Uit de inhoud:

  • Christopher H. Budd: Over goud en graan (1)
  • Henk Verhoog: Al het goede komt in drieën
  • Hugo van der Zee: De economische vragen van deze tijd (2)
  • John Hogervorst: Alleen op weg naar de sociale driegeleding?
  • John Hogervorst: Werken met geneutraliseerd eigendom
  • Ruud Thelosen bespreekt Biokapitaal en Vrijheid, gelijkheid en broederschap
  • Uit een interview met Joseph Beuys