Martin van den Broek is organisatie-adviseur en mede-oprichter van de Stichting Dialoog. In zijn werk gebruikt hij het model van dynamische oordeelsvorming zoals dat door Lex Bos werd ontwikkeld. Daarnaast is de sociale driegeleding een inspiratiebron.

In dit artikel gaat het over besluitvaardigheid en slagvaardigheid.