<Jaargang 32, dubbelnummer 3/4>

Inhoudsopgave

  • Langs grillige lijnen naar de driegeleding (John Hogervorst)
  • De financiële crisis en de driegeleding (Arjen Nijeboer)
  • Giftige uitwassen: verschillen in welvaart en de sociale hoofdwet (Christopher Schaefer)
  • Vegetarische verzen (vrij naar Kees Stip, door Toos Komma)
  • Over graan & goud – gedachten over aard en toekomst van het geld (Christopher H. Budd)
  • Bewustwording en verantwoordelijkheid, globalisering en broederlijkheid
  • Caleidoscoop, de verzamelrubriek met nieuws en boekbesprekingen