Op deze website vindt u een keuze uit artikelen die eerder in ons tijdschrift verschenen.
In de rubriek Caleidoscoop verschijnen korte teksten, in het spoor van de actualiteit of dat wat ons (nu eenmaal) bezighoudt, die niet (of nog niet) in het tijdschrift verschenen.
Uw reacties, tips en commentaar zijn welkom.

Wij laten graag zoveel mogelijk mensen kennismaken met de sociale driegeleding, haar achtergronden en onze visie op de actuele wereldsituatie. Deze inspanningen zijn alleen mogelijk bij de gratie van het feit dat ons tijdschrift door betalende abonnees wordt gelezen. Wij nodigen u daarom van harte uit om kennis te maken met ons tijdschrift.

Proefnummer aanvragen?

Voor € 7,50 ontvangt u het meest recente (indien nog leverbaar) plus een ouder dubbelnummer (met begeleidende acceptgiro) thuisgestuurd. Stuur ons een e-mail met uw naam en adresgegevens.

Een abonnement op Driegonaal

Een jaargang Driegonaal bestaat uit zes nummers (van 24 pagina’s).

Abonnees betalen naar keuze:

  • € 13,50 (minimumtarief)
  • € 22,00 (normaal tarief)
  • € 33,00 of meer (steuntarief)

voor een jaargang.

Stuur ons een e-mail om een abonnement te nemen.

In de kolom hiernaast rechts kunt u zich opgeven om de gratis digitale Driegonaal-Nieuwsbrief te ontvangen.

Driegonaal is een uitgave van Nearchus CV.

Nearchus CV is een kleine uitgeverij die zich richt op uitgaven over en vanuit de antroposofie én over een gezonde samenleving, geïnspireerd op de sociale impuls van de antroposofie.

Sinds 1989 verschenen circa 100 uitgaven van o.a. Rudolf Steiner, Dieter Brüll, Lex Bos, Harrie Salman, Cornelis Boogerd, Juul van der Stok en anderen, naast  brochurereeksen als de ABC Wegwijzers, de ABC Opvoedwijzers en ABC Jaarfeesten.

Ook de internetboekwinkel ABC Boekenservice is een activiteit van Nearchus CV.

Nearchus CV is een ‘geneutraliseerd’ bedrijf dat niet verhandeld kan worden, het eigendom is ondergebracht in Stichting Sleipnir en via deze Stichting werkt Nearchus CV samen met andere geneutraliseerde bedrijven. In deze onderlinge samenwerking proberen de aangesloten bedrijven te werken op basis van de associatieve economie en de sociale hoofdwet.

Het geestesleven deelt graag uit – maar is afhankelijk van de steun van derden

Driegonaal vertelt ‘het verhaal van de sociale driegeleding’ en dat wat dit gedachtengoed kan betekenen, graag aan iedereen. Dat kan, en zal gebeuren, zolang we het hoofd in materiële zin boven water kunnen houden. Wanneer u Driegonaal een warm hart toedraagt en aan onze activiteit wilt bijdragen, kan dat op verschillende manieren:

  • Neem een abonnement
  • Geef een abonnement cadeau
  • Lees de titels die door ons ‘moederbedrijf’ Nearchus CV worden uitgegeven
  • Bestel uw boeken bij www.abc-antroposofie.nl
  • Doe een gerichte schenking, groot of klein, aan de Stichting Harmen van der Schaaf (rekeningnummer NL46 INGB 0003 7883 03) onder vermelding van ‘Driegonaal’. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Driegonaal

Postbus 387
(NL) 9400 AJ ASSEN

Stuur ons een e-mail …

De redactie van Driegonaal bestaat uit John Hogervorst en Liesbeth Takken.
John Hogervorst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.
Vast of regelmatig wordt aan het tijdschrift meegewerkt door Gesien Broekhuijsen, Rozemarijn Groenewold, Lyda Keizer en Ruud Thelosen.