AH[9/9/2013] Albert H. kondigde zaterdag aan de prijs van een duizendtal producten vanaf vandaag te verlagen. Waarnemers vermoeden dat personeel en leveranciers van Albert H. voor de kosten van deze oorlog zullen opdraaien. Aangezien echter andere partijen, zoals Lidl, Aldi, C1000 of Jumbo, niet van zins lijken zich zonder slag of stoot naar de slachtbank te laten leiden en de vijandelijkheden met gepaste munt zullen terugbetalen, zullen nog meer personeel en nog meer leveranciers ernstige schade gaan leiden door de ingezette vijandelijkheden.

Deze agressieve en giftige aanval leidt nu al tot schadelijke mist en nevel: opnieuw laat een volk zich door de leugen ophitsen en kijkt juichend toe. Beneveld door het zicht op kortetermijnvoordeel blijkt men niet in staat de collateral damage van deze oorlog waar te nemen.

De prijzenoorlog zal leiden tot ontslagen bij supermarkten of leveranciers wier positie door de crisis toch al is aangetast en zal de positie van werknemers in de betreffende sector verzwakken. Dat zal onvermijdelijk leiden tot faillissementen, ontslagen, stijgende gemeenschappelijk op te brengen werkloosheidsuitkeringen en een verzwakking van de positie van werknemers in de levensmiddelenbranche.

Onderzocht dient te worden of Albert H., als agressor, verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van deze oorlog en bijvoorbeeld voor het Internationaal Gerechtshof kan worden gesleept.

Vredesactivisten hebben inmiddels een nationaal hulpfonds opgericht en vragen sympathisanten om hun zogenaamde prijsvoordeel direct over te maken onder het motto: Aan oorlog willen wij niet verdienen!

De opbrengst van dit nationale hulpfonds zal worden gebruikt om zoveel mogelijk supermarkten en hun leveranciers op te kopen en te neutraliseren opdat in deze geneutraliseerde ondernemingen niet het eigen maar het gemeenschappelijk belang gediend kan worden. Nooit meer oorlog!
Drs. Teentjes