Driegonaal (jrg.37, nr.6 – januari 2022)

Het klinkt als holle reclame. Maar het is echt waar:

Actueel én verdiepend:
+++ verschillende korte artikelen rondom de coronacrisis;
+++ een mooie tekst van Lex Bos over arbeid, een basisthema uit de driegeleding;
+++ de situatie rond Rusland en Oekraïne in het perspectief van een niet eerder in het Nederlands gepubliceerde notitie van Rudolf Steiner;
+++ een dubbelinterview over ‘anders ondernemen’ met Ben Gevonden (voormalig directeur van Odin) en Anna Boswijk, sinds twee jaar vennoot in De Haagse Boekerij.

Uit dit nummer:
John Hogervorst over corona en het vrije geestesleven:

Van een vrij geestesleven kan pas sprake zijn als er in vrijheid naar waarheid gezocht wordt. – Omdat het woord ‘waarheid’ in onze tijd op veel gevoeligheid stuit, zeg ik het nog eens anders: van een vrij geestesleven kan pas sprake zijn als alles (elk thema, elk vraagstuk) in vrijheid onderzocht kan worden. Het gesprek dat wij ontberen en waarop ik doel, is een ‘in-vrijheid-onderzoekend-gesprek’: een zoektocht.

Rudolf Steiner over Europa tussen oost en west:
“Wij zien vandaag hoe over bijna de gehele wereld de grote vragen van het bestaan opgeworpen worden. Wij kunnen al waarnemen dat het gebied, Europa, dat lang het eigenlijke toneel van de menselijke beschaving was, in de toekomst niet meer dat toneel zal kunnen zijn. Wij nemen waar hoe de grote vragen van de wereld zich over grotere gebieden uitstrekken, en in het bijzonder kunnen wij aan symptomatische verschijnselen waarnemen hoe zich op alle gebieden van het leven de grote confrontatie tussen het westen en het oosten aankondigt.“

Lex Bos over arbeid:
Ieder mens staat in zijn leven voor twee simpele, maar veelomvattende vragen: ‘Wat ga ik doen?’ en ‘Wat is er nodig?’ Het eerste zinnetje heeft in feite de lading van ‘Wat wil ik van dit leven maken?’ Het tweede heeft de dimensie van ‘Welke maatschappelijke verantwoordelijkheid wil ik op me nemen?’ Die twee vragen moeten elkaar kunnen ontmoeten. Het leven mag niet uiteenvallen in een ijle, steriele vrijetijdsbesteding en een ondergeploegd-worden als arbeidsdier. We zouden het arbeidsbegrip zo’n inhoud moeten geven, dat de innerlijke en de uiterlijke biografie elkaar kunnen doordringen. Dat maakt de mensen individueel, en het sociale leven als geheel, gezond.

Famke Hogervorst over Pandemische chaos van Dick Bijl:
Voor eenieder die een reëler beeld van de coronacrisis wil krijgen, die zijn beeld niet enkel door cijfers waarmee wordt gegoocheld wil laten vormen, is deze bundel een aanrader. De diverse bijdragen vormen samen een uitgebalanceerd verhaal, waarin nieuwe kanten van het coronabeleid worden belicht die in de krant en op het journaal maar weinig aandacht krijgen, maar desondanks van fundamenteel belang zijn.

Driegonaal (jrg.37, nr.5 – november 2021)

Een inspirerend nummer, met onder andere:

– een dubbelinterview met Koos Bakker (oprichter en voormalig directeur van Odin) en Famke Hogervorst (sinds kort vennoot bij Nearchus/ABC Antroposofie) over ondernemen met idealen; ondernemen in een bedrijf dat geen privébezit is;

– Luuk Humblet over de eerste driegeledingsjaren en Rudolf Steiners inzet

– John Hogervorst over de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal

– en verder:
Vrijheid en corona;
bezitloosheid;
Vrijheid van onderwijs;
het Monster van Loch Ness en ‘de nieuwe bestuurscultuur’

KLIK HIER om dit nummer te bestellen

Driegonaal (jrg.37, nr.4 / september 2021)

In dit nummer onder andere:

– Harrie Salman: Is eigendom diefstal?
– Een gesprek met Wouter en Kathinka Kamphuis van ’t Leeuweriksveld: goede grond behoeft geen eigenaar
– John Hogervorst: Houden we toezicht,… of doen we ook wat?
– Rudolf Steiner: Eigendomsrechten horen niet thuis in de economie
– Ingrid Busink over gedragen besluitvorming en sociale driegeleding
– Anne van Ginkel in gesprek met Oebele van der Lei
– Een gemeen stukje over de opper vakken/zakkenvuller van Ahold
en meer…

U kunt het HIER bestellen 

(prijs losse nummers: € 6,00 / verzendkosten: € 2,00)

Driegonaal (jrg.37, nr.3 / juli 2021)

Een gevarieerd nummer, met onder andere:
– Joseph Beuys: vormgever van de toekomst
– De opgave van de economie (John Hogervorst)
– Achim Hensen (Purpose Foundation) over ‘onverkoopbare bedrijven met een missie’
– Paul Schreyer: Hoe om te gaan met waan en werkelijkheid van complottheorieën?
– Een interview met Anja de Vletter van Kinderhuis Maminka

U kunt het HIER bestellen

Driegonaal (jrg.37, nr.2 – april 2021)

Met in dit nummer:

+ WONEN: vragen van een huiseigenaar; andere vormen van eigendom van woningen; woningnood én overtollig geld

+ Harrie Salman: Sociaal priesterschap

+ Een interview met René Groenen, zaadveredelaar / wereldverbeteraar

+ En kort: Handelen naar waarheid / Protest Indiase boeren / Vrije uitloop (van sentimenten) en meer, en met natuurlijk: afbeeldingen van werk van Liesbeth Takken

Eerste nummer nieuwe jaargang

Het eerste nummer van de nieuwe jaargang Driegonaal is verschenen.
Vanaf deze jaargang verschijnt Driegonaal vaker: zes keer per jaar. We worden daartoe aangemoedigd door een groei van het aantal lezers én door de bezinning op de samenleving waartoe de coronacrisis ons oproept.

Driegonaal staat in het teken van de sociale driegeleding: de sociale ordening die zich baseert op de individuele mens als wezen op weg naar vrijheid – zoekend naar een vruchtbare verbinding tussen individu en gemeenschap. Rudolf Steiner noemde de driegeleding ‘de praktische uitwerking van de antroposofie’.

In Driegonaal gaat het over het toepassen van de sociale inzichten van de antroposofie in de samenleving: in politiek, geestesleven en economie. Vraagstukken als wat is geld; arbeid en inkomen; de rol van technologie; de functie van de banken of de taken van de overheid komen aan de hand van actuele ontwikkelingen aan bod – zoals ook aandacht voor mensen en initiatieven die zich inzetten voor een betere wereld.

In dit nummer onder meer:
– ‘Een briefkaart van Rudolf Steiner’
– Adopteer een Kamerlid (John Hogervorst)
– De Grote Reset (Harrie Salman)
– Vincent van Vliet over de aantasting van ons oordeelsvermogen
– Een interview met Hendrik Brandsma, oprichter van de staatsvrije Vrije School Anfortas

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken