De vijfde groep deelnemers aan de opleiding Impuls!!! sluit over twee weken af. In ruim 25 bijeenkomsten is intensief gewerkt aan een veelheid van thema’s, zoals het vraagstuk van goed en kwaad, samenwerkingsvragen, sociale driegeleding, Joseph Beuys, dynamische oordeelsvorming of de diepere betekenis van de jaarfeesten voor de mens als sociaal wezen.

Impuls!!!, het mag gezegd worden want het is waar, is een unieke opleiding: de opleiding krijgt namelijk zijn inhoud en invulling in het directe samenwerken tussen deelnemers en begeleiders. Er wordt niet gewerkt aan de hand van een rooster waarin staat wat er wanneer wordt behandeld: datgene wat gebeurt volgt uit de concrete behoeften van de deelnemers.

Zij ‘tekenen in’ op de wandeling die Impuls!!! wordt genoemd en weten daarbij wie de begeleidende wandelgidsen zijn en door welk landschap de wandeling globaal zal voeren. Hoe snel gewandeld wordt, welke route precies gekozen wordt, op welke plekken een pas op de plaats wordt gemaakt om een en ander nog eens nader te doorgronden – dat wordt al wandelend in samenspraak bepaald.

Deze werkwijze schept de voorwaarden voor een intensief proces en essentiële individuele en gezamenlijke ervaringen – het is een werkwijze die voor velen nog onbekend is maar die feitelijk onmisbaar lijkt voor volwassenen die zich samen en in vrijheid willen ontwikkelen.

Op zondag 9 juni is er een Open Dag voor de opleiding Impuls!!! en bieden Martin van den Broek, John Hogervorst, Ger van der Pas en Liesbeth Takken een voorproefje en nadere informatie over de opleiding die in oktober a.s. weer van start zal gaan.

Aanmelden en nadere informatie