Weer een dubbeldik nummer. Laat u niet ontmoedigen door de omvang en ook niet door de ernst van de inhoud. Uit de ernst van de tijd kan veel positiefs tot bloei komen. Die ernst laat ons immers zien wat nodig is – en dat wat nodig is, is hartverwarmend.

In dit nummer:
14 Leidt ons denken tot strijd of tot verbinding? ‘Strijd om het bestaan’ of ‘wederzijds hulpbetoon’? Darwin? Kropotkin? Steiner? Over liefde, broederschap, oorlog en vrede.
26 In de economie geldt: associëren werkt beter dan concurreren. Ook hier is het de vraag: tegenstelling of verbinding? Associatieve economie is geen utopie.
31 Een cruciaal vraagstuk: grond als privébezit is een hindernis om tot die verbinding te komen. Velen zien het al; anderen nog niet.
36 Hier wordt de grond onverkoopbaar gemaakt, in vijf stappen: Hof van Moeder Aarde.
44 De grenzen opzoeken. Kan een school de ruimte veroveren om in vrijheid te werken én gesubsidieerd zijn? Het Vrije Leerkrachten College Auryn in Zutphen probeert het!
54 Nog maar eens terug naar de basis: onderwijs en driegeleding.
59 En over het tegendeel: Philip Bakker schreef een boek over ontwikkelingen die de vrijheid van onderwijs bedreigen… – Harrie Salman bespreekt het.

De Caleidoscoop is gevuld met armoedig denken en voelen; een ‘rave’ in Plato’s grot; verkommerende menselijke kwaliteiten; maar ook de afscheidsrede van Dieter Brüll en aandacht voor een nieuw boek van Arjen Nijeboer.