Zijn we, juist op de dag na de verkiezingen, bezig met het redigeren van de vertaling van een opstel dat Rudolf Steiner in september 1919 schreef.
We zijn bijna een eeuw verder.
Zijn de politieke partijen anno 2012 dat ook? Welk belangrijk nieuw politiek idee of inzicht is er sinds 1919 eigenlijk geboren en gerealiseerd? Op welke manier is het politieke systeem sindsdien verbeterd?
Weet ú het? Deel het met ons!

Drie zinnen uit het opstel van Steiner. We zullen het in een komend nummer van Driegonaal opnemen. (En het wordt opgenomen in een verzameling van driegeledingsopstellen waar we aan werken!)

“Tegenwoordig is het een brandende vraag hoe we middelen en mogelijkheden vinden om in plaats van de vroegere partij-ideeën deze onafhankelijke ideevormingen naar voren te brengen. Deze kunnen dan kristallisatiepunten initiëren voor het samenstromen van mensen uit alle politieke richtingen. Door mensen, die kunnen inzien en erkennen dat de bestaande partijen zichzelf overleefd hebben en dat de huidige sociale situatie een zeer terecht bewijs vormt voor deze achterhaalde vormen.”