Zoom-informatiesessie over de Werkplaats voor de toekomst


Dinsdag 27 juli, van 20.00 tot ca 21.15uur:

een zoomsessie voor degenen die geïnteresseerd zijn in Werkplaats voor de toekomst
die eind september voor de vierde keer van start gaat
in De Zonneboom te Leiden
Meedoen aan de zoomsessie: mail naar info@zonneboom.nl

Werkplaats voor de toekomst
Samen bouwen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

In de ernstige omstandigheden die in onze tijd heersen, is het meer dan ooit van belang dat wij in onszelf een basis vormen om tot gegronde sociale oordelen te komen, en een innerlijke bron aanboren die ons de weg wijst naar een menswaardige toekomst.

Op maandag 27 september a.s. gaat de Werkplaats voor de Toekomst weer van start, voor de vierde keer. In deze stevige cursus (17 bijeenkomsten, om de twee weken) wordt gewerkt aan:
– het begrijpen en doorzien van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze tijd
– het inzicht in het gezond maken van het sociale leven en de samenleving op basis van de sociale driegeleding
– het bouwen aan vertrouwen, moed en de wilskracht om actief bij te dragen aan een betere wereld.

De Werkplaats wordt begeleid door John Hogervorst.
Reinoud van Bemmelen, Christine Gruwez, Wouter Kamphuis, Harrie Salman en Wil Uitgeest verzorgen gastlessen.

Zomerseminar op ’t Leeuweriksveld

16 t/m 18 juli – Emmen
Seminar antroposofische sociale wetenschap
Met Heidjer Reetz en Arjen Nijeboer
Dit wordt alweer het vierde halfjaarlijkse seminar met Heidjer Reetz over antroposofische sociale wetenschap plaats op ‘t Leeuweriksveld.
De seminars kun je zien als één grote oefening om een krachtig en gezond, zelfstandig denken te ontwikkelen. En iedereen die wakker om zich heen kijkt, weet dat dat in deze tijd van het allergrootste belang is.
Heidjer Reetz zal, in verschillende bijdragen, werken aan ‘Sociaal denken, voelen en handelen’, in een systematisch, een praktisch en een spiritueel deel. Begrippen als ‘waar’, ‘recht’ en de invloed van eigendom op waar en recht; de omgang met de natuur (grond, delfstoffen) en de spirituele wereld als innerlijke bron van kracht zijn enkele van de thema’s die aan bod zullen komen.
Deze keer zal Arjen Nijeboer, mede-oprichter en campagnemanager van Meer Democratie, ook een bijdrage leveren, getiteld ‘Een andere kijk op het basisinkomen in relatie tot het grondvraagstuk’.
De bijeenkomst begint vrijdag 16 juli (19.30u) en eindigt zondag 18 juli om 16.30u. Op basis van gezamenlijke zelfverzorging; slaapgelegenheid beschikbaar, snel aanmelden!
info@leeuwerikveld.nl
0591-381445
(uitgebreider programma beschikbaar)

Driegonaal (jrg.37, nr.3 / juli 2021)

Een gevarieerd nummer, met onder andere:
– Joseph Beuys: vormgever van de toekomst
– De opgave van de economie (John Hogervorst)
– Achim Hensen (Purpose Foundation) over ‘onverkoopbare bedrijven met een missie’
– Paul Schreyer: Hoe om te gaan met waan en werkelijkheid van complottheorieën?
– Een interview met Anja de Vletter van Kinderhuis Maminka

U kunt het HIER bestellen

Ter kennismaking

Kennis maken met Driegonaal: u ontvangt de laatste twee verschenen nummers thuisgestuurd voor € 10,00. 
In deze twee nummers onder meer:

– ‘Een briefkaart van Rudolf Steiner’
– Adopteer een Kamerlid (John Hogervorst)
– De Grote Reset (Harrie Salman)
– Vincent van Vliet over de aantasting van ons oordeelsvermogen
– Een interview met Hendrik Brandsma, oprichter van de staatsvrije Vrije School Anfortas
– WONEN: vragen van een huiseigenaar; andere vormen van eigendom van woningen; woningnood én overtollig geld
– Harrie Salman: Sociaal priesterschap
– Een interview met René Groenen, zaadveredelaar / wereldverbeteraar
– En kort: Handelen naar waarheid / Protest Indiase boeren / Vrije uitloop (van sentimenten) en meer, en met natuurlijk: afbeeldingen van werk van Liesbeth Takken

Mail naar info@driegonaal.nl om van deze aanbieding gebruikt te maken
of bestel deze aanbieding in onze webwinkel

Verbeter de wereld (en begin samen)


Onder die titel heeft onze uitgeverij een kleine krant geproduceerd die in de komende weken in een oplage van 5.000 exemplaren wordt verspreid. In de krant enkele artikelen, aangevuld met een handvol citaten van Rudolf Steiner, rondom de omstandigheden die de coronacrisis met zich meegebracht heeft. Wat vraagt die crisis van ons (handelen in waarheid) en hoe kunnen we (nou echt) kijken naar de zwartwit discussie die gevoerd wordt rondom de al dan niet terecht als complottheorieën beoordeelde invalshoeken?

In de krant worden ook 25 uitgaven van onze uitgeverij gepresenteerd die inzicht kunnen bieden in de huidige tijdsomstandigheden en in het enige gezonde maatschappelijke perspectief waartoe de crisis welbeschouwd oproept: de sociale driegeleding.

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken