Al enkele jaargangen plaatsen we in Driegonaal vertaalde teksten van Christopher Houghton Budd. Dat leidde ook tot de uitgave van zijn boekje Economische schetsen en op dit moment wordt een klein maar waardevol boekje (Of wheat and Gold) van zijn hand in delen vertaald in Driegonaal gepubliceerd.

Op 26 en 27 april is Houghton Budd in Nederland om in Zeist een tweedaags seminar te verzorgen: The Colours of Money – The world beyond banking.
Laat het gezonde denken over economie verder groeien – u bent van harte uitgenodigd het seminar te bezoeken!

The Colours of Money
The world beyond banking
An intensive introduction to associative economics
een tweedaags seminar met Christopher Houghton Budd
26/27 april a.s.

De vraag achter het seminar is, hoe geld en kapitaal tweeledig dienstbaar kunnen worden – namelijk, niet alleen als facilitator van de economie (als financier van de productie en distributie van goederen die nodig zijn voor materieel levensonderhoud) maar ook als datgene wat (immateriële) initiatieven van mensen mogelijk maakt (en daarmee de ontwikkeling van mensen en de mensheid).
Als we zien hoe bijvoorbeeld subsidies voor onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg, de academische vrijheid, vrijheid van onderwijs en de vrijheid om te kiezen voor verschillende perspectieven op ziekte en gezondheid, steeds meer aan banden legt, dan lijkt deze vraag (of geld en kapitaal initiatieven van mensen kunnen dienen, in plaats van ze te bepalen) méér dan urgent.

Nadere informatie over het programma verkrijgbaar op te vragen via: seminar.chb@gmail.com
De voertaal is Engels.
Kosten (incl. koffie/thee/lunch): € 175,00 (reductie mogelijk voor studenten)