Het nieuws buitelt over je heen als een woeste waterval en het komt van alle kanten tegelijk. Heel even, het hoofd net boven water, drijft er een nieuwsitem langs waaraan je je wilt vastklampen maar een volgende golf werpt je weer ver weg en alle houvast is verdwenen. Wie blijft in het moderne geweld van de media nog overeind?

Zo beluisterde ik gisteren het bericht dat de ledenraad van TON (Trots op Nederland) besloten heeft niet te fuseren met de partij van Hero Brinkman, de Onafhankelijke Burgerpartij. En dat nog wel terwijl beide partijen dachten samen “het gapende gat op rechts” te kunnen vullen. Hoe moet het nu verder met dat gat?

Het is niet voor niets dat de NOS, zoals ook De Telegraaf, het NRC, De Volkskrant en Zaanstreek op Zondag hier aandacht aan gegeven hebben.
Tegelijkertijd roept dit nieuws ook vragen op.

Want waar konden we in de afgelopen dagen horen dat het bestuur van Wandelvereniging De Boschpiepers in Zetten de ledenvergadering heeft voorgesteld de vereniging, slechts drie jaar nadat het 75-jarig bestaan gevierd werd, op te heffen?

Wie wijdde een woord aan het feit dat Klaverjasclub Harten Heer in Garijp in rep en roer is omdat de kroegbaas van Café ’t Sluske de huur voor het achterzaaltje per 1 januari wil verdubbelen?

De informatiebijeenkomst in Wijkgebouw De Poort in Vierhouten over de voorgenomen wijzigingen in het bestemmingsplan is een week uitgesteld…
De 100e bingo-avond die mevrouw van Holsteijn in Poeldijk organiseerde is afgelast wegens droevige familieomstandigheden…
De verzending van het blaadje van de Christelijke Filatelisten regio Veluwe Noord is vertraagd wegens faillissement van kopieerinrichting De Koppie Job…

En dat is nog maar het topje van de ijsberg waarmee de doofpot gevuld is.

Drs. Teentjes