Van oud naar nieuw

“(… ) Wat onze tijd nodig heeft, is dat we het geestesleven volledig ernstig nemen. Hierover heb ik u vandaag (…) op Nieuwjaarsdag nog eens willen vertellen en ik heb als diepe wens dat in onze kringen een Nieuwjaarswens wordt opgenomen die ieder slechts zelf ter hand kan nemen: dat in de zielen en harten van onze vrienden de ogen geopend worden voor datgene wat zo nodig is, voor datgene wat alleen en uitsluitend vanuit de geest afkomstig is en de mensheid verder helpen kan.
Uit de regelingen of organisaties die de samenleving kent, kan niets gevormd worden dat een gezonde bijdrage voor de toekomst biedt. In de ontwikkeling van de mensheid moet iets nieuws worden binnen gebracht. Dat moeten we beseffen. Dit besef is de waardigste nieuwjaarsgedachte die vandaag, in het begin van het jaar 1920, in uw hart kan ontstaan. Dit nieuwe jaar zal belangrijke beslissingen brengen wanneer er mensen zullen zijn die datgene wat voor de mensheid het noodzakelijke is (…) doorzien. We moeten inzien dat het nieuwe jaar nood en ellende zal brengen wanneer niet gezien wordt wat werkelijk nodig is en wanneer slechts de mensen die met het oude en bestaande verder willen de toon aangeven.”
[Rudolf Steiner in een voordracht van 1 januari 1920, vertaling John Hogervorst]

We wensen alle bezoekers van deze website en alle Driegonaallezers een geestrijk nieuw jaar!

Overgang

Van iets bestaands overstappen naar iets nieuws, is spannend en prikkelend maar kan ook angst oproepen. Tijden van crisis zijn, als het goed is, ook tijden van overgang. Vasthouden aan wat er is, in tijden van crisis, is lap- en stopwerk: het verdiept de crisis of roept de volgende op. Inzicht in de crisis en over de samenhang van de crisis met ons eigen doen en laten baant de weg naar het nieuwe.

Heeft Rudolf Steiner daar niet ook wel eens iets over gezegd?
Dat zal toch zeker wel? Neem nu eens het volgende citaat.

Lees verder

Oude ideeën

Zijn we, juist op de dag na de verkiezingen, bezig met het redigeren van de vertaling van een opstel dat Rudolf Steiner in september 1919 schreef.
We zijn bijna een eeuw verder.
Zijn de politieke partijen anno 2012 dat ook? Welk belangrijk nieuw politiek idee of inzicht is er sinds 1919 eigenlijk geboren en gerealiseerd? Op welke manier is het politieke systeem sindsdien verbeterd?
Weet ú het? Deel het met ons!

Lees verder

Vrouwen veranderen de wereld

Vrouwen die de wereld veranderen bevat interviews met tien vrouwen, verspreid over de wereld, die een belangrijke rol spelen bij de strijd vóór sociale rechtvaardigheid, behoud van culturele identiteit, biodiversiteit of actief zijn in de beweging tégen de desastreuze gevolgen van de neoliberale globalisering. Het is een inspirerend en verhelderend boek met heel persoonlijke uitspraken, ook over het positieve voorbeeld dat veel ouders hebben gegeven om actief in de wereld te staan.

Hanneke Nelemans las en besprak het.

Lees verder

Over het fundament van de driegeleding

U kunt het als het fundament van de driegeledingsimpuls beschouwen, dat deze overal op de werkelijkheid mikt en niet wil theoretiseren. Als ik me enigszins paradoxaal mag uitdrukken: voor mijn boek over het sociale vraagstuk [De kernpunten van het sociale vraagstuk – red.] geldt eigenlijk dat het niet zozeer het belangrijkste is wat daar in staat maar dat veel belangrijker is wat er gebeurt wanneer men begint dat wat er staat te verwerkelijken. Dan zouden de mensen allerlei dingen ervaren waarvan ze zich van tevoren geen voorstelling hebben gemaakt, en dat zijn juist de dingen die in deze tijd onbewust verlangd worden door de mensen die werkelijk arbeid verrichten en productief zijn. En dat is ook met de democratie het geval.

Lees verder

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken