Arme Jolande Sap, gemangeld en geslachtofferd door haar medestrijders.
Een oplossing voor de prut waarin Groen Links zichzelf heeft vastgedraaid is nog even niet in zicht. Wat een visieloos en armoedig gedoetje.

Je zou hen, maar omdat we hier tegen partijpolitiek zijn, niet alleen hen maar álle politici, gewoon wat inzicht op basis van de sociale driegeleding toewensen.
Maar Jolande, hoezeer we ook met je meeleven: we hadden je gewaarschuwd…