broederschapLeiden, 13 september
Werkplaats Broederschap

met John Hogervorst
Is ‘broederschap’ een mooi ideaal, iets voor een verre toekomst? Of is het ook iets waar we nu aan en mee kunnen werken?
Rudolf Steiner plaatste de broederschap als leidend principe in de economie. Door samen te werken om de behoeften van anderen te vervullen, en door samen te delen wat samen bewerkt is, wordt broederschap een stuk tastbaarder.
In deze Werkplaats gaan we onderzoeken wat broederschap is en wat de stappen zijn om broederschap dichterbij te brengen. Daarbij komen o.m. de betekenis van de arbeidsdeling, de moderne wereldeconomie en de rol van de consument, het eigendomsrecht en de juiste prijs aan de orde.
13.00-17.00u
Informatie: www.zonneboom.nl
of: 071 512 3137 of: info@zonneboom.nl