Een laatste voorproefje uit het nieuwe nummer van Driegonaal. Inmiddels door de drukker geleverd en hopelijk komende maandag verzonden aan de abonnees.
Dit is een fragment uit een artikel van Arjen Nijeboer.

Om het idee van gelijkheid werkelijkheid te laten worden, hebben we vormen van directe democratie nodig. Er kan dan nog steeds een parlement bestaan dat in principe het mandaat heeft om te beslissen. Maar zodra voldoende mensen hiertoe de hand opsteken, moet het mandaat terugkeren naar de burgers die vervolgens direct beslissen, via een referendum.
Aan het vertegenwoordigende kanaal moet dus een direct kanaal worden toegevoegd: het referendum. Omdat democratie veronderstelt dat er principiële gelijkheid is tussen burgers, of ze nu in het parlement zitten of niet, moeten het representatieve en het directe kanaal op onderlinge voet van gelijkheid staan. Via referenda moeten burgers in principe dezelfde mogelijkheden hebben als volksvertegenwoordigers. Dat betekent dat referenda bindend moeten zijn, dat er geen uitgezonderde onderwerpen zijn, dat burgers via referenda ook zelf voorstellen ter stemming moeten kunnen brengen (het volksinitiatief) en dat er geen minimale opkomstdrempels zijn. Zo’n systeem is al meer dan 100 jaar praktijk in Zwitserland en ongeveer de helft van alle Amerikaanse deelstaten, en blijkt daar heel aardig te werken.

Enne… er zijn nog 22 exemplaren van het vorige nummer van Driegonaal voorradig.
Bestel er een en u krijgt het nieuwe nummer er gratis bij.
Mail uw naam en adres, ovv ‘2-voor-1’ aan info@driegonaal.nl