p41064_164653De cursus over dienstbare economie, die komende woensdag in Groningen van start gaat… is vol geboekt. We gaan vijf avonden stevig aan de slag met de volgende thema’s:
– om de economie te begrijpen is een nieuwe manier van denken noodzakelijk
– wat is economie / wat is de taak van de economie
– grenzen aan de economie
– de plaats en betekenis van de economie in het geheel van de samenleving
– arbeid: arbeidsdeling / wereldeconomie / arbeid en inkomen
– hoe ontstaat waarde in de economie
– prijs en prijsvorming: de juiste prijs
– grond: prijs, gebruik en eigendom van grond
– productiemiddelen: prijs, gebruik en eigendom van productiemiddelen
– kapitaal: hoe ontstaat kapitaal / hoe wordt kapitaal gebruikt / wat is kapitaal / kapitaal en ondernemerschap
– rente
– krediet en vertrouwen
– samenwerken in de economie: associëren
– wat is geld / hoe kunnen we geld ‘gezond’ laten ‘werken’