Het gesprek over het onderwijs naar aanleiding van de ‘Amarantis-affaire’ is nog niet voorbij.

Gisteren beschreef Jan Folkert Deinum in De Volkskrant de praktijk van bijna een eeuw onderwijs waarbij scholen “in het hart van de samenleving” stonden. Het was de tijd waarin schoolbesturen werden bevolkt door betrokken ouders die over de tijd en de bekwaamheid beschikten om hun bijdrage te leveren aan hun lokale onderwijs.

Aan deze praktijk kwam een einde door druk van de overheid. Die leidde tot scholengemeenschappen en megascholen in het middelbaar onderwijs en tot fuserende basisscholen. De vrijwillige bestuurders verdwenen en maakten plaats voor de ‘professionals’. Maar professionals kosten geld en dat leidde weer tot verdere schaalvergroting – en zo voort… “Maak kleinschaligheid mogelijk, geef het onderwijs terug aan de samenleving en laat idealisme en betrokkenheid weer spreken”, zo besluit Deinum zijn betoog.