Op de Koningsvaren

De Koningsvaren van de Horsten
Dreigde bij het varen te verdorsten.
In zijn sloep, omringd dus door veel nat,
Zocht hij diep wanhopig een volle krat.
“Hoewel ik water toch graag beheer”,
Sprak hij, “Doet, om te drinken, bier mij meer”!
En ’t volk stond juichend langs de kant:
Een brouwerij brengt welvaart in Ons Land!
Toos Komma

In de rubriek Vegetarische Verzen voorziet Toos Komma ons tijdschrift alweer enkele jaargangen van plantaardige poëzie voor binnen en buiten.
Toos ontdekte, zoals steeds meer anderen, de vernieuwde Driegonaal-website en besefte direct dat deze de mogelijkheid biedt direct na de vruchtvorming over te gaan tot virtuele publicatie. Vegetarische verzen, vanochtend geoogst en dezelfde dag nog ter consumptie aangeboden!