De democratie als leugen

9Het zijn vooral antroposofen van wie je vaak hoort: “Ja, Rudolf Steiner was óók een kind van zijn tijd en veel van wat hij zei is gewoon door de tijd ingehaald.” Maar soms denk je: misschien was Rudolf Steiner wel een zó scherp waarnemer van zijn tijd en waren zijn observaties soms zó waar, dat het pijn doet ze binnen te laten.
Dit citaat is daar misschien een mooi voorbeeld van.

“U heeft misschien wel gehoord dat bepaalde mensen steeds opnieuw rondbazuinen dat de democratie in de hele beschaafde wereld ingevoerd moet worden. Democratisering zal de mensheid het heil brengen, en daarom moet nu alles kort en klein geslagen worden, zodat de democratie zich over de wereld verbreiden kan. – (…) Men ziet abstracte begrippen aan voor de werkelijkheid. En zo kan het zomaar gebeuren dat de illusie de plaats van de werkelijkheid inneemt, doordat men de mensen verdoofd en laat inslapen in vage begrippen. Dan menen de mensen dat zij streven naar een situatie waarin ieder door de verschillende democratische instellingen zijn wil tot uitdrukking kan brengen – maar zij merken niet dat deze democratische structuren zó werken dat steeds een handjevol mensen aan de touwtjes trekt en dat de anderen gemanipuleerd worden. Omdat men hen steeds voorspiegelt dat zij in een democratie leven, merken zij niet op dat zij gemanipuleerd worden, dat een handjevol mensen de touwtjes in handen heeft. En dat lukt dit handjevol mensen des te beter naarmate de anderen geloven dat zij zelf de koers bepalen en niet gemanipuleerd worden.”
(Rudolf Steiner, 28 oktober 1917, GA 177 – vert. jh)

Over inkt, gif en goud

5929
Een citaat van Rudolf Steiner:
“Mensen praten over de uiterlijke alchemie en menen dat de alchemist koper in goud kan veranderen. Allerlei charlatans willen ons dat nog steeds laten geloven; en goedgelovige mensen hebben het altijd geloofd. In de geest zijn deze dingen echter wel mogelijk; alleen moet men wel in de waarheid van de geest geloven. De drukinkt die drukkers gebruiken is materieel gezien overal dezelfde, of met die inkt nou een boek vol waarheid of een krant vol leugens gedrukt is geworden. In het ene geval is de inkt als een giftige leugen, in het andere geval als vloeibaar goud. – Voor de geest zijn de dingen die in de fysieke wereld gelijk zijn, geheel verschillend.”
(22 september 1923, GA 350, Rhytmen im Kosmos und im Menschenwesen – vert. jh)

Niks nieuws natuurlijk, want u leest immers ook de krant?
Misschien om naar uit te zien: het nieuwe nummer van Driegonaal is vandaag ter post gegaan!

Wakker porren

B5 Steiner 1900“We moeten beweeglijke begrippen hebben maar dat willen de mensen niet, die willen liever vaste begrippen die al van een etiketje voorzien zijn. Zij willen in hun denken niet tot in de werkelijkheid komen. Want als dat niet zo zou zijn, dan zou het niet gebeuren dat de mensen bijvoorbeeld opmerken: ‘de antroposofie bevalt me heel goed maar van die driegeleding wil ik niets weten’. – Wie zo praat, lijkt te bedoelen: ‘het geestelijke, ja, daar interesseer ik mij voor maar het geestelijke mag natuurlijk niet met het politieke te maken hebben; het geestelijke moet volledig onafhankelijk van het politieke zijn’.

Lees verder

Kerstgedachte

1580“Bij de gelegenheden dat ik in de afgelopen jaren moest spreken tijdens één van de jaarfeesten, of dat nou met Kerst, met Pasen of met Pinksteren was, voelde ik mij steeds gedwongen te benadrukken dat we in onze tijd niet meer het recht hebben deze feesten op de oude, traditionele wijze te vieren. Want wanneer wij ons op die manier het grootse en verhevene dat in de ontwikkeling is opgetreden herinneren, vergeten we het leed en de ellende die in onze tijd heersen. Juist op basis van een geestelijke wereldbeschouwing zoals de onze, hebben we de verplichting om alle ondergangsverschijnselen die in onze cultuur leven tot aan de kerstboom binnen te laten stromen. Het is onze plicht ook de geboorte van Christus zo in ons hart en in onze ziel op te nemen  dat wij de verschrikkelijke ondergangstendenzen die de mensheid in hun greep proberen te krijgen, niet vergeten.”

Rudolf Steiner op 25 december 1919 (GA 195)
[Afbeelding: Lilian van der Stap, Licht dat verlicht de wijze koningshoofden]

Beter!

Een commercieel bericht

Het spijt ons zeer maar dit bericht is gewoon keihard commercieel want ook hier moet de kachel branden.
Deze commercial behelst dan natuurlijk wel het ‘betere boek’.
Het heet ook Beter! – dus dat moet dan ook wel waar zijn. Onder deze opwekkende titel verschenen (ondertitel): 21 opstellen voor de wereld van morgen, geschreven door Rudolf Steiner.

Elke economische transactie berust feitelijk op het voordeel van zowel koper als verkoper, en dat is in dit geval werkelijk waar. Wij zijn blij met de uitgave van deze geweldige driegeledingsartikelen die, zoals de lezer zal ontdekken, brandend actueel zijn. (Wij blij, u blij – en dan samen aan de slag voor de driegeleding!)

Lees verder voor de aanbieding die ook voor u geldt!

Lees verder

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken