driegonaal_329_voorplatDe campagne ‘Eén wereld, één economie’ is uit de startblokken. Vorige week vonden in Oldeberkoop en in Emmen de eerste twee bijeenkomsten plaats.

In Oldeberkoop hielden Frans Wuijts (die ‘Economie – de wereld als één economie’ vertaalde) en John Hogervorst beiden een korte inleiding, gevolgd door vragen en gesprek. In de onverwacht grote kring van 20 mensen bleef de aandacht goed geconcentreerd. Vanuit het grondgegeven dat een gezonde economie gebaseerd is op het belang van het geheel, en niet dat van de enkeling, passeerden thema’s als de juiste prijs, arbeidsdeling en eigendom de revue.
“Het maakt uiteindelijk niet uit of het door Rudolf Steiner of door iemand anders beschreven of uitgedacht is: het gaat erom of het waar is – dan kan uiteindelijk iedereen het zien.” – Een mooi inzicht!
En op zaterdagmiddag j.l. was er op ’t Leeuweriksveld, de BD-boerderij van Wouter en Kathinka Kamphuis, een bijeenkomst waarin het thema ‘eigendom’ centraal stond. Een zeer divers gezelschap hoorde meer over de wijze waarop ’t Leeuweriksveld, in samenwerking met de Stichting Mensen voor de Aarde, aan het ‘vrijmaken’ van de grond werkt. Uit een enkele zin kan de goede verstaander al heel veel opmaken: “Het eigendomsrecht zoals we dat hanteren berust op ideeën en wetgeving van vóór Christus…” (Zodoende laat zich de vraag stellen: wat moeten we er anno 2016 nog mee?) Het onderzoeken van de wijze waarop het eigendomsrecht in onze tijd doorwerkt, leidde ertoe dat ook andere thema’s zaterdagmiddag nader bekeken werden, zoals het vraagstuk van de arbeidsdeling, het scheppen van waarde en de eerlijke prijs.

En de campagne gaat door: dinsdagavond 22 maart is Arnhem aan de beurt!

Dinsdag 22 maart
Arnhem (Parcivalschool)

Een andere economie ís mogelijk!
Met John Hogervorst
Een ’nieuwe economie’ valt eenvoudig te herkennen aan enkele kenmerkende veranderingen ten opzichte van de economie zoals we die nu kennen: samenwerken in plaats van concurreren; een eerlijke prijs voor alles wat er geproduceerd wordt; niet aanbod- maar vraaggestuurd. In deze bijeenkomst gaan we onderzoeken wat er voor nodig is om tot zo’n andere economie te komen en welke stappen in die richting nu al gezet kunnen worden, bijvoorbeeld als het gaat om de verbinding met de consument, het samenwerken met andere ondernemers en het gemeenschappelijk werken met kapitaal.
John Hogervorst is als ondernemer betrokken in een samenwerkingsverband van ondernemingen die een nieuwe economie dichterbij willen brengen en is tevens directeur van de Summer Foundation.
Vrijeschool Parcival
Zwanebloemlaan 4
6832 HH Arnhem
Aanvang: 19.30u (tot 21.30u)
Bijdrage: € 5,00