Driegonaal (jrg.38, nr.1 – maart 2022)


In dit nummer onder andere:
– Arjen Nijeboer: Een politieke partij voor sociale driegeleding?
– Rudolf Steiner over sociale driegeleding en partijpolitiek
– Wouter Kamphuis over de individuele, vrije mens
– Een interview met Harrie Stokkel: ruimte scheppen voor het vrije geestesleven
En verder: Rusland-Oekraïne, menselijkheid leven / De wetenschap en het badwater / De kwetsbaarsten in tijden van corona / Een zoet voornemen van Nestlé
“Een politieke partij oprichten is helaas maar al te vaak een Pavlov-reactie van veel maatschappijverbeteraars. Zij denken te weten hoe de samenleving wel eventjes in de juiste richting kan worden gestuurd. De staat wordt tegenwoordig gezien als de cockpit van de gehele samenleving, dus moet je de staatsmacht zien te veroveren om jouw maatschappijmodel “door te voeren”, en dus moet je meedoen aan de verkiezingen. Maar de sociale driegeleding wijst er juist op dat de overheid de meeste problemen helemaal niet kan oplossen.” (Arjen Nijeboer)
“Het principieel juiste, consequent gedacht vanuit de driegeleding, zou zijn: deelnemen aan de verkiezingen, zoveel mogelijk kiezers trekken, in het parlement komen en obstructie bedrijven bij alle vraagstukken die betrekking hebben op het geestesleven en het economische leven. Dat zou consequent in de zin van de driegeleding zijn. Het gaat erom het staatsleven, helder te begrenzen.” (Rudolf Steiner)
“De nieuwsconsument wordt afgesneden van de ene stroom van (des)informatie en blootgesteld aan een permanent spervuur van de andere stroom van (des)informatie. Juist degenen die hun duiding en oordeel klaar hebben, zijn als drenkelingen die zich in het geweld van wilde golven verbeten vastklampen aan het eerste wrakhout dat langs kwam dobberen.
Er woedt een strijd om het bewustzijn van wat het betekent mens te zijn en om menselijkheid te leven in omstandigheden waarin het mogelijk is dat de mens zich binnenstebuiten keert en de wereld toont wat onmenselijkheid is.” (John Hogervorst)

Driegonaal (jrg.37, nr.6 – januari 2022)

Het klinkt als holle reclame. Maar het is echt waar:

Actueel én verdiepend:
+++ verschillende korte artikelen rondom de coronacrisis;
+++ een mooie tekst van Lex Bos over arbeid, een basisthema uit de driegeleding;
+++ de situatie rond Rusland en Oekraïne in het perspectief van een niet eerder in het Nederlands gepubliceerde notitie van Rudolf Steiner;
+++ een dubbelinterview over ‘anders ondernemen’ met Ben Gevonden (voormalig directeur van Odin) en Anna Boswijk, sinds twee jaar vennoot in De Haagse Boekerij.

Uit dit nummer:
John Hogervorst over corona en het vrije geestesleven:

Van een vrij geestesleven kan pas sprake zijn als er in vrijheid naar waarheid gezocht wordt. – Omdat het woord ‘waarheid’ in onze tijd op veel gevoeligheid stuit, zeg ik het nog eens anders: van een vrij geestesleven kan pas sprake zijn als alles (elk thema, elk vraagstuk) in vrijheid onderzocht kan worden. Het gesprek dat wij ontberen en waarop ik doel, is een ‘in-vrijheid-onderzoekend-gesprek’: een zoektocht.

Rudolf Steiner over Europa tussen oost en west:
“Wij zien vandaag hoe over bijna de gehele wereld de grote vragen van het bestaan opgeworpen worden. Wij kunnen al waarnemen dat het gebied, Europa, dat lang het eigenlijke toneel van de menselijke beschaving was, in de toekomst niet meer dat toneel zal kunnen zijn. Wij nemen waar hoe de grote vragen van de wereld zich over grotere gebieden uitstrekken, en in het bijzonder kunnen wij aan symptomatische verschijnselen waarnemen hoe zich op alle gebieden van het leven de grote confrontatie tussen het westen en het oosten aankondigt.“

Lex Bos over arbeid:
Ieder mens staat in zijn leven voor twee simpele, maar veelomvattende vragen: ‘Wat ga ik doen?’ en ‘Wat is er nodig?’ Het eerste zinnetje heeft in feite de lading van ‘Wat wil ik van dit leven maken?’ Het tweede heeft de dimensie van ‘Welke maatschappelijke verantwoordelijkheid wil ik op me nemen?’ Die twee vragen moeten elkaar kunnen ontmoeten. Het leven mag niet uiteenvallen in een ijle, steriele vrijetijdsbesteding en een ondergeploegd-worden als arbeidsdier. We zouden het arbeidsbegrip zo’n inhoud moeten geven, dat de innerlijke en de uiterlijke biografie elkaar kunnen doordringen. Dat maakt de mensen individueel, en het sociale leven als geheel, gezond.

Famke Hogervorst over Pandemische chaos van Dick Bijl:
Voor eenieder die een reëler beeld van de coronacrisis wil krijgen, die zijn beeld niet enkel door cijfers waarmee wordt gegoocheld wil laten vormen, is deze bundel een aanrader. De diverse bijdragen vormen samen een uitgebalanceerd verhaal, waarin nieuwe kanten van het coronabeleid worden belicht die in de krant en op het journaal maar weinig aandacht krijgen, maar desondanks van fundamenteel belang zijn.

Driegonaal (jrg.37, nr.5 – november 2021)

Een inspirerend nummer, met onder andere:

– een dubbelinterview met Koos Bakker (oprichter en voormalig directeur van Odin) en Famke Hogervorst (sinds kort vennoot bij Nearchus/ABC Antroposofie) over ondernemen met idealen; ondernemen in een bedrijf dat geen privébezit is;

– Luuk Humblet over de eerste driegeledingsjaren en Rudolf Steiners inzet

– John Hogervorst over de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal

– en verder:
Vrijheid en corona;
bezitloosheid;
Vrijheid van onderwijs;
het Monster van Loch Ness en ‘de nieuwe bestuurscultuur’

KLIK HIER om dit nummer te bestellen

Driegonaal (jrg.37, nr.4 / september 2021)

In dit nummer onder andere:

– Harrie Salman: Is eigendom diefstal?
– Een gesprek met Wouter en Kathinka Kamphuis van ’t Leeuweriksveld: goede grond behoeft geen eigenaar
– John Hogervorst: Houden we toezicht,… of doen we ook wat?
– Rudolf Steiner: Eigendomsrechten horen niet thuis in de economie
– Ingrid Busink over gedragen besluitvorming en sociale driegeleding
– Anne van Ginkel in gesprek met Oebele van der Lei
– Een gemeen stukje over de opper vakken/zakkenvuller van Ahold
en meer…

U kunt het HIER bestellen 

(prijs losse nummers: € 6,00 / verzendkosten: € 2,00)

Driegonaal (jrg.37, nr.3 / juli 2021)

Een gevarieerd nummer, met onder andere:
– Joseph Beuys: vormgever van de toekomst
– De opgave van de economie (John Hogervorst)
– Achim Hensen (Purpose Foundation) over ‘onverkoopbare bedrijven met een missie’
– Paul Schreyer: Hoe om te gaan met waan en werkelijkheid van complottheorieën?
– Een interview met Anja de Vletter van Kinderhuis Maminka

U kunt het HIER bestellen

Driegonaal (jrg.37, nr.2 – april 2021)

Met in dit nummer:

+ WONEN: vragen van een huiseigenaar; andere vormen van eigendom van woningen; woningnood én overtollig geld

+ Harrie Salman: Sociaal priesterschap

+ Een interview met René Groenen, zaadveredelaar / wereldverbeteraar

+ En kort: Handelen naar waarheid / Protest Indiase boeren / Vrije uitloop (van sentimenten) en meer, en met natuurlijk: afbeeldingen van werk van Liesbeth Takken

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken