Pardon?
(Ofwel: wie is hier nu gek?)

Vandaag in het nieuws:
“De sollicitatieplicht voor werkloze 60-plussers moet verdwijnen. Dat vindt onder anderen arbeidssocioloog Jan Cremers van de Universiteit Tilburg. Hij spreekt van een generaal pardon voor ouderen. Ook het CNV vindt dat er soepelere regels moeten komen voor ouderen. Zij denken aan een ‘seniorenpardon op maat’.”
Lees hier het hele bericht zoals dat vanmorgen in Trouw verscheen.

Ouderen zijn, zo vermeldt het bericht, net als jongeren gedwongen te solliciteren. Doen zij dat niet dan worden zij, net als jongeren, gekort op hun uitkering.
Sympathiek idee dat ‘seniorenpardon’?

Laten we het anders stellen:
– er zijn op dit moment in Nederland zo’n 694.000 mensen werkloos
– de meesten van hen (zo kunnen we in onszelf nagaan) willen niets liever dan hun capaciteiten ergens in de samenleving op een zinvolle manier inzetten
– maar zitten noodgedwongen thuis.

Wie beseft wat ‘arbeid’ is, wat arbeid betekent – zowel voor de mens die arbeid verricht als voor de anderen die van de vruchten van die arbeid gebruik maken – kan tot de gedachte komen dat het in de volle zin van het woord misdadig is dat wij in onze samenleving zó met elkaar omgaan.
Voor deze misdadigheid, waarin ieder van ons betrokken is, zou geen pardon moeten gelden.

Het vraagstuk van arbeid is een vraagstuk van het rechtsleven; een vraagstuk dat behandeld dient te worden in het gebied waarin alle mondige burgers in gelijkheid meepraten en mee besluiten over het vormen en vaststellen van wetten en regels, rechten en plichten. Dáár verdelen we het werk, dáár nemen we ook besluiten over de mogelijkheid op te houden met werken vanaf een bepaalde leeftijd of na een aantal jaren een bepaald beroep te hebben uitgeoefend. En dáár vormen we bij voorkeur ook een ‘recht op arbeid’ dat substantieel zou inhouden dat we het zó regelen dat er voor ieder mens die kan en wil werken, ook daadwerkelijk werk is (en dat werk bestaat niet uit papier prikken maar uit een zinvolle bezigheid die aansluit bij de capaciteiten van degenen die arbeid verricht en waarvan het resultaat door anderen gewenst wordt: zinvolle arbeid dus).

Dit bericht namen we op in de Driegonaal E-Nieuwsbrief die we zojuist verspreid hebben. In de kolom rechts hiernaast, onderaan, kunt u zich inschrijven om in het vervolg ook de Nieuwsbrief (gratis) te ontvangen.

Het thema arbeid komt uitgebreid en veelzijdig aan bod in deze bijeenkomst:

Assen, vrijdag 6 en zaterdag  7 mei
Themabijeenkomst Arbeid
met John Hogervorst, Marijke Meijer, Liesbeth Takken
In deze bijeenkomst staat het hoogst actuele thema ARBEID centraal.
Klinkt dat saai? Dan ga je je vergissen. Aan ‘arbeid’ kleven veel aspecten en urgente vragen, zoals: wat is arbeid eigenlijk? / waarom werkt een mens? / welke verbinding bestaat er tussen arbeid en inkomen? / wordt arbeid in de toekomst, door technologische vindingen, overbodig? / wat moeten we met het basisinkomen?
Goed beschouwd is ‘arbeid’ een van de meest dringende vraagstukken van onze tijd. Tijdens deze bijeenkomst gaan we er op verschillende manieren, grondig én beweeglijk mee aan de slag – met de antroposofie en de sociale driegeleding als basis.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door De Dwarse Drentse Dagen – Werkgroep voor sociale driegeleding, kunst en antroposofie.

De bijeenkomst vindt plaats nabij het centrum van Assen op loopafstand van het station en begint op vrijdag 6 mei om 12.30 u met een lunch.
Die dag loopt het programma (met pauzes en avondmaaltijd) door tot 21.00 u.
Zaterdag 7 mei beginnen we om 9.30 u en werken we (inclusief pauzes en lunch) tot 16.00 u.
De kosten (inclusief 2 x lunch, koffie/thee/sap en avondmaaltijd) zijn: € 95,00
( u moet zelf voor overnachting zorgen).
Begin: vrijdag 6 mei 12:30 uur
Einde: zaterdag 7 mei 16:00 uur
Atelier X
Assen
Aanmelden/ info:
06 2712 5757
info@dddzw.nl