driegonaal_329_voorplat

De campagne ‘Eén wereld, één economie’ begint op stoom te komen. In de komende vijf dagen zijn Delft, Geldermalsen, Culemborg, Assen en Dronten aan de beurt.

Woensdag 30 maart
Delft (Vrijeschool Widar)

Een sociale toekomst voor, met en dankzij de kinderen!
Met John Hogervorst

Kinderen brengen nieuwe vermogens mee en nieuwe impulsen om de samenleving te verrijken. Daarom is het zo belangrijk dat zij zich in vrijheid kunnen ontwikkelen tot zelfstandige maar sociaal bewuste en begaafde volwassenen. De idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap zouden, vertelde Rudolf Steiner, voor het kind net zozeer levensvaardigheid moeten worden als optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Wat is hiervoor nodig, in onderwijs en opvoeding, in economie en samenleving?

Vrijeschool Widar
De Meesterstraat 2
2613 XB Delft
Nadere info: Marian Bentvelsen, 06 1632 0455
Aanvang: 20.00 uur
Vrijwillige bijdrage

—–

Donderdag 31 maart
Geldermalsen (Estafette Odin)

Associatieve economie – op zoek naar de juiste prijs
Met Koos Bakker en John Hogervorst

In Rudolf Steiners benadering van de economie, zoals beschreven in zijn zojuist verschenen ‘Economie – de wereld als één economie’, is het vraagstuk van de prijs een sleutelvraagstuk. Hij introduceerde het begrip ‘de juiste prijs’: dat is de prijs die voortkomt uit een associatieve manier van werken in de economie waarin ieders belangen zijn meegewogen. Naarmate de prijzen op het niveau van ‘de juiste prijs’ liggen, zo betoogde Rudolf Steiner, is er sprake van een gezonde economie; dat is een economie die de mens en zijn ontwikkeling dient.
Tijdens deze bijeenkomst houden Koos Bakker en John Hogervorst elk een inleiding en gaan we daarna in gesprek over het thema ‘de juiste prijs’.

Aanvang: 19.00 u (inloop vanaf 18.30u, einde: 21.00u)
Estafette Odin
De Panoven 1-3
4191 GV Geldermalsen
Vooraf aanmelden gewenst: info@ajstichting.nl

—–

Vrijdag 1 april
Culemborg (Stads-zorgboerderij Caetshage)

Eén wereld, één economie, drie idealen
Met John Hogervorst

Vrijheid, gelijkheid en broederschap, de idealen van de Franse Revolutie, zijn nog lang niet uitgewerkt, integendeel: ze wachten er nog op om in hun ware gedaante verwerkelijkt te worden. Wat is de actuele betekenis van deze idealen en welke basis bieden ze om tot een rechtvaardige economie te komen?

Aanvang: 20.30u (welkom vanaf 20.00; einde 22.30)

Caetshage 1
4103 NR Culemborg
SVP aanmelden: cpemulders@gmail.com
Vrijwillige bijdrage

Zondag 3 april
Assen (Atelier X)

Een andere economie ís mogelijk!
John Hogervorst, Marijke Meijer, Liesbeth Takken

Een ‘andere economie’ valt eenvoudig te herkennen aan een aantal kenmerkende veranderingen ten opzichte van de economie zoals we die nu kennen: samenwerken in plaats van concurreren; een eerlijke prijs voor alles wat er geproduceerd wordt; niet aanbod- maar vraaggestuurd.

Tijdens deze zondagse bijeenkomst gaan we die andere economie nader onderzoeken, nemen we onder de loep wat de belemmeringen zijn om tot die andere economie te komen en proberen we oefenend een gevoel voor samen werken en samen delen te ontwikkelen.
Organisatie i.s.m. De Dwarse Drentse Dagen – Werkgroep voor sociale driegeleding, kunst & antroposofie

Van 12.30 tot 15.30 uur
Vrijwillige bijdrage
SVP vooraf aanmelden: info@dddzw.nl

—–

Maandag 4 april
Dronten (Warmonderhof)

Economie, geld en waarde
Met John Hogervorst en Jan Saal

Een ‘andere economie’ valt eenvoudig te herkennen aan een aantal kenmerkende veranderingen ten opzichte van de economie zoals we die nu kennen: samenwerken in plaats van concurreren; een eerlijke prijs voor alles wat er geproduceerd wordt; niet aanbod- maar vraaggestuurd. In een andere economie wordt anders omgegaan met geld en waarde. Een avond over de associatieve economie zoals door Rudolf Steiner ontwikkeld. Met twee inleidingen en gesprek.

Aanvang: 19.30 (einde 21.30)
Hofzaal (Warmonderhof)
Wisentweg 10
8251 PC Dronten
Vrijwillige bijdrage