Oude doos

noeUit de oude doos: het ideaal van de education permanent, de voortdurende scholing en ontwikkeling: de mens die zich alsmaar ontwikkelt! Wie dat goed doet en daarin volhardt… heeft kans om uit te groeien tot zo’n ander ideaal uit de oude doos: hij wordt uomo universalis, een mens die op alle fronten bekwaam is.
Wat een mooie idealen! Leven ze in onze tijd nog?

Lees verder

Verdienmodel

vivaBreaking news: de tijdschriftenwereld staat op zijn kop nu bekend geworden is dat Sanoma stopt met de uitgave van Flair, Viva en Revu. Uitgevers, redacteuren en bladendokters zijn in verwarring en vragen zich af waar het heen moet met de branche.

Zijn tijdschriften ook dingen die voorbij gaan?Binnenkort niets meer dan schimmige herinneringen van oude mensen…?

Insiders hebben nog maar één hoop. Zij wijzen op Driegonaal, het enige tijdschrift dat de laatste vijf jaren een continue groei van het aantal vaste lezers scoorde. “Het wonderlijke is”, verklaarde bladendokter Rob van Vuure, “dat het geheim van Driegonaal eruit bestaat dat hoe minder het blad verschijnt, hoe meer abonnees het trekt.”

Op de Driegonaalburelen neemt men de telefoon niet meer op vanwege de vele collega’s die alles willen weten over het Driegonaal-verdienmodel.

“Het zou best eens kunnen dat er inmiddels weer noest aan een nieuwe uitgave gewerkt wordt”, verklaarde de redactie. “Wij hebben altijd al tegen de stroom op gezwommen en dat doen we nu niet anders.”

Drs Teentjes

Kroniek van een aangekondigde oorlog

AH[9/9/2013] Albert H. kondigde zaterdag aan de prijs van een duizendtal producten vanaf vandaag te verlagen. Waarnemers vermoeden dat personeel en leveranciers van Albert H. voor de kosten van deze oorlog zullen opdraaien. Aangezien echter andere partijen, zoals Lidl, Aldi, C1000 of Jumbo, niet van zins lijken zich zonder slag of stoot naar de slachtbank te laten leiden en de vijandelijkheden met gepaste munt zullen terugbetalen, zullen nog meer personeel en nog meer leveranciers ernstige schade gaan leiden door de ingezette vijandelijkheden.

Lees verder

Tropische dagen

Zo’n tropische dag is een heerlijke dag om jezelf eens lekker te laten gaan.

Maurizio Manfellotto, topman van AnsaldoBreda deed het vanmiddag in de tweede kamer in de beste traditie van de commedia dell’arte. Zijn Italiaanse hoffelijkheid werd gedurende zijn samenzijn met de Nederlandse parlementariërs steeds meer verdrongen door een temperamentvolle uitbarsting van mediterrane woede.

Lees verder

Donkere duisternis

Een dikke deken van collectieve rouw dompelt ons land, maar niet alleen ons land, in een donkere duisternis.

Op verzoek van de familie zal deze duisternis komende zondag doorbroken worden door brandende kaarsjes die in het hele land achter de ramen ontstoken zullen worden.

Naar verluid brengt Alexander Klöpping, die afgelopen zondagavond de natie over zich heen kreeg toen hij, ver weg in het buitenland vertoevend, een linkje naar een technische noviteit postte op het moment dat dé persconferentie gaande was, morgen een gratis app uit die op je smartphone een brandend kaarsje toont.

Bedankt Alexander, we nemen je weer op in de schoot van het moederland.

De wens van de familie, die liet weten geen prijs te stellen op stille tochten, wordt vanzelfsprekend geëerbiedigd.

In diverse plaatsen in het land worden daarom zogenaamde oorverdovende marsen voorbereid. Uit volle borst zal men jammerend en tierend rondtrekken om uiting te geven aan het massale en diep doorleefde verdriet.

Gratis groene T-shirts om je tijdens deze marsen mee te tooien worden uit solidariteit aangeboden door arbeiders in de textielindustrie in Bangladesh. Ook zij zijn tot in hun vezels getroffen door het verdriet.
Drs. Teentjes

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken