Op het Vingerhoedskruid

Vingerhoedskruid dat in Amsterdam
Bij toeval op de Zuidas kwam,
Verzuchtte bij het aanschouwen
Van die kolossale bankgebouwen:
“Als je steeds meer digitaliseert,
Gaat ’t op een kwade dag verkeerd.
Puur virtueel geld, geen Euro’s, knaken?
Daar zal de ITer ‘gehackt’ van maken.
Het hart klopt minder snel voor geld
Dat niet is handverdiend, vingergeteld.
Bij waarachtigheid maakt contant content
En, indien Driegeleed, zelfs elke cent!
Ik verzeker U, ik heb het niet mis,
Zowaar als mijn naam Digitalis is”.

Toos Komma