Op BD-bedrijf ’t Leeuweriksveld (nabij Emmen)
26, 27, 28 januari 2024
Sociaal denken, voelen en handelen
Thema: de arbeidsdeling als gesloten economische kringloop

Een seminar met Heidjer Reetz, met medewerking van Wouter Kamphuis.
Aanvang op vrijdag om 19u, slot op zondag om 13u.

De mensheid staat op een spannende tweesprong: door de arbeidsdeling is een economische kringloop ontstaan die alle mensen omvat, en waardoor wij allemaal afhankelijk van elkaar zijn geworden. In deze kringloop zijn niet alleen technische, maar ook sociale wetmatigheden werkzaam. De belangrijkste sociale wetmatigheid is het evenwicht tussen inkomens en prijzen, dat telkens opnieuw bewust geschapen moet worden. Als we dit daadwerkelijk doen, zal een vanzelfsprekende solidariteit op aarde ontstaan. Het wordt echter tegengehouden door ons verouderde, nog uit de Romeinse tijd stammende denken dat op beheersing door middel van eigendom gericht is.

In dit seminar proberen we gezamenlijk een bewustzijn ervoor te vormen hoe we het best onze weg kunnen vinden in de wereldwijde samenleving, zoals we die als mensen met elkaar gecreëerd hebben. We willen ons handelen richten naar inzicht in de sociaal begrepen arbeidsdeling, niet slechts naar inzicht in de technisch begrepen arbeidsdeling.

Er bestaan meerdere pogingen in deze richting: de fair trade beweging, de diverse samenwerkingsverbanden tussen producenten, handelaren en consumenten, de relaties tussen stad en land die op veel plekken ontstaan enzovoort.

Wie zich ervan bewust wordt dat de vorming van elk inkomen de koopkracht van alle andere inkomens beïnvloedt en omgekeerd, dat de waarde van een inkomen alleen kan ontstaan doordat andere mensen ook waarden scheppen, begint op sociaal gebied in overeenstemming met de arbeidsdeling te denken. De arbeidsdeling wordt dan tot een principe dat de samenleving niet alleen technisch, maar ook, ja veel meer nog sociaal vormgeeft.

’t Leeuweriksveld
Zandzoom 72
7814 VJ Emmen
Aanmelden & meer info: info@driegeleding.nl

Zeist, zondag 11 februari
Dialoogbijeenkomst over sociale vernieuwing met Wouter Kamphuis en Katie Janssen

Wouter Kamphuis heeft, samen met zijn vrouw Kathinka, een biologisch-dynamische boerderij opgebouwd in Emmen. Daarbij hadden ze aanvankelijk geen geld, maar wel het inzicht dat grond in een gezonde samenleving geen koopwaar kan zijn. Vanuit dat inzicht hebben ze klanten en sympathisanten bij hun plan betrokken. De sociale driegeleding is daarbij het uitgangspunt. Samen met een kring van klanten is er de afgelopen jaren veel gepionierd, ontwikkeld en gestudeerd.
https://www.leeuweriksveld.nl

Katie Janssen geeft aan dat het mens- en wereldbeeld dat ons voorgehouden wordt niet overeenkomt met wie wij in potentie zijn. In haar woorden: “We zijn geen bio-robots, die hier op aarde zijn gekomen om te overleven en te werken, en om veilig de grafkist te behalen. We zijn mensen en we zijn hier om ons te ontwikkelen. Wij zijn hier om te léven. Veel methodes zijn er al. Echter ontbraken de juiste doelstellingen nog om deze in te zetten. Zodoende hebben wij 16 doelstellingen, de Realise Potential Goals omschreven. RPG’s als alternatief voor SDG’s”
https://agenda2029.nl

In de dialoogbijeenkomsten gaan wij, vanuit het gedachtengoed van de sociale driegeleding, het gesprek aan met andere organisaties die naar sociale vernieuwing streven. De deelnemers aan de bijeenkomst praten mee. 

Locatie: Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4, 3707VD Zeist
13.00-17.00 uur

Opgave: is wenselijk, bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl
Entree: € 15. Gelieve contant en gepast mee te nemen en ter plekke te voldoen. Voor eventuele prijsreductie van tevoren contact opnemen.
Organisatie: Kerngroep Sociale Driegeleding: Els van Dongen, Feiko van der Veen, Henk Hupkes, Coenraad de Graaf

 

Zwolle, 16 februari
Lezing door Philip Bakker; auteur van In school we trust

Enkele aandachtspunten in deze lezing zullen zijn:
1) Hoe zit het nu met de voortdurende veranderingen in het Nederlandse onderwijs?
2) Wat betekent het dat de onderwijspoot van de Verenigde Naties (UNESCO) zich naar eigen zeggen in de 20ste eeuw nadrukkelijk heeft gericht op het ‘institutionaliseren van het internationale’ in het onderwijsveld en dat zij doelbewust werkt aan een ‘paradigma-wisseling’ in wereldwijde onderwijsprogramma’s?
3) Is het mogelijk dat deze internationale ontwikkelingen aan de aandacht van het het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn ontsnapt?

Vrijdag 16 februari, aanvang 20.00 uur
Studio NieuweTijd, Zwolle. Ruime gratis parkeergelegenheid beschikbaar.
Entren: 10 euro. Koffie en thee inbegrepen. In de pauze kunt u lokaal Zwols bier proeven.
Aanmelden: info@blikopdemaatschappij.nl
www.blikopdemaatschappij.nl