Agenda

Op BD-bedrijf ’t Leeuweriksveld (nabij Emmen)
26, 27, 28 januari 2024
Sociaal denken, voelen en handelen
Thema: de arbeidsdeling als gesloten economische kringloop

Een seminar met Heidjer Reetz, met medewerking van Wouter Kamphuis.
Aanvang op vrijdag om 19u, slot op zondag om 13u.

De mensheid staat op een spannende tweesprong: door de arbeidsdeling is een economische kringloop ontstaan die alle mensen omvat, en waardoor wij allemaal afhankelijk van elkaar zijn geworden. In deze kringloop zijn niet alleen technische, maar ook sociale wetmatigheden werkzaam. De belangrijkste sociale wetmatigheid is het evenwicht tussen inkomens en prijzen, dat telkens opnieuw bewust geschapen moet worden. Als we dit daadwerkelijk doen, zal een vanzelfsprekende solidariteit op aarde ontstaan. Het wordt echter tegengehouden door ons verouderde, nog uit de Romeinse tijd stammende denken dat op beheersing door middel van eigendom gericht is.

In dit seminar proberen we gezamenlijk een bewustzijn ervoor te vormen hoe we het best onze weg kunnen vinden in de wereldwijde samenleving, zoals we die als mensen met elkaar gecreëerd hebben. We willen ons handelen richten naar inzicht in de sociaal begrepen arbeidsdeling, niet slechts naar inzicht in de technisch begrepen arbeidsdeling.

Er bestaan meerdere pogingen in deze richting: de fair trade beweging, de diverse samenwerkingsverbanden tussen producenten, handelaren en consumenten, de relaties tussen stad en land die op veel plekken ontstaan enzovoort.

Wie zich ervan bewust wordt dat de vorming van elk inkomen de koopkracht van alle andere inkomens beïnvloedt en omgekeerd, dat de waarde van een inkomen alleen kan ontstaan doordat andere mensen ook waarden scheppen, begint op sociaal gebied in overeenstemming met de arbeidsdeling te denken. De arbeidsdeling wordt dan tot een principe dat de samenleving niet alleen technisch, maar ook, ja veel meer nog sociaal vormgeeft.

’t Leeuweriksveld
Zandzoom 72
7814 VJ Emmen
Aanmelden & meer info: info@driegeleding.nl

Zeist, zondag 11 februari
Dialoogbijeenkomst over sociale vernieuwing met Wouter Kamphuis en Katie Janssen

Wouter Kamphuis heeft, samen met zijn vrouw Kathinka, een biologisch-dynamische boerderij opgebouwd in Emmen. Daarbij hadden ze aanvankelijk geen geld, maar wel het inzicht dat grond in een gezonde samenleving geen koopwaar kan zijn. Vanuit dat inzicht hebben ze klanten en sympathisanten bij hun plan betrokken. De sociale driegeleding is daarbij het uitgangspunt. Samen met een kring van klanten is er de afgelopen jaren veel gepionierd, ontwikkeld en gestudeerd.
https://www.leeuweriksveld.nl

Katie Janssen geeft aan dat het mens- en wereldbeeld dat ons voorgehouden wordt niet overeenkomt met wie wij in potentie zijn. In haar woorden: “We zijn geen bio-robots, die hier op aarde zijn gekomen om te overleven en te werken, en om veilig de grafkist te behalen. We zijn mensen en we zijn hier om ons te ontwikkelen. Wij zijn hier om te léven. Veel methodes zijn er al. Echter ontbraken de juiste doelstellingen nog om deze in te zetten. Zodoende hebben wij 16 doelstellingen, de Realise Potential Goals omschreven. RPG’s als alternatief voor SDG’s”
https://agenda2029.nl

In de dialoogbijeenkomsten gaan wij, vanuit het gedachtengoed van de sociale driegeleding, het gesprek aan met andere organisaties die naar sociale vernieuwing streven. De deelnemers aan de bijeenkomst praten mee. 

Locatie: Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4, 3707VD Zeist
13.00-17.00 uur

Opgave: is wenselijk, bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl
Entree: € 15. Gelieve contant en gepast mee te nemen en ter plekke te voldoen. Voor eventuele prijsreductie van tevoren contact opnemen.
Organisatie: Kerngroep Sociale Driegeleding: Els van Dongen, Feiko van der Veen, Henk Hupkes, Coenraad de Graaf

 

Zwolle, 16 februari
Lezing door Philip Bakker; auteur van In school we trust

Enkele aandachtspunten in deze lezing zullen zijn:
1) Hoe zit het nu met de voortdurende veranderingen in het Nederlandse onderwijs?
2) Wat betekent het dat de onderwijspoot van de Verenigde Naties (UNESCO) zich naar eigen zeggen in de 20ste eeuw nadrukkelijk heeft gericht op het ‘institutionaliseren van het internationale’ in het onderwijsveld en dat zij doelbewust werkt aan een ‘paradigma-wisseling’ in wereldwijde onderwijsprogramma’s?
3) Is het mogelijk dat deze internationale ontwikkelingen aan de aandacht van het het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn ontsnapt?

Vrijdag 16 februari, aanvang 20.00 uur
Studio NieuweTijd, Zwolle. Ruime gratis parkeergelegenheid beschikbaar.
Entren: 10 euro. Koffie en thee inbegrepen. In de pauze kunt u lokaal Zwols bier proeven.
Aanmelden: info@blikopdemaatschappij.nl
www.blikopdemaatschappij.nl

Verschenen: Driegonaal jrg.39 | nr.1/2

Een dubbelnummer met véél inhoud: korte en lange artikelen in een breed inhoudelijk scala.
Wat gaat u zoal in dit nummer tegenkomen? Een greep uit de inhoud:

14
In de jaren dat Rudolf Steiner zich inzette voor de sociale driegeleding, creëerde Nestor Machno in het door oorlog verscheurde Oekraïne een Vrije Zone – ruimte voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Een ‘anarchistisch experiment’ op grote schaal.

20
Oorlog en andere rampspoed komen niet uit de lucht vallen. De geesten moeten er ook rijp voor zijn. Creatieve en geslepen types helpen daar een handje aan mee. ‘Scenario-planning’ is hun specialiteit.

32
Is het reden voor een feestje – 100 jaar Vrije School in Nederland? Een welgemeende raad: nodig Driegonaal nooit uit voor een feestje.

46
Bob de Wit wil de vrije, actieve, initiatiefrijke burger centraal stellen in een antwoord op de invloed van het grote bedrijfsleven en de technologie. En de democratie moet ook uitgedeukt worden. – Een soort driegeleding?

50
Toch nog een feestje in Driegonaal… Het bedrijf van David Wertheim Aymes is een grote speler op de markt voor cement- en betonproducten in zijn land. Een driegeleder in Zuid-Afrika!

54
De Tuinen van Kraaybeekerhof: zoveel mogelijk mensen voeden. Toekomst laten groeien op een bodem vol verleden. Dave Hardy en Jasper Sinoo zijn goed bezig!

En over het scheppen van een AI-monster; over antroposofie & sociale driegeleding in Oekraïne; een futloos en voorspelbaar toneelstuk; een lifestyle-advies en andere zaken leest u in de eerste pagina’s tot en met p13.

KLIK HIER om dit nummer te bestellen

Werkplaats voor de Toekomst

Werkplaats voor de Toekomst – Alles moet en kán anders!
met John Hogervorst

De actuele situatie in de samenleving en in de wereld doen het ergste vrezen voor de toekomst. Wie gaat niet gebukt onder grote zorg voor de toekomst? Wat is het perspectief voor de generatie die een weg naar de toekomst moet zoeken in de wereld van vandaag?

Alles moet anders:
– de economie moet ophouden de aarde en al wat er leeft te beschadigen
– de politiek moet ophouden de burger als puzzelstukje in een digitaal systeem te behandelen
– welvaart moet eerlijk verdeeld worden
– ieder mens moet zich in vrijheid kunnen ontwikkelen.

In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stap voor stap ontdekken wat daar allemaal bij komt kijken. We gaan er aan werken om onze zorg voor de toekomst om te zetten in vertrouwen; in de moed die nodig is om tot nieuwe inzichten te komen en in de wil om een positieve bijdrage te leveren.

In de Werkplaats zullen we:
– onderzoeken wat de structurele tekortkomingen van ons maatschappelijk bestel zijn
– tot een heel precies beeld komen van een maatschappelijke ordening die een andere toekomst mogelijk maakt
– inspiratie vinden in bestaande alternatieven en concrete ervaringen van pioniers die de weg naar een andere toekomst al zijn ingeslagen.

Daarnaast maken we ruimte om individuele vraagstukken of plannen gezamenlijk zó te bespreken dat we er allemaal van leren.

‘Huiswerk’:
Meedoen aan de Werkplaats wordt extra vruchtbaar wanneer je tussen de bijeenkomsten door tijd maakt om te werken aan de voorbereiding van de volgende bijeenkomst. Tussendoor ontvang je teksten om te lezen en/of samen te vatten en word je uitgenodigd om je eigen vragen of plannen te onderzoeken en uit te werken.

De Werkplaats wordt begeleid door John Hogervorst. Jeanine Ritter verzorgt korte sessies met bewegingsoefeningen (euritmie). Daniëlle Buisman (De Werfklas, Manon Wolfert (De Sprank), Hans van den Broek (The Shore) en Reinoud van Bemmelen (o.a. De Beeldhouwwinkel) komen in de Werkplaats om te vertellen over hun toekomstideaal en de wijze waarop ze daar vorm aan geven.

Meer weten?
– er zullende verschillende zoom-bijeenkomsten worden gehouden waarin je al je vragen over de Werkplaats kunt stellen, zie daarvoor de Agenda op zonneboom.nl
– of mail info@zonneboom.nl als je telefonisch nadere informatie wilt

Data: vrijdag 29 september, 13 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december 2023, 12 januari, 2 en 16 februari, 1, 15 en 29 maart en 12 en 19 april 2024
13:30 – 17:00 uur
€ 775,00 (inclusief BTW) in overleg betaling in termijnen

Een moeizame verhouding…

Zondag 11 juni in Zeist:

Antroposofie, sociale driegeleding en de ‘werkgebieden’

De verhouding tussen de antroposofische beweging en (voor zover daar sprake van was) de beweging voor sociale driegeleding is altijd, vriendelijk gezegd, ‘moeizaam’ geweest. Onder degenen die de antroposofie kennen en waarderen leefden – en misschien: leven – misverstanden of onbegrip voor de sociale driegeleding.
Hierin ligt een verband met de situatie waarin de meeste van de zgn ‘antroposofische werkgebieden’ (onderwijs, geneeskunde, landbouw) zich bevinden.

Wie het werk en het leven van Rudolf Steiner onderzoekt kan daarin ontdekken wat de wezenlijke verbinding tussen antroposofie en sociale driegeleding is. Zonder sociale driegeleding rest de antroposofie uiteindelijk niets anders dan een individuele levensvervulling te zijn – terwijl Rudolf Steiner daar toch echt fundamenteel andere gedachten over had.

Opgave: is wenselijk en kan bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl
Locatie: Rafaëlkerk, van Tetslaan 4, Zeist
13.00 – 17.00 uur
Entree: 15,- Gelieve contant en gepast meenemen.
Organisatie: ‘Kerngroep Sociale Driegeleding’ (Feiko van der Veen, Henk Hupkes, Coen de Graaf,  Els van Dongen)

Waarom alleen op de kleintjes letten?

Albert Heijn doet in drie AH to go-winkels een experiment: klanten die dat willen kunnen voor hun kopje koffie de ‘echte prijs’ betalen. In die echte prijs is een bedrag opgenomen voor de schade die door de productie aan het milieu is toegebracht en is een hogere vergoeding berekend voor de nu onderbetaalde arbeid.
Een mooi idee? – Maar waarom zou AH alleen op de kleintjes letten?

Samen met True Price, dat een rekenmethode heeft ontwikkeld om verborgen kosten te kunnen berekenen, heeft AH de prijzen van de meeneemkoffie onder de loep genomen. De ‘echte prijs’ van een kopje koffie is € 2,08, acht cent meer dan de gewone prijs. Een kopje espresso kost 6 cent meer dan gewoonlijk, een koffie verkeerd met havermelk 36 cent.

Het is ook dringend nodig dat producten gaan kosten wat ze moeten kosten: degenen die meewerken aan een product moeten een fatsoenlijk inkomen ontvangen. En schade aan het milieu moet worden voorkomen, en als dat niet mogelijk is worden gecompenseerd.

Maar AH lijkt wel zó gericht op de kleintjes, dat de grote stappen uit beeld blijven. In 2022 realiseerde Ahold een winst van 3,7 miljard, op een omzet van 87 miljard. – Hoe verhoudt die winst zich tot de échte prijs’?

Een wonderlijk proces: prijsvorming. Aan de ene kant: de prijs drukken door onderbetaling van arbeid en milieuschadelijke productie. Aan de andere kant: de prijs verhogen ten behoeve van de belangen van de aandeelhouders.

Gas geven met de rem erop.

Wanneer AH de zaken eens vanuit een groot perspectief zou willen bekijken: op sleipnir.nl is te zien hoe het anders kan.

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken