Driegonaal (jrg.38, nr.1 – maart 2022)


In dit nummer onder andere:
– Arjen Nijeboer: Een politieke partij voor sociale driegeleding?
– Rudolf Steiner over sociale driegeleding en partijpolitiek
– Wouter Kamphuis over de individuele, vrije mens
– Een interview met Harrie Stokkel: ruimte scheppen voor het vrije geestesleven
En verder: Rusland-Oekraïne, menselijkheid leven / De wetenschap en het badwater / De kwetsbaarsten in tijden van corona / Een zoet voornemen van Nestlé
“Een politieke partij oprichten is helaas maar al te vaak een Pavlov-reactie van veel maatschappijverbeteraars. Zij denken te weten hoe de samenleving wel eventjes in de juiste richting kan worden gestuurd. De staat wordt tegenwoordig gezien als de cockpit van de gehele samenleving, dus moet je de staatsmacht zien te veroveren om jouw maatschappijmodel “door te voeren”, en dus moet je meedoen aan de verkiezingen. Maar de sociale driegeleding wijst er juist op dat de overheid de meeste problemen helemaal niet kan oplossen.” (Arjen Nijeboer)
“Het principieel juiste, consequent gedacht vanuit de driegeleding, zou zijn: deelnemen aan de verkiezingen, zoveel mogelijk kiezers trekken, in het parlement komen en obstructie bedrijven bij alle vraagstukken die betrekking hebben op het geestesleven en het economische leven. Dat zou consequent in de zin van de driegeleding zijn. Het gaat erom het staatsleven, helder te begrenzen.” (Rudolf Steiner)
“De nieuwsconsument wordt afgesneden van de ene stroom van (des)informatie en blootgesteld aan een permanent spervuur van de andere stroom van (des)informatie. Juist degenen die hun duiding en oordeel klaar hebben, zijn als drenkelingen die zich in het geweld van wilde golven verbeten vastklampen aan het eerste wrakhout dat langs kwam dobberen.
Er woedt een strijd om het bewustzijn van wat het betekent mens te zijn en om menselijkheid te leven in omstandigheden waarin het mogelijk is dat de mens zich binnenstebuiten keert en de wereld toont wat onmenselijkheid is.” (John Hogervorst)

Een beetje consequent dan, graag


Áls het dan zo is,… dat je ervan overtuigd bent dat COVID alleen overwonnen kan worden door te vaccineren… en je weet dat het virus in landen waar nog nauwelijks gevaccineerd is alle gelegenheid krijgt nieuwe mutaties te ontwikkelen… die zich vervolgens over de wereld verspreiden om een vijfde, zesde zevende ‘golf’ op te stuwen…
Waarom gebeurt er dan niets noemenswaardigs om de vaccinatiegraad in die landen te verhogen? Waarom krijgt men daar slechts mondjesmaat vaccins (die ook nog eens tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten)? Waarom worden Pfizer, Astra Zeneca en anderen niet gedwongen hun patenten vrij te geven opdat het virus wereldwijd en tegen aanvaardbare kosten geproduceerd kan worden? Is het niet zo dat deze firma’s hun vaccins ontwikkelden met miljarden aan financiële steun vanuit de EU en de VS?

Weegt het bedrijfsbelang van private ondernemingen zwaarder dan de volksgezondheid? Zwaarder dan de economische ontwrichting die een groot deel van het midden- en kleinbedrijf wereldwijd treft (terwijl er tegelijkertijd een economische ‘herschikking’ plaatsvindt ten gunste van het grote internationale bedrijfsleven)? Zwaarder dan de kaalslag die kunst reduceert tot een niet-essentiële liefhebberij? Zwaarder dan het psychologisch welzijn en de gezondheid van jongeren die opgroeien in een wereld zonder toekomstperspectief? Zwaarder dan een samenleving die zucht onder een regime van angst waarin ieder wordt aangemoedigd de medemens en zichzelf als een potentieel levensbedreigend ‘gevaar’ te zien? Zwaarder dan het monddood maken van andersdenkenden (wetenschappers, zorgverleners en anderen moeten voor baan en inkomen vrezen indien zij hun overtuigingen vrij uitspreken)? Zwaarder dan de censuur die Facebook (Meta), Twitter, LinkedIn en andere partijen inmiddels hebben ingevoerd? Zwaarder dan de miljarden die (alleen al in Nederland) tegen de coronacrisis aangesmeten worden?

Als dát dan zo is, dat je ervan overtuigd bent dat COVID alleen kan worden overwonnen door te vaccineren (tegen de vorige virusvariant) – breek dan het verdienmodel van COVID-exploitanten als Pfizer cs open, bouw vaccinfabrieken in alle uithoeken van de wereld en maak er een einde aan. Wees dan ook een beetje consequent, ja? (jh)
Uit: Driegonaal, jrg.37, nr.6

Driegonaal (jrg.37, nr.6 – januari 2022)

Het klinkt als holle reclame. Maar het is echt waar:

Actueel én verdiepend:
+++ verschillende korte artikelen rondom de coronacrisis;
+++ een mooie tekst van Lex Bos over arbeid, een basisthema uit de driegeleding;
+++ de situatie rond Rusland en Oekraïne in het perspectief van een niet eerder in het Nederlands gepubliceerde notitie van Rudolf Steiner;
+++ een dubbelinterview over ‘anders ondernemen’ met Ben Gevonden (voormalig directeur van Odin) en Anna Boswijk, sinds twee jaar vennoot in De Haagse Boekerij.

Uit dit nummer:
John Hogervorst over corona en het vrije geestesleven:

Van een vrij geestesleven kan pas sprake zijn als er in vrijheid naar waarheid gezocht wordt. – Omdat het woord ‘waarheid’ in onze tijd op veel gevoeligheid stuit, zeg ik het nog eens anders: van een vrij geestesleven kan pas sprake zijn als alles (elk thema, elk vraagstuk) in vrijheid onderzocht kan worden. Het gesprek dat wij ontberen en waarop ik doel, is een ‘in-vrijheid-onderzoekend-gesprek’: een zoektocht.

Rudolf Steiner over Europa tussen oost en west:
“Wij zien vandaag hoe over bijna de gehele wereld de grote vragen van het bestaan opgeworpen worden. Wij kunnen al waarnemen dat het gebied, Europa, dat lang het eigenlijke toneel van de menselijke beschaving was, in de toekomst niet meer dat toneel zal kunnen zijn. Wij nemen waar hoe de grote vragen van de wereld zich over grotere gebieden uitstrekken, en in het bijzonder kunnen wij aan symptomatische verschijnselen waarnemen hoe zich op alle gebieden van het leven de grote confrontatie tussen het westen en het oosten aankondigt.“

Lex Bos over arbeid:
Ieder mens staat in zijn leven voor twee simpele, maar veelomvattende vragen: ‘Wat ga ik doen?’ en ‘Wat is er nodig?’ Het eerste zinnetje heeft in feite de lading van ‘Wat wil ik van dit leven maken?’ Het tweede heeft de dimensie van ‘Welke maatschappelijke verantwoordelijkheid wil ik op me nemen?’ Die twee vragen moeten elkaar kunnen ontmoeten. Het leven mag niet uiteenvallen in een ijle, steriele vrijetijdsbesteding en een ondergeploegd-worden als arbeidsdier. We zouden het arbeidsbegrip zo’n inhoud moeten geven, dat de innerlijke en de uiterlijke biografie elkaar kunnen doordringen. Dat maakt de mensen individueel, en het sociale leven als geheel, gezond.

Famke Hogervorst over Pandemische chaos van Dick Bijl:
Voor eenieder die een reëler beeld van de coronacrisis wil krijgen, die zijn beeld niet enkel door cijfers waarmee wordt gegoocheld wil laten vormen, is deze bundel een aanrader. De diverse bijdragen vormen samen een uitgebalanceerd verhaal, waarin nieuwe kanten van het coronabeleid worden belicht die in de krant en op het journaal maar weinig aandacht krijgen, maar desondanks van fundamenteel belang zijn.

Monster van Loch Ness?

Misschien denkt u wel eens dat er in de wereld niets verandert, maar u zou beter moeten weten! Bijvoorbeeld: wanneer heeft u voor het laatst iets gehoord over het Monster van Loch Ness? – Er is inmiddels (maar checkt u dat rustig nog even zelf) een hele generatie opgegroeid die nog nooit van Nessie gehoord heeft. Al bijna twee decennia zijn verstreken zonder dat het Monster in het nieuws kwam. Zodat we – en daarin is dan inderdaad niets veranderd – nog steeds in het duister tasten omtrent aard en wezen van het Monster, dat in het verleden toch elke paar jaar wel goed was voor wat opwinding.
U ziet: niets blijft, alles stroomt, de mensheid ontwikkelt zich alsmaar verder.
De laatste onderzoeksexpeditie naar het Monster, twaalf bootjes met sonarapparatuur die Loch Ness afkamden, dateert van 2003. Naar het schijnt hadden de betrokkenen er zelf ook weinig fiducie in dat zij het Monster aan de dag zouden brengen. Het werd spannend toen op een gegeven moment op één bootje met behulp van de sonar ‘iets’ werd waargenomen, maar toen het bootje omkeerde om nog eens te meten was er niets meer…
Een treurige gang van zaken.

Thrillseekers, komkommerkwekers, paragnosten en politici hebben hun onderzoeksterrein nu verlegd. Er is sprake van ‘waarnemingen’ die onder meer in Den Haag zouden zijn gedaan, hoewel er nog geen bewijs op tafel ligt. Maar Mark Rutte weet het zeker: een nieuwe bestuurscultuur duikt binnenkort op!

Driegonaal (jrg.37, nr.5 – november 2021)

Een inspirerend nummer, met onder andere:

– een dubbelinterview met Koos Bakker (oprichter en voormalig directeur van Odin) en Famke Hogervorst (sinds kort vennoot bij Nearchus/ABC Antroposofie) over ondernemen met idealen; ondernemen in een bedrijf dat geen privébezit is;

– Luuk Humblet over de eerste driegeledingsjaren en Rudolf Steiners inzet

– John Hogervorst over de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal

– en verder:
Vrijheid en corona;
bezitloosheid;
Vrijheid van onderwijs;
het Monster van Loch Ness en ‘de nieuwe bestuurscultuur’

KLIK HIER om dit nummer te bestellen

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken