Lang, té lang, hebben we kennelijk niet goed nagedacht over wat geld is en over hoe het werkt. De financiële en economische crisis van de afgelopen jaren heeft daar verandering in gebracht. Regeert het geld de wereld, zoals er wel gezegd wordt, of sturen wij het geld? Wat is geld eigenlijk, waar komt het vandaan en waaraan ontleent het zijn waarde? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat geld werkt zoals wij dat willen?
Over deze en andere vragen houdt John Hogervorst op 26 september een voordracht met gelegenheid tot vragen en gesprek.
Voor degenen die dat willen is deze avond de inleiding tot een korte cursus waar in twee zaterdagen zal worden gewerkt aan een nader ‘onderzoek’ naar het mysterie geld en naar wegen om tot een gezond geldsysteem te komen.

John Hogervorst is redacteur (van o.m. tijdschrift Driegonaal), docent (o.m. in de Academie voor Sociale Kunst en de opleiding Impuls!!!) en ondernemer (van een zgn ‘geneutraliseerd’ bedrijf).

Kosten € 7,50
Woensdag 26 september 20:00-22:00 uur

Ark van Oost
Cipresstraat 154, Nijmegen

Info: 024 3441856
E: fiederels@upcmail.nl