Augustus 2011

Uit de inhoud:

 • Christopher H. Budd: Over goud en graan (2)
 • Jac Hielema: Bouwen in het sociale: de Edith Maryon Stiftung
 • John Hogervorst: Licht en schaduw
 • John Hogervorst: Naar de driegeleding in drie stappen
 • Reinoud Guépin: ‘Vrije energie’ – een olieloze techniek is mogelijk
 • Ruud Thelosen: De wrange vruchten van inkomensongelijkheid (een boekbespreking)
 • Vincent Loosjes: De maatschap

December 2010

Uit de inhoud:

 • Christopher H. Budd: Over goud en graan (1)
 • Henk Verhoog: Al het goede komt in drieën
 • Hugo van der Zee: De economische vragen van deze tijd (2)
 • John Hogervorst: Alleen op weg naar de sociale driegeleding?
 • John Hogervorst: Werken met geneutraliseerd eigendom
 • Ruud Thelosen bespreekt Biokapitaal en Vrijheid, gelijkheid en broederschap
 • Uit een interview met Joseph Beuys

Mei 2010

Uit de inhoud:

 • Arjen Nijeboer: De politiek-financiële manipulatie van Afrika
 • Christopher H. Budd: Economische schetsen (slot)
 • Hugo van der Zee: De economische vragen van deze tijd (en antwoorden vanuit de antroposofie en daarbuiten)
 • John Hogervorst: Antroposofie en sociale driegeleding
 • John Hogervorst: Concreet worden
 • Thomas Brunner: Het onvoorwaardelijke basisinkomen

Nieuwsbrief

De Driegonaal-nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Registreer hier!Sociale netwerken