Wanneer een samenleving grote inkomensongelijkheid kent gaat dat vaak gepaard met  relatief meer criminaliteit, meer zelfmoorden en een mindere kwaliteit van gezondheidszorg en onderwijs.
Ruud Thelosen bespreekt: The Spirit Level: why equality is better for everyone