Nog gefeliciteerd!

3799We willen u graag nog van harte feliciteren met het einde van de economische en financiële crisis!
Nu het kabinet Rutte voor vijf miljard cadeautjes gaat uitdelen weten we het zeker: na de zeven magere jaren zijn de vette jaren weer aangebroken. Met de geleidelijke afbraak van het sociale stelsel, de sluipende binnenkomst van het ‘wie-niet-werkt-zal-niet-eten-principe’ en het ontstaan van een wereldwijd miljoenenlegioen van kanslozen, zal het spek ons in de komende jaren weer bekleden en gaan de bomen weer tot in de hemel groeien.

De crisis heeft veel gebracht, maar nog niet het besef dat we het in en met de economie echt anders zullen gaan moeten doen.

De gezonde gedachten die wél een levensvatbaar fundament onder de economie zouden kunnen leggen, liggen voor u klaar. U vindt ze bijvoorbeeld in het kleine boekje van Christopher H. Budd: Economische schetsen.
Hieronder een fragment uit de Inleiding.

Lees verder

Een begin van economie

952

Wat zie je voor je wanneer je probeert je een economie voor te stellen die de behoefte van de consument werkelijk als uitgangspunt neemt? Dat was wat we gisteravond in de Werkplaats Maatschappijvernieuwing (de derde van de vijf avonden in Loenen) als vraagstuk namen.

Een economie die zich richt naar de behoefte van de consument:
– gaat heel erg zijn best doen die behoefte helder te krijgen
– zal dat doen door een (al dan niet virtueel) ‘ronde-tafel-gesprek’ waarin het allereerst zaak is de behoefte te onderzoeken
– aan die ronde tafel zitten (vertegenwoordigers van alle betrokken ‘partijen’: consument-handel-producent
– de consumentenbehoefte kan pas in het gesprek met handel en producent concreet worden (wat is de essentie van die behoefte; hoe kan die behoefte beantwoord worden)
– op basis van de input van de producent en de handel, kunnen aspecten als kwaliteit, hoeveelheid, productieproces, milieu-aspecten, sociale inbedding, levertijd e.d. in gesprek worden gebracht
– en uit dat alles volgt de prijs
– en de afspraken waarin dit alles uitmondt.

Lees verder

Geen plaats meer in de Dienstbare economie?

p41064_164653De cursus over dienstbare economie, die komende woensdag in Groningen van start gaat… is vol geboekt. We gaan vijf avonden stevig aan de slag met de volgende thema’s:
– om de economie te begrijpen is een nieuwe manier van denken noodzakelijk
– wat is economie / wat is de taak van de economie
– grenzen aan de economie
– de plaats en betekenis van de economie in het geheel van de samenleving
– arbeid: arbeidsdeling / wereldeconomie / arbeid en inkomen
– hoe ontstaat waarde in de economie
– prijs en prijsvorming: de juiste prijs
– grond: prijs, gebruik en eigendom van grond
– productiemiddelen: prijs, gebruik en eigendom van productiemiddelen
– kapitaal: hoe ontstaat kapitaal / hoe wordt kapitaal gebruikt / wat is kapitaal / kapitaal en ondernemerschap
– rente
– krediet en vertrouwen
– samenwerken in de economie: associëren
– wat is geld / hoe kunnen we geld ‘gezond’ laten ‘werken’

Zwart op wit (en de kloof tussen wetenschap en werkelijkheid)

petten
Als het niet zwart op wit gedrukt zou staan zou je het haast niet geloven.

De Volkskrant gaf zaterdag 18 oktober  een inkijkje in de praktijk van het bewaken van de veiligheid in de kernreactor van Petten. (Het bericht bevat een heleboel stof tot nadenken, maar we pikken er hier een aardig detail uit, en niet meer dan dat).
In een controlekamer bevinden zich, onder andere, drie meters waarop af te lezen is of er radioactief gas uit de centrale ontsnapt. De drie meters meten alle drie hetzelfde, het zijn er drie – om er zeker van te zijn dat er niet ongemerkt radioactief gas ontsnapt, ook als er bijvoorbeeld een meter kapot is.
Vorig jaar bleek een van de drie meters een afwijkend meetresultaat te tonen, dat hoger was dan van beide andere meters.  Dat had er, onder bepaalde omstandigheden, op kunnen wijzen dat er radioactiviteit uit de centrale ontsnapte. Niemand zag aanleiding tot direct ingrijpen. De haperende gasdrukmeter kon rustig door blijven haperen tot de volgende reguliere ‘grote onderhoudsbeurt’, zo werd geoordeeld.
Toen er uiteindelijk, maanden later, echt naar gekeken werd bleek dat de betreffende meter prima functioneerde, maar de andere twee meters niet. Die waren stuk en gaven de gasdruk verkeerd weer.
So far voor de veiligheid te Petten, maar dit terzijde.

Lees verder

Kroniek van een aangekondigde oorlog

AH[9/9/2013] Albert H. kondigde zaterdag aan de prijs van een duizendtal producten vanaf vandaag te verlagen. Waarnemers vermoeden dat personeel en leveranciers van Albert H. voor de kosten van deze oorlog zullen opdraaien. Aangezien echter andere partijen, zoals Lidl, Aldi, C1000 of Jumbo, niet van zins lijken zich zonder slag of stoot naar de slachtbank te laten leiden en de vijandelijkheden met gepaste munt zullen terugbetalen, zullen nog meer personeel en nog meer leveranciers ernstige schade gaan leiden door de ingezette vijandelijkheden.

Lees verder

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken