driegonaal_329_voorplat
In de komende dagen verwachten we het nieuwe (dubbel)nummer; een themanummer over economie – naar aanleiding van het verschijnen van Economie – de wereld als één economie van Rudolf Steiner. Na vele jaren is het zover: een nieuwe vertaling maakt de uiterst actuele inhoud van Steiners ‘economiecursus’ weer toegankelijk voor de Nederlandse lezer!

In het nieuwe nummer (48 pagina’s dik):
– Rudolf Steiner als econonoom
– becommentarieerde fragmenten uit Economie – de wereld als één economie
– waarom geldschepping géén taak van de staat is
– graan & goud (over aard en wezen van geld)
– arbeid en inkomen
– en meer!

We gaan dit themanummer, dat in een extra hoge oplage verschijnt, zolang de voorraad strekt cadeau geven bij aanschaf van Economie – de wereld als één economie.
Wilt u van deze aanbieding gebruik maken?
Stuur dan een mailtje naar: info@driegonaal.nl

Meer info over het boek:

Rudolf Steiner zoals hij bekend is, hield zich bezig met het verdiepen van het esoterisch christendom, karma en reïncarnatie en met het ontwikkelen van inzichten die o.m. hebben geleid tot de vrijescholen, de antroposofische geneeskunde, organische architectuur of de biologisch-dynamische landbouw.

De ‘onbekende Rudolf Steiner’ hield zich intensief bezig met de vragen rondom het spanningsveld dat ontstaan is door de individualisering van de moderne mens. Hoe komt de moderne, geïndividualiseerde mens, samen met de anderen, tot een samenleving waarin individu én gemeenschap tot bloei kunnen komen?

In dat kader ontwikkelde hij ook zijn visie op de economie. Die visie berust op een nieuwe manier van denken over economie; een denkwijze die het mogelijk maakt de beweeglijkheid van economische processen te begrijpen en zó te organiseren dat de economie haar dienende opgave waar maakt.

De thema’s die Rudolf Steiner in zijn ‘cursus economie’ behandelde als voorbeeld of nadere uitwerking van zijn geheel nieuwe benadering van de economie, zijn van een verbluffende actualiteit en relevantie. Eerlijke prijsvorming, de verschillende kwaliteiten van geld, het scheppen van een organische geldkringloop, samenwerken in plaats van concurreren, het beheer van grond en bodemschatten, de rol van de consument, geldschepping, arbeid en inkomen: al deze vraagstukken komen aan bod en verschijnen hier in een samenhang die een basis biedt voor een samenleving waarin vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit geen loze kreten maar leidende en praktische principes zijn.

Deze uitgave bevat de tekst van 14 voordrachten en 6 vraag- en antwoordbijeenkomsten (Rudolf Steiner Gesamtausgabe 340 en 341) en is vertaald door Frans Wuijts. Met een voorwoord door Christopher Houghton Budd, een nawoord van de vertaler en een slotartikel van John Hogervorst (eindredacteur).

Paperback, genaaid, met flappen, 317 pagina’s, ISBN 9789492326034
€ 25,00