vivaBreaking news: de tijdschriftenwereld staat op zijn kop nu bekend geworden is dat Sanoma stopt met de uitgave van Flair, Viva en Revu. Uitgevers, redacteuren en bladendokters zijn in verwarring en vragen zich af waar het heen moet met de branche.

Zijn tijdschriften ook dingen die voorbij gaan?Binnenkort niets meer dan schimmige herinneringen van oude mensen…?

Insiders hebben nog maar één hoop. Zij wijzen op Driegonaal, het enige tijdschrift dat de laatste vijf jaren een continue groei van het aantal vaste lezers scoorde. “Het wonderlijke is”, verklaarde bladendokter Rob van Vuure, “dat het geheim van Driegonaal eruit bestaat dat hoe minder het blad verschijnt, hoe meer abonnees het trekt.”

Op de Driegonaalburelen neemt men de telefoon niet meer op vanwege de vele collega’s die alles willen weten over het Driegonaal-verdienmodel.

“Het zou best eens kunnen dat er inmiddels weer noest aan een nieuwe uitgave gewerkt wordt”, verklaarde de redactie. “Wij hebben altijd al tegen de stroom op gezwommen en dat doen we nu niet anders.”

Drs Teentjes