952

Naar een nieuwe economie
(Academie op Zaterdag i.s.m. De Blauwe Bloem)

Hoe komt een correcte prijsvorming tot stand?
Hoort concurrentie wel thuis in een eigentijdse economie?
Welke plaats komt de economie toe in onze samenleving?
Waar liggen de oorsprong en de uiteindelijke bestemming van kapitaal?
Kunnen we economie funderen op broederschap in plaats van op broederstrijd?
Welke drie kwaliteiten heeft geld en hoe kunnen die in de praktijk tot hun recht komen?
Waarom zijn associaties noodzakelijk om in het economische leven evenwicht te scheppen?
Hoe kunnen wij als consumenten een actieve, bepalende rol spelen in het economische leven?

6 maandelijkse zaterdagen van 10.00 tot 13.00u.
Nadere informatie: info@AE-Vereniging.org
of kijk op deze website