Een cursus met John Hogervorst

Geld is een wonderbaarlijke uitvinding: stel je eens voor hoe de wereld er zónder geld uit zou zien. De samenleving zou volledig vastlopen en ons dagelijks leven zou er totaal anders uit zien.
Maar geld heeft ook donkere schaduwkanten. Met behulp van geld, of door de zucht naar geld, gebeuren er verschrikkelijke dingen.

Regeert het geld de wereld, zoals er wel gezegd wordt, of sturen wij het geld?
Wat is geld eigenlijk, waar komt het vandaan en waaraan ontleent het zijn waarde?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat geld werkt zoals wij dat willen?

Sinds de financiële en economische crisis worden steeds meer mensen zich bewust van de betekenis van het geld. Kritiek op bankiers en bonussen, alternatieve geldsystemen en vernieuwende projecten leven wereldwijd.

In drie bijeenkomsten gaan we samen aan de slag om te begrijpen wat geld  is, hoe het werkt en hoe het zó zou kunnen werken dat het bijdraagt aan een gezonde toekomst.

Plaats: De Zonneboom, Leiden
Data: maandag 4, 11 en 25 februari, 19.45 – 21.45 uur
Nadere informatie