1580“Bij de gelegenheden dat ik in de afgelopen jaren moest spreken tijdens één van de jaarfeesten, of dat nou met Kerst, met Pasen of met Pinksteren was, voelde ik mij steeds gedwongen te benadrukken dat we in onze tijd niet meer het recht hebben deze feesten op de oude, traditionele wijze te vieren. Want wanneer wij ons op die manier het grootse en verhevene dat in de ontwikkeling is opgetreden herinneren, vergeten we het leed en de ellende die in onze tijd heersen. Juist op basis van een geestelijke wereldbeschouwing zoals de onze, hebben we de verplichting om alle ondergangsverschijnselen die in onze cultuur leven tot aan de kerstboom binnen te laten stromen. Het is onze plicht ook de geboorte van Christus zo in ons hart en in onze ziel op te nemen  dat wij de verschrikkelijke ondergangstendenzen die de mensheid in hun greep proberen te krijgen, niet vergeten.”

Rudolf Steiner op 25 december 1919 (GA 195)
[Afbeelding: Lilian van der Stap, Licht dat verlicht de wijze koningshoofden]