Beter!

Een commercieel bericht

Het spijt ons zeer maar dit bericht is gewoon keihard commercieel want ook hier moet de kachel branden.
Deze commercial behelst dan natuurlijk wel het ‘betere boek’.
Het heet ook Beter! – dus dat moet dan ook wel waar zijn. Onder deze opwekkende titel verschenen (ondertitel): 21 opstellen voor de wereld van morgen, geschreven door Rudolf Steiner.

Elke economische transactie berust feitelijk op het voordeel van zowel koper als verkoper, en dat is in dit geval werkelijk waar. Wij zijn blij met de uitgave van deze geweldige driegeledingsartikelen die, zoals de lezer zal ontdekken, brandend actueel zijn. (Wij blij, u blij – en dan samen aan de slag voor de driegeleding!)

Lees verder voor de aanbieding die ook voor u geldt!

Lees verder

Waar begint het recht? (EU en sociale driegeleding 2)

Waar ‘Brussel’, daar bedoelen we dan de Europese Unie mee, vaak ver weg lijkt, begint het recht heel dichtbij. Recht begint eigenlijk al waar twee mensen samen zijn. Zodra mensen samen zijn ontstaat immers de behoefte om hun onderlinge verhouding te bepalen. Om afspraken en regels overeen te komen.

Natuurlijk, in die situatie spreken we niet zo snel van ‘recht’, maar het weefwerk van afspraken en regels dat we met anderen vormen, heeft wel degelijk met ‘recht’ te maken. Dat ervaren we ook wanneer iemand bijvoorbeeld een afspraak niet nakomt, dat kan als onrecht voelen.

Lees verder

EU en sociale driegeleding

OK, vandaag beginnen we met onze poging “vanuit de sociale driegeleding naar de EU” te kijken.

Een zone in de samenleving waar mensen zich ontwikkelen. Waar ze (van) elkaar leren. Waar ze elkaar stimuleren  om een volgende stap te zetten. Zo zouden we het ‘geestesleven’ kunnen noemen.

Onderwijs, wetenschap, kunst, religie – dat zijn activiteiten die zich in de zone van het geestesleven afspelen. Alles dat zich hier afspeelt gedijt het best in vrijheid. Leerkrachten, onderzoekers of kunstenaars hebben vrijheid nodig om hun kwaliteit ten volle tot ontwikkeling te brengen en om, in hun concrete situatie, inzicht en inspiratie te kunnen volgen.

Lees verder

Blij én een beetje verdrietig

Naar aanleiding van De doos van Pandora dat we hier op 17 oktober j.l. publiceerden, vroeg een lezer ons wat er te vertellen valt over “hoe je vanuit de sociale driegeleding naar de Europese Unie moet kijken?”

Dat is een vraag waar we blij – maar ook een beetje verdrietig van worden. ‘Blij’, omdat we domweg blij zijn met elke serieuze vraag . ‘Een beetje verdrietig’, omdat er in de formulering van de vraag ook een misverstand naar voren komt dat we wel vaker tegenkomen: van de sociale driegeleding ‘moet’ namelijk niets.

Lees verder

De doos van Pandora

In Barcelona waren op 11 september 2 miljoen Catalanen op de been tijdens een demonstratie vóór onafhankelijkheid. (Catalonië telt 7,5 miljoen inwoners).
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in België was de grootste winst voor de N-VA, de partij die Vlaanderen los wil maken van Wallonië.
De Europese Unie kampt met groeiende nationalistische weerzin tegen ‘Brussel’ in alsmaar meer lidstaten.
Het nationalisme heeft de wind mee.

Lees verder

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken