Bebop_Drone_2015-07-23T141808+0000_660807Vorig jaar voor het eerst georganiseerd: De Dwarse Drentse Zomerweek. Het werd voor alle aanwezigen een bijzondere ervaring:

“Individuele standpunten kwamen haast ongemerkt in beweging, ze werden verruimd, aangevuld, in kleur verrijkt en dat wat gezamenlijk onderzocht, beleefd, geoefend en ervaren werd bracht een gemeenschappelijkheid – een soms letterlijke, soms figuurlijke kring – waarin geconcentreerd en met groeiende intensiteit gewerkt werd  aan het in het midden geplaatste thema. De projectieve geometrie en sociale oefeningen met Marijke Meijer, het werken in het landschap met Liesbeth Takken en het door middel van het woord benaderen en onderzoeken van de sociale driegeleding met John Hogervorst werkten, hoe verschillend deze activiteiten en de begeleiders ook, onderling versterkend en vielen in een diepere laag op een gelukkige wijze op hun plaats.
Door de dagen heen bleek dat een tastende doelgerichtheid op het onderzoeken en beleven van de sociale driegeleding – zonder te vervallen in de woede en verontwaardiging die een sociaal voelend mens daadwerkelijk kan beleven bij het waarnemen van vele feiten en ontwikkelingen in de moderne tijd, innerlijk een beeld van het gezonde sociale organisme kan laten groeien dat kracht, moed en richting geeft.
Gastsprekers kwamen vertellen over hun ervaringen met hun initiatief: niet dwars om dwars te zijn maar dwars omdat het nastreven van een ideaal je in de huidige samenleving per definitie tot een ‘dwars mens’ maakt.”
(uit een impressie over de zomerweek in Driegonaal, augustus 2015)

Ook deze zomer wordt De Dwarse Drentse Zomerweek georganiseerd: van 23 tot en met 30 juli, natuurlijk in Drenthe. Opnieuw onder begeleiding van John Hogervorst, Marijke Meijer en Liesbeth Takken, opnieuw met een heerlijke diversiteit aan werkvormen, opnieuw met dwarse gastsprekers, opnieuw rondom thema’s als arbeid en inkomen, vrijheid in de zorg en in het onderwijs, ik-en-de-gemeenschap, een eerlijke economie, hoe temmen we het geld – en veel meer!

Bekijk hier de folder:
DDDZW16
en/of zie de nadere informatie op www.dddzw.nl