Elk praktijk-initiatief waarin op basis van de driegeleding gewerkt wordt, is noodgedwongen beperkt van opzet. Wie zo bezig is, zal ook merken dat onze wetten en regels een consequent werken op basis van de driegeleding op fundamentele punten beperken of onmogelijk maken. Desondanks moeten we hopen dat er steeds mensen zullen zijn die zulke pogingen ondernemen.

“… We moeten ons niet vergissen: deze ervaringen kunnen allereerst aantonen dat men in een beperkte kring van mensen vertrouwen kan laten groeien.” [Rudolf Steiner; GA 337a, p.43]

Zonder vertrouwen zal er niet veel lukken, en vertrouwen groeit – blijkbaar – op basis van ervaring. Vertrouwen laten groeien voor het gegeven dat mensen het samen anders kunnen dan gewoon is; vertrouwen in de krachten die een groep van samenwerkende mensen kan aanboren; vertrouwen in de kracht en werkelijkheid van sociaal gezonde denkbeelden en in het inzicht dat een sociaal gezonde gedachte als zodanig kan herkennen.
(uit: Driegonaal,nr.1, jrg.24)