Kerstgedachte

1580“Bij de gelegenheden dat ik in de afgelopen jaren moest spreken tijdens één van de jaarfeesten, of dat nou met Kerst, met Pasen of met Pinksteren was, voelde ik mij steeds gedwongen te benadrukken dat we in onze tijd niet meer het recht hebben deze feesten op de oude, traditionele wijze te vieren. Want wanneer wij ons op die manier het grootse en verhevene dat in de ontwikkeling is opgetreden herinneren, vergeten we het leed en de ellende die in onze tijd heersen. Juist op basis van een geestelijke wereldbeschouwing zoals de onze, hebben we de verplichting om alle ondergangsverschijnselen die in onze cultuur leven tot aan de kerstboom binnen te laten stromen. Het is onze plicht ook de geboorte van Christus zo in ons hart en in onze ziel op te nemen  dat wij de verschrikkelijke ondergangstendenzen die de mensheid in hun greep proberen te krijgen, niet vergeten.”

Rudolf Steiner op 25 december 1919 (GA 195)
[Afbeelding: Lilian van der Stap, Licht dat verlicht de wijze koningshoofden]

Beter!

Een commercieel bericht

Het spijt ons zeer maar dit bericht is gewoon keihard commercieel want ook hier moet de kachel branden.
Deze commercial behelst dan natuurlijk wel het ‘betere boek’.
Het heet ook Beter! – dus dat moet dan ook wel waar zijn. Onder deze opwekkende titel verschenen (ondertitel): 21 opstellen voor de wereld van morgen, geschreven door Rudolf Steiner.

Elke economische transactie berust feitelijk op het voordeel van zowel koper als verkoper, en dat is in dit geval werkelijk waar. Wij zijn blij met de uitgave van deze geweldige driegeledingsartikelen die, zoals de lezer zal ontdekken, brandend actueel zijn. (Wij blij, u blij – en dan samen aan de slag voor de driegeleding!)

Lees verder voor de aanbieding die ook voor u geldt!

Lees verder

Van oud naar nieuw

“(… ) Wat onze tijd nodig heeft, is dat we het geestesleven volledig ernstig nemen. Hierover heb ik u vandaag (…) op Nieuwjaarsdag nog eens willen vertellen en ik heb als diepe wens dat in onze kringen een Nieuwjaarswens wordt opgenomen die ieder slechts zelf ter hand kan nemen: dat in de zielen en harten van onze vrienden de ogen geopend worden voor datgene wat zo nodig is, voor datgene wat alleen en uitsluitend vanuit de geest afkomstig is en de mensheid verder helpen kan.
Uit de regelingen of organisaties die de samenleving kent, kan niets gevormd worden dat een gezonde bijdrage voor de toekomst biedt. In de ontwikkeling van de mensheid moet iets nieuws worden binnen gebracht. Dat moeten we beseffen. Dit besef is de waardigste nieuwjaarsgedachte die vandaag, in het begin van het jaar 1920, in uw hart kan ontstaan. Dit nieuwe jaar zal belangrijke beslissingen brengen wanneer er mensen zullen zijn die datgene wat voor de mensheid het noodzakelijke is (…) doorzien. We moeten inzien dat het nieuwe jaar nood en ellende zal brengen wanneer niet gezien wordt wat werkelijk nodig is en wanneer slechts de mensen die met het oude en bestaande verder willen de toon aangeven.”
[Rudolf Steiner in een voordracht van 1 januari 1920, vertaling John Hogervorst]

We wensen alle bezoekers van deze website en alle Driegonaallezers een geestrijk nieuw jaar!

Overgang

Van iets bestaands overstappen naar iets nieuws, is spannend en prikkelend maar kan ook angst oproepen. Tijden van crisis zijn, als het goed is, ook tijden van overgang. Vasthouden aan wat er is, in tijden van crisis, is lap- en stopwerk: het verdiept de crisis of roept de volgende op. Inzicht in de crisis en over de samenhang van de crisis met ons eigen doen en laten baant de weg naar het nieuwe.

Heeft Rudolf Steiner daar niet ook wel eens iets over gezegd?
Dat zal toch zeker wel? Neem nu eens het volgende citaat.

Lees verder

Oude ideeën

Zijn we, juist op de dag na de verkiezingen, bezig met het redigeren van de vertaling van een opstel dat Rudolf Steiner in september 1919 schreef.
We zijn bijna een eeuw verder.
Zijn de politieke partijen anno 2012 dat ook? Welk belangrijk nieuw politiek idee of inzicht is er sinds 1919 eigenlijk geboren en gerealiseerd? Op welke manier is het politieke systeem sindsdien verbeterd?
Weet ú het? Deel het met ons!

Lees verder

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken