vriendjes
De democratie is feitelijk nog maar een heel pril verschijnsel. Ze moet nog (veel) verder ontwikkeld worden. Het verwijderen van kwalijke flankerende verschijnselen is een stap in de goede richting. Hieronder een persbericht van Meer Democratie.

De rechtszaak tegen de omstreden politicus Jos van Rey en de reactie daarop van onder andere oud-D66-voorzitter Wim Vrijhoef, laten zien hoe benoemingen in openbare functies vaak in achterkamertjes en langs partijlijnen tot stand komen. Meer Democratie wil een einde maken aan partijpolitieke benoemingen. Daarom is zij het burgerinitiatief “Stop de Vriendjespolitiek” gestart, dat al door ruim 22.000 Nederlanders getekend is.

“Iedereen die in hogere functies in het openbaar bestuur werkt, weet dat partijpolitici elkaar bedekt de bal toespelen bij de verdeling van publieke functies”, zegt Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie. “Maar weinigen willen hun nek uitsteken door daar publiekelijk over te praten. Wim Vrijhoef is zo’n persoon.”

Niet alleen burgemeesters
Partijpolitieke benoemingen zijn niet alleen bij burgemeestersposten schering en inslag. Ook commissarissen der koning, leden van adviesraden en commissies en hogere ambtenaren op ministeries worden benoemd langs partijlijnen. “Officieel mag iedereen solliciteren, maar binnenskamers is vaak al bepaald wie van welke partij de baan krijgt”, zegt Dubbelboer.

Zorg voor eerlijke procedures
“Met het burgerinitiatief willen we in de eerste plaats de juridische bepaling afschaffen die partijpolitieke benoemingen mogelijk maakt, namelijk artikel 5.4 van de Wet Gelijke Behandeling”, zegt Dubbelboer. “Ten tweede willen we de instelling van een openbare commissie voor publieke benoemingen naar Brits voorbeeld. Die heeft de wettelijke taak om te waken over transparante en eerlijke benoemingen die alleen zijn gebaseerd op verdienste. Dat is de enige manier om te zorgen dat iedereen met voldoende kwaliteiten in aanmerking komt voor publieke functies.”

Te kleine vijver
“Ongeveer 2 procent van de Nederlanders is lid van een politieke partij. De overgrote meerderheid van de Nederlanders wordt dus bij voorbaat uitgesloten van publieke functies. Dat is oneerlijk en in strijd met Artikel 3 van de Grondwet dat zegt: ‘Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.’ Het is slecht voor de kwaliteit van het openbaar bestuur omdat er voor publieke functies uit een veel te kleine vijver wordt gevist. Het is ook slecht voor de politiek, omdat die hierdoor een slechtere naam krijgt”.

Voor het burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig. “We zijn over de helft en roepen iedereen op om te tekenen en zo een behandeling in de Tweede Kamer af te dwingen”, aldus Dubbelboer.

Bekijk hier de petitie