Een commercieel bericht

Het spijt ons zeer maar dit bericht is gewoon keihard commercieel want ook hier moet de kachel branden.
Deze commercial behelst dan natuurlijk wel het ‘betere boek’.
Het heet ook Beter! – dus dat moet dan ook wel waar zijn. Onder deze opwekkende titel verschenen (ondertitel): 21 opstellen voor de wereld van morgen, geschreven door Rudolf Steiner.

Elke economische transactie berust feitelijk op het voordeel van zowel koper als verkoper, en dat is in dit geval werkelijk waar. Wij zijn blij met de uitgave van deze geweldige driegeledingsartikelen die, zoals de lezer zal ontdekken, brandend actueel zijn. (Wij blij, u blij – en dan samen aan de slag voor de driegeleding!)

Lees verder voor de aanbieding die ook voor u geldt!

Aanbieding, geldig tot en met maandag 28 januari a.s.:
Bestel dit boek en krijg het zonder verzendkosten thuisgestuurd (binnen Nederland)
(zie de verdere informatie onderaan)

Uit de inleiding:

We hadden hier een inleidend woord in gedachten waarin ongeveer betoogd zou worden dat het lezen van de opstellen die in deze verzameling zijn bijeengebracht, een taaie maar vruchtbare bezigheid is.
Taai in de zin dat Rudolf Steiners geschreven teksten compact en vol inhoud zijn: ze zijn er slechts voor de aandachtige, meedenkende lezer.
Vruchtbaar in de zin dat deze taaie bezigheid wél leidt tot nieuwe inzichten en een heldere blik op mens en samenleving. Bovendien werkt het lezen van deze opstellen stimulerend op de vitaliteit van het denken van de lezer. Het denken wordt er soepel van.
En daaraan hadden we dan nog willen toevoegen dat, hoewel de maatschappelijke context waarin Rudolf Steiner deze opstellen schreef die van bijna een eeuw geleden is, de wezenlijke inhoud van deze opstellen nog recht overeind staat.
Wie leest en begrijpt, zal dit allemaal zelf ontdekken en ervaren. (…)

Voorzien van noten en een artikel over de historische context en Rudolf Steiners inzet voor de sociale driegeleding.
Opstellen afkomstig uit GA 24 en (twee stuks) uit GA 36.

Rudolf Steiner
Beter! 21 opstellen voor de wereld van morgen
paperback, 166 pagina’s
Nearchus CV

Indien u via onderstaande link bestelt, meld dan als kortingscode: driegonaal

Bestellen / nadere informatie