In de afgelopen dagen verscheen ons tijdschrift in een volledig vernieuwde vorm: een uiterlijk met een eigen identiteit, vormgegeven d0or Rozemarijn Groenewold, met ruim gebruik van werk van kunstenares en Driegonaalredactrice Liesbeth Takken.

De nieuwe vormgeving was niet gepland en werd onvoorbereid in één zomerse week in augustus tot stand gebracht: de mooiste dingen gebeuren onverwacht!

Onafhankelijk daarvan stond de vernieuwing van onze website wél op de agenda. Onze wens: een website die we volledig zelf kunnen beheren, die enerzijds dient als uithangbord van ons tijdschrift, en anderzijds als mogelijkheid om snel op de actualiteit te kunnen inspringen, is gerealiseerd.

We hopen u te kunnen boeien en de betekenis van de sociale driegeleding alsmaar concreter te kunnen maken!