Een dubbelnummer met véél inhoud: korte en lange artikelen in een breed inhoudelijk scala.
Wat gaat u zoal in dit nummer tegenkomen? Een greep uit de inhoud:

14
In de jaren dat Rudolf Steiner zich inzette voor de sociale driegeleding, creëerde Nestor Machno in het door oorlog verscheurde Oekraïne een Vrije Zone – ruimte voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Een ‘anarchistisch experiment’ op grote schaal.

20
Oorlog en andere rampspoed komen niet uit de lucht vallen. De geesten moeten er ook rijp voor zijn. Creatieve en geslepen types helpen daar een handje aan mee. ‘Scenario-planning’ is hun specialiteit.

32
Is het reden voor een feestje – 100 jaar Vrije School in Nederland? Een welgemeende raad: nodig Driegonaal nooit uit voor een feestje.

46
Bob de Wit wil de vrije, actieve, initiatiefrijke burger centraal stellen in een antwoord op de invloed van het grote bedrijfsleven en de technologie. En de democratie moet ook uitgedeukt worden. – Een soort driegeleding?

50
Toch nog een feestje in Driegonaal… Het bedrijf van David Wertheim Aymes is een grote speler op de markt voor cement- en betonproducten in zijn land. Een driegeleder in Zuid-Afrika!

54
De Tuinen van Kraaybeekerhof: zoveel mogelijk mensen voeden. Toekomst laten groeien op een bodem vol verleden. Dave Hardy en Jasper Sinoo zijn goed bezig!

En over het scheppen van een AI-monster; over antroposofie & sociale driegeleding in Oekraïne; een futloos en voorspelbaar toneelstuk; een lifestyle-advies en andere zaken leest u in de eerste pagina’s tot en met p13.

KLIK HIER om dit nummer te bestellen