Het klinkt als holle reclame. Maar het is echt waar:

Actueel én verdiepend:
+++ verschillende korte artikelen rondom de coronacrisis;
+++ een mooie tekst van Lex Bos over arbeid, een basisthema uit de driegeleding;
+++ de situatie rond Rusland en Oekraïne in het perspectief van een niet eerder in het Nederlands gepubliceerde notitie van Rudolf Steiner;
+++ een dubbelinterview over ‘anders ondernemen’ met Ben Gevonden (voormalig directeur van Odin) en Anna Boswijk, sinds twee jaar vennoot in De Haagse Boekerij.

Uit dit nummer:
John Hogervorst over corona en het vrije geestesleven:

Van een vrij geestesleven kan pas sprake zijn als er in vrijheid naar waarheid gezocht wordt. – Omdat het woord ‘waarheid’ in onze tijd op veel gevoeligheid stuit, zeg ik het nog eens anders: van een vrij geestesleven kan pas sprake zijn als alles (elk thema, elk vraagstuk) in vrijheid onderzocht kan worden. Het gesprek dat wij ontberen en waarop ik doel, is een ‘in-vrijheid-onderzoekend-gesprek’: een zoektocht.

Rudolf Steiner over Europa tussen oost en west:
“Wij zien vandaag hoe over bijna de gehele wereld de grote vragen van het bestaan opgeworpen worden. Wij kunnen al waarnemen dat het gebied, Europa, dat lang het eigenlijke toneel van de menselijke beschaving was, in de toekomst niet meer dat toneel zal kunnen zijn. Wij nemen waar hoe de grote vragen van de wereld zich over grotere gebieden uitstrekken, en in het bijzonder kunnen wij aan symptomatische verschijnselen waarnemen hoe zich op alle gebieden van het leven de grote confrontatie tussen het westen en het oosten aankondigt.“

Lex Bos over arbeid:
Ieder mens staat in zijn leven voor twee simpele, maar veelomvattende vragen: ‘Wat ga ik doen?’ en ‘Wat is er nodig?’ Het eerste zinnetje heeft in feite de lading van ‘Wat wil ik van dit leven maken?’ Het tweede heeft de dimensie van ‘Welke maatschappelijke verantwoordelijkheid wil ik op me nemen?’ Die twee vragen moeten elkaar kunnen ontmoeten. Het leven mag niet uiteenvallen in een ijle, steriele vrijetijdsbesteding en een ondergeploegd-worden als arbeidsdier. We zouden het arbeidsbegrip zo’n inhoud moeten geven, dat de innerlijke en de uiterlijke biografie elkaar kunnen doordringen. Dat maakt de mensen individueel, en het sociale leven als geheel, gezond.

Famke Hogervorst over Pandemische chaos van Dick Bijl:
Voor eenieder die een reëler beeld van de coronacrisis wil krijgen, die zijn beeld niet enkel door cijfers waarmee wordt gegoocheld wil laten vormen, is deze bundel een aanrader. De diverse bijdragen vormen samen een uitgebalanceerd verhaal, waarin nieuwe kanten van het coronabeleid worden belicht die in de krant en op het journaal maar weinig aandacht krijgen, maar desondanks van fundamenteel belang zijn.