat in de mens leeft en dat wat hij in de wereld om zich heen aantreft, kan op verschillende manieren uitwerken:
het bestaande kan zich onveranderlijk handhaven en biedt geen betekenisvolle ruimte aan het in de mens levende proces van individuele emancipatie; dan wel:
de behoefte aan individuele emancipatie toont zich zo krachtig dat deze het bestaande opzij schuift en het gehele sociale leven vernieuwt.
De werkelijkheid speelt zich zoals we weten in de meeste gevallen af in het gebied dat tussen twee uitersten ligt. Zo ook hier. …”
(John Hogervorst in: Geen macht maar recht)

“… In september 2012 kwamen meer dan 2000 werknemers in een Foxconn fabriek in opstand. Uiteindelijk waren 10.000 mensen, ook uit de omgeving, betrokken bij massale gevechten. De fabriek werd toen tijdelijk gesloten – een gevolg van de pragmatische oplossingen van het Westen in China. Een andere consequentie is, dat al jarenlang gedreigd wordt met massazelfmoord en dat er daadwerkelijk in de dag en nacht draaiende fabrieken zelfmoorden gepleegd worden. In de fabrieken slapen mensen vanwege de kostenbesparing in toerbeurt in hetzelfde bed. Zij kunnen niets anders doen dan werken, eten en slapen. Meestal zijn ze zelfs te moe om TV te kijken. Na een paar jaar worden ze afgewisseld door nieuwe  gezichten. Foxconn reageerde op een reeks zelfmoorden door  contractueel vast te leggen dat de arbeiders zouden ‘afzien van zelfmoord’12. Dit heeft geen verandering teweeg gebracht maar de zaken nog meer op scherp gesteld. …”
(Roland Benedikter in: Appel tegen roos)

“…Aan de ene kant zijn wij vrij; tegelijkertijd zijn wij gelijk en dan is het ook nog zo dat wij daadwerkelijk de broederschap inhoud moeten geven? Men kon zich dat tijdens de Franse Revolutie, noch tijdens de 19e eeuw voorstellen. Het menselijk denken hierover was te stijf. Het was niet beweeglijk en ontwikkeld genoeg om in zich op te nemen hoe vrijheid, gelijkheid en broederschap daadwerkelijk drie reëel bestaande, verwerkelijkte idealen zouden kunnen zijn.
Wat doet Rudolf Steiner nu met die idealen? Hij geeft ze alle drie een afzonderlijke eigen plek in het grote geheel van de samenleving. Het feit dat dit in onze tijd door ieder van ons eenvoudig te begrijpen is, toont aan dat de idealen die twee eeuwen geleden geïntroduceerd werden werkelijk te vroeg zijn gekomen. Nu, in onze tijd, kunnen we betrekkelijk eenvoudig begrijpen hoe ze elk in hun eigen gebied, afzonderlijk en toch gezamenlijk, werkelijkheid kunnen worden. Nog in Rudolf Steiners tijd bleek dat moeilijk in te zien; het is pas in de afgelopen decennia eenvoudig te begrijpen geworden. …”
(John Hogervorst in: Van Franse Revolutie naar sociale driegeleding)

Nieuwe Nieuwsbrief

Driegonaal logo
[21-8-2015]
Hij staat klaar voor verzending en gaat later vandaag digitaal met de post mee: de nieuwe Driegonaal Nieuwsbrief, de zesde van dit jaar.

In deze aflevering:
- een waarschuwing aan de abonnees (!?)
- een vooruitblik op het komende nummer
- een bericht over het vrij maken van landbouwgrond
- de Agenda met driegeledingsactiviteiten in de komende periode.

Wilt u de digitale nieuwsbrief ook ontvangen?
Scroll in de kolom hier rechts naar beneden en schrijf u in!

Intensief werk – een zomerse week lang

vuur lothlorIn de afgelopen week vond in Centre Lothlorien, een spiritueel centrum in Noordoost Frankrijk, een zomerweek over sociale driegeleding plaats, die door het Centre met de klinkende naam ‘Steiner als maatschappijvernieuwer’ was aangekondigd.

Uit Nederland en België waren deelnemers op deze week afgekomen, een enkeling die al op het Centre te gast was, wilde een of twee ochtenden meemaken, verlengde zijn verblijf en maakte uiteindelijk de hele week mee. En dat was tekenend voor de sfeer en intensiteit waarin de week plaats vond. Na een blik op de onder meer via de ver doorgevoerde arbeidsdeling tot stand gekomen wereldeconomie, kwam eerst het thema ‘de juiste prijs’ centraal te staan, van daaruit keken we naar het scheppen van waarden in de economie, het inkomen van degenen die in het economische leven werkzaam zijn en het principe dat het inkomen bepaalt van degenen die in het geestesleven werken, gebaseerd op de vrije erkenning van hun capaciteiten.

In verschillende bijeenkomsten werden vragen en praktijksituaties van deelnemers behandeld, om van daaruit weer driegeledingsthema’s als geld, geldschepping, de geldkringloop, arbeid, inhoud en grenzen van het rechtsleven en het tegenwoordig onvermijdelijke ‘basisinkomen’ te bespreken. In een afsluitende bijeenkomst werd aan geïnteresseerde gasten van het Centre een impressie gegeven van deze en andere zomercursussen, waaruit sterk te proeven was dat er in deze cursus intensief en vruchtbaar gewerkt is.

In Centre Lothlorien wordt al 14 jaar lang een veelheid aan activiteiten aangeboden. Lucas Slager, initiatiefnemer, en zijn partner Fredie Wamelink, proberen met het Centre de gelegenheid te bieden voor een vrije uitwisseling tussen waarheidszoekers uit allerlei stromen en richtingen. In september a.s. organiseren zij voor de derde keer een internationaal Peacefestival met gasten uit vele landen. De voorbeeldige wijze waarop zij hun initiatief vorm geven en de bijzondere betrokkenheid van staf en vrijwilligers maakt het streven naar waarheid, ontmoeting en gesprek, vrede, op Lothlorien tot een tastbaar beleefbare ervaring.

Kleine impressie

dddzw 02Wel begrijpelijk: veel mensen zijn echt nieuwsgierig naar ons wedervaren tijdens De Dwarse Drentse Zomerweek. Maar wat moeten we er van zeggen? Zijn er in uw omgeving geen mensen die er bij waren? Laat hen vertellen!
Hoe dan ook: het was een bijzondere week waarin we met de 21 deelnemers intensief en vruchtbaar gewerkt hebben aan projectieve geometrie, land-art en sociale driegeleding, waarin dingen op een prachtige manier samenkwamen en waar het geheel de delen oversteeg.

In het komende nummer van Driegonaal nemen we een korte impressie van de bijeenkomst op. Alvast een klein fragment:
“… gedurende de week groeide er in het onzichtbare maar menselijk sterk ervaarbare iets dat in de diepste zin van het woord verbond. Individuele standpunten kwamen haast ongemerkt in beweging, ze werden verruimd, aangevuld, in kleur verrijkt en dat wat gezamenlijk onderzocht, beleefd, geoefend en ervaren werd bracht een gemeenschappelijkheid – een soms letterlijke, soms figuurlijke kring – waarin geconcentreerd en met groeiende intensiteit gewerkt werd  aan het in het midden geplaatste thema. De projectieve geometrie en sociale oefeningen met Marijke Meijer, het werken in het landschap met Liesbeth Takken en het door middel van het woord benaderen en onderzoeken van de sociale driegeleding met John Hogervorst werkten, hoe verschillend deze activiteiten en de begeleiders ook, onderling versterkend en vielen in een diepere laag op een gelukkige wijze op hun plaats. Door de dagen heen bleek dat een tastende doelgerichtheid op het onderzoeken en beleven van de sociale driegeleding – zonder te vervallen in de woede en verontwaardiging die een sociaal voelend mens daadwerkelijk kan beleven bij het waarnemen van vele feiten en ontwikkelingen in de moderne tijd, innerlijk een beeld van het gezonde sociale organisme kan laten groeien dat kracht, moed en richting geeft.”

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken