Onvoorwaardelijk basisinkomen? (2)

MARC DESAULES 2“We leven in een tijdperk van lage prijzen. Hoe minder we voor iets betalen, hoe beter – dit is niet alleen een wijdverbreide opvatting maar leeft ook zo in de moderne economische wetenschap. De enorme neerwaartse druk op prijzen bewerkt dat er weinig geld is om degenen die werken te betalen. Gevolg is dat het gebrek aan inkomen onvermijdelijk tot schulden leidt, die overal toenemen en uitgroeien tot een fenomeen dat nog nauwelijks onder controle gehouden kan worden. Deze neerwaartse spiraal heeft tot het punt geleid waarop regeringen alleen nog door verdere geldinjecties de dingen door kunnen laten gaan. Geld heeft niet alleen een waarde op zichzelf gekregen, maar is iets geworden dat verwant lijkt aan een kunstmatige bron van leven. Geld ketent individuele mensen ook steeds sterker aan hun egoïsme en drijft hen nog verder in de strijd om het bestaan.

Er is een grote urgentie om te handelen, maar hoe? Sommigen zoeken het antwoord in het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen, als een bescherming tegen een allesvernietigende situatie. Zij beredeneren dat de garantie van een basisinkomen een sociale verzekering zou vormen, omdat de onvoorwaardelijkheid van het basisinkomen het individu vrij zou stellen van de noodzaak om te werkenOp het eerste gezicht lijken deze perspectieven aansprekend, maar zijn ze dat ook werkelijk?

Wanneer we ze preciezer gaan bekijken zien we een andere werkelijkheid opdoemen: een onvoorwaardelijk basisinkomen raakt niet de kern van het probleem. De economie blijft onberoerd en gaat onveranderd verder, gebaseerd op het idee van de strijd om het bestaan waarin iedereen tegen elkaar blijft strijden. Verder verslechtert het de situatie door ieders houding ten opzichte van werk te vergiftigen, waarmee tegelijkertijd aan de menselijke waardigheid een belangrijke mogelijkheid zich uit te drukken wordt ontnomen. En ten slotte leidt een regelmatig inkomen dat iedereen in de schoot geworpen wordt tot een totale afhankelijkheid van dat inkomen, vergelijkbaar met de afhankelijkheid van een kudde tot zijn herder.”
Dit is een fragment uit: De juiste prijs in plaats van een onvoorwaardelijk basisinkomen van Marc Desaules in Driegonaal, jrg 33, nr 1/2, augustus 2014)

Onvoorwaardelijk basisinkomen?

CH BUDD

Steiner spreekt over de scheiding tussen werk en inkomen. Tegenwoordig doen er voorstellen de ronde voor een gegarandeerd basisinkomen voor iedereen, ongeacht of hij of zij werkt. Hoe denkt u hierover?

CHB: Ik ben tegen een basisinkomen. Ondanks de argumenten die er voor pleiten, betekent invoering van het basisinkomen het instellen van een ‘godfather-achtig’ bestuur dat ons tegen ons eigen egoïsme moet beschermen door nog meer egoïsme. Als we juiste prijzen zouden betalen, is er niemand wiens behoeften niet gedekt zouden zijn. Dus waarom zouden we de huidige ongelijke verdeling van rijkdom versterken door er een systeem van te maken?

(uit een interview met Christopher Houghton Budd, Driegonaal, jrg 33, nr 1/2, augustus 2014)

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken