De sociale driegeleding onderscheidt in de samenleving drie gebieden:

  • het gebied waarin de individuele mens zich ontwikkelt en vaardigheden oefent of uitoefent; dit is het geestesleven (culturele leven) waar vrijheid noodzakelijk is om ontwikkeling mogelijk te maken
  • het gebied waarin mensen samenleven en wetten en regels vormen; dit is het gebied van het rechtsleven waar gelijkheid moet gelden
  • het gebied waarin mensen zorgen voor elkaars behoeften; dit is het gebied van de economie waar broederschap het heersende principe zou moeten zijn.

Deze drie gebieden zouden in de samenleving op eigen benen moeten staan, dat wil zeggen dat in ieder gebied het eigen principe (respectievelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap) nageleefd wordt. Het is de taak van het democratisch vormgegeven rechtsleven om de zelfstandigheid van de drie gebieden door wetgeving te beschermen of te bewaken.

De sociale driegeleding werd in 1917 voor het eerst verwoord door Rudolf Steiner.

Artikelen en berichten

Lees hier een selectie van de artikelen en berichten op onze website over sociale driegeleding:

Berichten over sociale driegeleding
 

Boeken

Bestel boeken over sociale driegeleding bij ABC Antroposofie:

ABC Antroposofie