CH BUDD

Steiner spreekt over de scheiding tussen werk en inkomen. Tegenwoordig doen er voorstellen de ronde voor een gegarandeerd basisinkomen voor iedereen, ongeacht of hij of zij werkt. Hoe denkt u hierover?

CHB: Ik ben tegen een basisinkomen. Ondanks de argumenten die er voor pleiten, betekent invoering van het basisinkomen het instellen van een ‘godfather-achtig’ bestuur dat ons tegen ons eigen egoïsme moet beschermen door nog meer egoïsme. Als we juiste prijzen zouden betalen, is er niemand wiens behoeften niet gedekt zouden zijn. Dus waarom zouden we de huidige ongelijke verdeling van rijkdom versterken door er een systeem van te maken?

(uit een interview met Christopher Houghton Budd, Driegonaal, jrg 33, nr 1/2, augustus 2014)