crisis

Voordracht door John Hogervorst
Een economie, die is wat hij moet zijn en doet wat hij moet doen: een economie, die mens en aarde niet uitbuit maar alle mensen een materiële bestaansbasis biedt en de mogelijkheid tot zingeving en ontwikkeling. Die economie is deel van een samenleving waarin het wordt bevorderd dat mensen toekomen aan het vervullen van hun levensidealen. Dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen! ‘Een economie van samen werken en samen delen!’ Kan dat waar zijn?

Ja, dat kan waar zijn! Omdat de economie geen natuurverschijnsel, maar mensenwerk is. Daarom kán déze economie werkelijkheid worden. Tenminste, als mensen hiervoor kiezen en zich er voor inzetten!

John Hogervorst zal deze avond ingaan op de vraag hoe we tot een andere economie kunnen komen in een samenleving waarin mensen zich vrij kunnen ontwikkelen en waarin ieder mens gelijkwaardig deelneemt aan het vormen van wetten, regels, afspraken. Vrijheid, gelijkheid en broederschap: dat zijn de grote en nog altijd actuele idealen die we dichterbij halen door ze alle drie een eigen werkingssfeer te geven.

Woensdag 20 januari 20:00-22:00 uur
Op Hodenpijl
Rijksstraatweg 20 – 22
Schipluiden
T: 015 380 1840
W: www.ophodenpijl.nl