Agenda

28 november, Bergen (NH)
Koos Bakker, initiatiefnemer van Gaea en Odin en mede-oprichter van Stichting Sleipnir houdt op 28 november een lezing:
Hoe kan financiering van organisaties en ondernemingen vanuit de sociale driegeleding gerealiseerd worden?

Harmoniegebouw, Plein 38
Welkom vanaf 19u, aanvang 19.30u 
Entree € 10.
Aanmelden bij: socialedriegeleding@protonmail.com             
Werkgroep Sociale Driegeleding , Alkmaar e.o.


Zondag 17 december, Zeist
Dialoogbijeenkomst over sociale vernieuwing met Vox Populi

John Hogervorst, uitgever/redacteur van Driegonaal, ontmoet Maurits Dekker en Marieke van den Anker van de onlangs, samen met Huibrecht Boluijt, opgerichte politieke partij Vox Populi.

Vox Populi, (https://voxpopuli.nu/) ziet zich als een beweging van mensen, ideeën en burgerinitiatieven die de maatschappij van onderop zal gaan vernieuwen. Ze ziet de maatschappij als een organisch systeem, dat vanuit ons innerlijk tot leven komt en van daaruit mensen verbindt en een samenleving vormt. Supranationale instituties grijpen te nadrukkelijk in op het leven en de vrijheid van de mens. In de ontmoeting [tussen mens en mens] ontstaat een nieuwe realiteit.

In de dialoogbijeenkomsten gaan wij, vanuit het gedachtengoed van de sociale driegeleding, het gesprek aan met andere organisaties die naar sociale vernieuwing streven. De deelnemers aan de bijeenkomst praten mee.

Opgave: is wenselijk, bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl
Entree: € 10. Gelieve contant en gepast mee te nemen en ter plekke te voldoen.
Locatie: Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4, 3707VD Zeist
13.00-17.00u

Organisatie: Kerngroep Sociale Driegeleding: Els van Dongen, Feiko van der Veen, Henk Hupkes, Coenraad de Graaf

Agenda


Zondag 12 november
14.00-17.30 uur, Zeist

Joris Boermans over ‘De Werfklas’, een “staatsvrije” school in Culemborg. Zonder subsidie van de staat doorgroeien tot een volwaardige school.

De Werfklas is een kleinschalige, onderwijsvernieuwende school, geïnspireerd door de antroposofie en gevestigd in Culemborg. Doordat de school geheel vanuit een eigen visie werkt, krijgt ze geen subsidie. Toch lukt het om steeds groter te worden. De Werfklas is gestart in 2003 met slechts een paar leerlingen en groeit inmiddels uit tot een volledige staatsvrije leerlijn met leerlingen van 4 tot 18 jaar. Hoe krijgt de school dat voor elkaar? Wat is de motivatie van de leerkrachten en de ouders? Joris Boermans is al tientallen jaren vrijeschoolleerkracht. Hij was eerder ook betrokken bij de staatsvrije vrije school in Meppel. In zijn presentatie vertelt hij hoe hij de sociale driegeleding voor hem en voor deze scholen een inspiratiebron is. Na de presentatie gaan we als groep hierover met elkaar in gesprek.

Opgave: is wenselijk, bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl

Entree: 15,00 Gelieve contant en gepast mee te nemen en ter plekke te voldoen.

Organisatie: Kerngroep Sociale Driegeleding: Els van Dongen, Feiko van der Veen, Henk Hupkes, Coenraad de Graaf

Locatie: Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4, Zeist

Agenda

Dinsdag 12 september, Bergen (NH)
John Hogervorst: Een nieuw denken – sociale daadkracht
De crisisverschijnselen die de wereld in hun greep hebben, zijn uitdrukking van een innerlijke crisis: de mensheid heeft zich een doodlopende steeg ‘ingedacht’.
Wanneer we kunnen zien hoe de situatie is en een nieuw denken ontwikkelen, zullen we tot sociale daadkracht komen die een beweging in de goede richting op gang brengt.
19:30-21:30 uur
Locatie: Harmoniegebouw, Plein 38, Bergen (NH)
Aanmelden:
socialedriegeleding@protonmail.com
Organisatie: Werkgroep Sociale Driegeleding Alkmaar e.o.


Woensdag 13 september, Varik
Anne van Ginkel: & Roos Naves Het begeerlijke geld en hoederschap voor de aarde

We staan aan het begin van een nieuw tijdperk waarin het steeds meer nodig wordt om hoederschap over de aarde inhoud te geven.
Dit is een uitnodiging aan iedereen om jouw beste zelf in te leren zetten ten behoeve van de aarde, de gemeenschap en jezelf. Als we willen dat er dingen veranderen, en dat willen we, dan is het handig om te weten hoe. Dat gaan we in deze workshop proefondervindelijk ontdekken in een workshop rondom een bijzondere ‘driegelede’ wip, waarop we alle relevante onderdelen met elkaar in evenwicht gaan brengen. Zo kunnen we hoe je een evenwicht kunt vinden, met elkaar en in jezelf.
De wip is ontworpen en gemaakt door David Wertheim Aymes, ondernemer, kunstenaar en driegeleder uit Zuid-Afrika.
13.00-16.00u
Info & aanmelden:
www.veerhuis.nl/evenementen/

Verschenen: Driegonaal jrg.39 | nr.1/2

Een dubbelnummer met véél inhoud: korte en lange artikelen in een breed inhoudelijk scala.
Wat gaat u zoal in dit nummer tegenkomen? Een greep uit de inhoud:

14
In de jaren dat Rudolf Steiner zich inzette voor de sociale driegeleding, creëerde Nestor Machno in het door oorlog verscheurde Oekraïne een Vrije Zone – ruimte voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Een ‘anarchistisch experiment’ op grote schaal.

20
Oorlog en andere rampspoed komen niet uit de lucht vallen. De geesten moeten er ook rijp voor zijn. Creatieve en geslepen types helpen daar een handje aan mee. ‘Scenario-planning’ is hun specialiteit.

32
Is het reden voor een feestje – 100 jaar Vrije School in Nederland? Een welgemeende raad: nodig Driegonaal nooit uit voor een feestje.

46
Bob de Wit wil de vrije, actieve, initiatiefrijke burger centraal stellen in een antwoord op de invloed van het grote bedrijfsleven en de technologie. En de democratie moet ook uitgedeukt worden. – Een soort driegeleding?

50
Toch nog een feestje in Driegonaal… Het bedrijf van David Wertheim Aymes is een grote speler op de markt voor cement- en betonproducten in zijn land. Een driegeleder in Zuid-Afrika!

54
De Tuinen van Kraaybeekerhof: zoveel mogelijk mensen voeden. Toekomst laten groeien op een bodem vol verleden. Dave Hardy en Jasper Sinoo zijn goed bezig!

En over het scheppen van een AI-monster; over antroposofie & sociale driegeleding in Oekraïne; een futloos en voorspelbaar toneelstuk; een lifestyle-advies en andere zaken leest u in de eerste pagina’s tot en met p13.

KLIK HIER om dit nummer te bestellen

Werkplaats voor de Toekomst

Werkplaats voor de Toekomst – Alles moet en kán anders!
met John Hogervorst

De actuele situatie in de samenleving en in de wereld doen het ergste vrezen voor de toekomst. Wie gaat niet gebukt onder grote zorg voor de toekomst? Wat is het perspectief voor de generatie die een weg naar de toekomst moet zoeken in de wereld van vandaag?

Alles moet anders:
– de economie moet ophouden de aarde en al wat er leeft te beschadigen
– de politiek moet ophouden de burger als puzzelstukje in een digitaal systeem te behandelen
– welvaart moet eerlijk verdeeld worden
– ieder mens moet zich in vrijheid kunnen ontwikkelen.

In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stap voor stap ontdekken wat daar allemaal bij komt kijken. We gaan er aan werken om onze zorg voor de toekomst om te zetten in vertrouwen; in de moed die nodig is om tot nieuwe inzichten te komen en in de wil om een positieve bijdrage te leveren.

In de Werkplaats zullen we:
– onderzoeken wat de structurele tekortkomingen van ons maatschappelijk bestel zijn
– tot een heel precies beeld komen van een maatschappelijke ordening die een andere toekomst mogelijk maakt
– inspiratie vinden in bestaande alternatieven en concrete ervaringen van pioniers die de weg naar een andere toekomst al zijn ingeslagen.

Daarnaast maken we ruimte om individuele vraagstukken of plannen gezamenlijk zó te bespreken dat we er allemaal van leren.

‘Huiswerk’:
Meedoen aan de Werkplaats wordt extra vruchtbaar wanneer je tussen de bijeenkomsten door tijd maakt om te werken aan de voorbereiding van de volgende bijeenkomst. Tussendoor ontvang je teksten om te lezen en/of samen te vatten en word je uitgenodigd om je eigen vragen of plannen te onderzoeken en uit te werken.

De Werkplaats wordt begeleid door John Hogervorst. Jeanine Ritter verzorgt korte sessies met bewegingsoefeningen (euritmie). Daniëlle Buisman (De Werfklas, Manon Wolfert (De Sprank), Hans van den Broek (The Shore) en Reinoud van Bemmelen (o.a. De Beeldhouwwinkel) komen in de Werkplaats om te vertellen over hun toekomstideaal en de wijze waarop ze daar vorm aan geven.

Meer weten?
– er zullende verschillende zoom-bijeenkomsten worden gehouden waarin je al je vragen over de Werkplaats kunt stellen, zie daarvoor de Agenda op zonneboom.nl
– of mail info@zonneboom.nl als je telefonisch nadere informatie wilt

Data: vrijdag 29 september, 13 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december 2023, 12 januari, 2 en 16 februari, 1, 15 en 29 maart en 12 en 19 april 2024
13:30 – 17:00 uur
€ 775,00 (inclusief BTW) in overleg betaling in termijnen

Een moeizame verhouding…

Zondag 11 juni in Zeist:

Antroposofie, sociale driegeleding en de ‘werkgebieden’

De verhouding tussen de antroposofische beweging en (voor zover daar sprake van was) de beweging voor sociale driegeleding is altijd, vriendelijk gezegd, ‘moeizaam’ geweest. Onder degenen die de antroposofie kennen en waarderen leefden – en misschien: leven – misverstanden of onbegrip voor de sociale driegeleding.
Hierin ligt een verband met de situatie waarin de meeste van de zgn ‘antroposofische werkgebieden’ (onderwijs, geneeskunde, landbouw) zich bevinden.

Wie het werk en het leven van Rudolf Steiner onderzoekt kan daarin ontdekken wat de wezenlijke verbinding tussen antroposofie en sociale driegeleding is. Zonder sociale driegeleding rest de antroposofie uiteindelijk niets anders dan een individuele levensvervulling te zijn – terwijl Rudolf Steiner daar toch echt fundamenteel andere gedachten over had.

Opgave: is wenselijk en kan bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl
Locatie: Rafaëlkerk, van Tetslaan 4, Zeist
13.00 – 17.00 uur
Entree: 15,- Gelieve contant en gepast meenemen.
Organisatie: ‘Kerngroep Sociale Driegeleding’ (Feiko van der Veen, Henk Hupkes, Coen de Graaf,  Els van Dongen)

Waarom alleen op de kleintjes letten?

Albert Heijn doet in drie AH to go-winkels een experiment: klanten die dat willen kunnen voor hun kopje koffie de ‘echte prijs’ betalen. In die echte prijs is een bedrag opgenomen voor de schade die door de productie aan het milieu is toegebracht en is een hogere vergoeding berekend voor de nu onderbetaalde arbeid.
Een mooi idee? – Maar waarom zou AH alleen op de kleintjes letten?

Samen met True Price, dat een rekenmethode heeft ontwikkeld om verborgen kosten te kunnen berekenen, heeft AH de prijzen van de meeneemkoffie onder de loep genomen. De ‘echte prijs’ van een kopje koffie is € 2,08, acht cent meer dan de gewone prijs. Een kopje espresso kost 6 cent meer dan gewoonlijk, een koffie verkeerd met havermelk 36 cent.

Het is ook dringend nodig dat producten gaan kosten wat ze moeten kosten: degenen die meewerken aan een product moeten een fatsoenlijk inkomen ontvangen. En schade aan het milieu moet worden voorkomen, en als dat niet mogelijk is worden gecompenseerd.

Maar AH lijkt wel zó gericht op de kleintjes, dat de grote stappen uit beeld blijven. In 2022 realiseerde Ahold een winst van 3,7 miljard, op een omzet van 87 miljard. – Hoe verhoudt die winst zich tot de échte prijs’?

Een wonderlijk proces: prijsvorming. Aan de ene kant: de prijs drukken door onderbetaling van arbeid en milieuschadelijke productie. Aan de andere kant: de prijs verhogen ten behoeve van de belangen van de aandeelhouders.

Gas geven met de rem erop.

Wanneer AH de zaken eens vanuit een groot perspectief zou willen bekijken: op sleipnir.nl is te zien hoe het anders kan.

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken